Menu

To když já přemýšlím, anť my se (nic nevím jak) na jakés náramně vysoké věži octneme, takže sem se sobě pod oblaky býti zdál; z níž já dolů pohlédna, vidím město jakési, na pohledění pěkné a stkvělé a široké velice, však jehož sem vždy terminy ^^1 ^^ a meze ze všech stran znamenati mohl. A bylo okrouhle vystavené, zdmi a valy opatřené, a místo příkopy hlubina jakási tmavá, ani břehů, ani dna, jakž mi se zdálo, nemající. Nebo jen nad městem světlo bylo, za ohradou dále čirá tma.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

^^1 ^^hranice

Nebo jen nad městem světlo bylo, za ohradou dále čirá tma

29. 06. 2013

Investice jdou tam, kde ti, kdo je vkládají, očekávají jejich zhodnocení. Platí to i pro investování osobního volna a peněz do trávení volného času. V nemenší míře i pro investice a úsilí vkládané do co nejvyšší kvality služeb v cestovním ruchu, pro jejichž návratnost je rozhodující přítomnost a kupní síla turistů nebo účastníků MICE akcí. Jen málokdo na nějakém letišti přistane proto, že se chtěl proletět velkým dopravním letadlem či spát v hotelu. Letiště samo o sobě, zrovna tak jako hotel nebo restaurace, totiž jen výjimečně bývá důvodem cesty. Cílem se v leisure travel stává obvykle až ve spojení s městem a krajem, kde pasažéři leteckých společností tráví čas. A pokud na území města a kraje, kde přistávají, nezůstávají po více dní a neutrácejí tam peníze, je tomu tak zhusta proto, že o nich nemají valné mínění. Že se historie, atraktivity a renomé města a kraje nezapsaly do jejich povědomí, nezřídka vinou destinačního managementu směrovaného čelními představiteli samospráv. Nízká návštěvnost kraje či města pak zpravidla bývá svalována na kvalitu služeb poskytovaných turistům podnikatelskými subjekty, a nejeden politik by ji rád zvyšoval cejchováním. Avšak hlavním tříbitelem kvality obchodovaných služeb a dalších produktů v tržní ekonomice, na rozdíl od státní či rámcové propagace regionu či města, nejsou politici, ale konkurence. Byť i hospodářskou soutěž už nejedna vrchnostenská intervence dokázala pořádně dokřivit. Nebo pro některé jen nad městem světlo bylo, za ohradou dále čirá tma.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba