Menu

To když já mluviti přestanu, všecken se ještě hrůzou třesa, uslyším za sebou temný hlas řkoucí: „Navrať se!“ I přizdvihnu hlavy a hledím, kdo to volá, a kam se vrátiti velí: ale nevidím nic, ani vůdce svého Všezvěda. Nebo i ten mne již byl opustil.
V tom, aj, znovu hlas zavzní: „Navrať se!“ Já nevěda, kam se navrátiti, ani kudy z té mrákoty vyjíti, truchliti začnu; a aj, hlas po třetí volá: „Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě dvéře.“

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Navrať se, odkuds vyšel

08. 06. 2014

Úředním přípisem ještě žádný léčivý přírodní zdroj nepřišel o své uzdravující schopnosti, zato dané místo a region o spoustu pracovních příležitostí a prosperitu. Slezské, moravské a české lázně se lidským potenciálem, bohatstvím přírodních zdrojů a podmínek a know-how historicky řadí k tomu nejlepšímu, co v této medicínské oblasti ve světě je. Bohužel, zdá se, že nedávní „kormidelníci“ českého zdravotnictví byli naočkováni tržněji než sama tržní ekonomika. A protože léčení je nejen posláním, ale pro ně(koho) byznys, a zdravá populace, rovná se nižší veřejné výdaje na zdravotnictví, neměli potřebu to české uzdravit, ale léčit, ať to stojí, co to stojí. Proč jinak by rozpoutali válku proti léčebnému lázeňství, zdravotní prevenci, edukačním pobytům a přírodním léčivým zdrojům? Důsledky kroků omezujících dostupnost komplexní lázeňské péče včetně vyhlášek, které tu po nich zůstaly, by si totiž zasloužily být nosiči obdobně koncipovaného varování jako je to, kterým hrozili na cigaretových krabičkách: „Ministr zdravotnictví varuje: Příroda uzdravuje!“ Trefněji by to ale sedělo ještě víc naruby: „Ministr varuje zdravotnictví: Příroda uzdravuje!“
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba