Menu

2001 – vznik firmy HASAP Consulting a začátek její spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR.
2002 – první monitoring HACCP – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem.
2004 – HASAP Consulting splnil požadavky certifikace ISO 9001:2000 od TÜV Rheinland Group Köln, Německo.
2006 – založení dceřiné společnosti v Bratislavě; zahájení spolupráce s Asociací hotelů a restaurací ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR akredituje odborné materiály HASAP Consulting pro výuku na středních a vysokých školách, v rámci ověřovacích postupů začíná HASAP Consulting provádět laboratorní rozbory.
2011 – reakreditace materiálů HASAP Consulting pro odbornou výuku studentů středních a vysokých škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
2013 – první monitoring fyzikálních veličin v bance očkovacích sér; recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2001 od společnosti TÜV Rheinland Česká republika, s. r. o.
2014 – vznik profesních divizí

Divize HASAP Consulting
HASAP Food Control – inteligentní řešení systémů a standardních procesů v potravinářství a gastronomii, ochrana veřejného zdraví, bezpečnost potravin.
HASAP Pest Control – systémová preventivní a represivní ochrana proti biologickým škůdcům.
HASAP Hospital Control – nezávislé sledování fyzikálních veličin ve zdravotnictví a farmacii, teplota, vlhkost, čas.
HASAP Energy Control – inteligentní řešení systémů a standardních procesů v energetickém hospodářství, optimalizace spotřeb energií a médií, hospodárnost provozu.

Nástroj k dosahování nejvyšší kvality služeb

01. 12. 2014

Rozhovor s jednatelem společnosti HASAP Consulting Milošem Žáčkem jsem 27. října 2014 začal konstatováním:
Pane řediteli, HASAP Consulting, s. r. o., je poradenskou firmou, která jako první v Česku přinesla provozovatelům potravinářských a gastronomických provozů nástroje a odbornou pomoc při uplatňování zásad správné výrobní praxe a zavádění systémů HACCP.
Záhy jsme však toto poradenství rozšířili. Dnes tak prostřednictvím svých divizí poskytujeme komplex provázaných služeb a produktů. Česká legislativa a nařízení Evropské unie ukládají potravinářským a gastronomickým provozům povinnost dodržovat zásady správné výrobní praxe včetně systému bezpečnosti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), který v rámci tzv. Potravinářského kodexu (Codex Alimentarius) vydala Světová zdravotnická organizace a který konečnému strávníkovi garantuje, že proces kontroly surovin, výroby a distribuce je navržen a sledován s cílem dosáhnout vysoké bezpečnosti. Kromě zajištění těchto legislativních povinností společnostem – například nadnárodním hotelovým řetězcům, potravinářským obchodním řetězcům atp. – pomáháme implementovat firemní standardy. Jedná se například o normy ISO 22 000:2005, národní a mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice aj. Ke každému provozu přistupujeme individuálně. Rozsah služeb přizpůsobujeme účelu a možnostem konkrétního pracoviště. HASAP Consulting jsem založil v roce 2001. V té době se s ohledem na chystané přistoupení Česka k Evropské unii opět začaly řešit hygienické standardy a vše kolem hygieny. Proč říkám opět? Hygiena se na území naší republiky sledovala vždy velmi důsledně. Po listopadu 1989 šla tato letitá praxe stranou. V letech 2001 až 2004 jsme se k ní horkotěžko začali vracet. HASAP Consulting se soustředí na zavádění systémů hygienických standardů převážně ve velkých provozech, jako jsou hotelové a gastronomické řetězce, nemocnice, vysokoškolské menzy aj. Tyto instituce systémy standardů využívají i k řízení a kontrole zaměstnanců. Jasně nastavené procesy jsou schopny projít certifikací a akreditacemi. Především ale slouží k dlouhodobému dosahování nejvyšší kvality služeb a profesní způsobilosti zaměstnanců.

Postavení firmy HASAP Consulting ilustruje vaše mezinárodní úspěšnost. Plejáda vyhraných výběrových řízení u renomovaných domácích a nadnárodních institucí, kterým pomáháte upevňovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb a profesní zdatnost jejich lidských zdrojů. K vašim největším zákazníkům z řad hotelových řetězců dlouhodobě patří CPI Hotels, a. s., Four Seasons, Kempinski, Sheraton nebo zařízení České akademie věd. V oblasti stravovacích služeb je vaším klientem také IKEA, kterou jste získali v soutěži v rámci Česka a Slovenské republiky. Často vyjíždíte i do Maďarska. Chystáte se do Ruska. Vaším zákazníkem je největší česká letecká společnost Travel Service, pro niž nastavujete pravidla podávání cateringu na palubě. Děláte i audity v kuchyních, které pokrmy do letadel Travel Servisu dodávají.
Velkým úspěchem také bylo získání společnosti Aramark, která u HASAP Consulting outsourcuje kontroling v oblasti hygieny a dodržování standardů. Našimi klienty je i řada cateringových společností včetně Vyšehradu2000, Golemu aj. V oblasti veřejné sféry se staráme o nemocnice – mimo jiné o všechny vojenské. Spolupracujeme s Vězeňskou službou ČR. S institucemi poskytujícími ubytování a stravování studentům Koleje a menzy v Brně a v Českých Budějovicích. Usilujeme o Univerzitu Karlovu. Všechno to jsou instituce s provozy připravujícími pět set a více jídel denně.

Pane řediteli, do jaké míry vaše činnost přispívá k profesnímu růstu lidských zdrojů?
Běžná praxe je následující. Nejdřív se naši konzultanti společně s managementem firmy, které pomáháme, podrobně seznámí s provozem. Následně nastavíme systém, který každému, kdo je jeho součástí, řekne, co kdy a kde má dělat. Stanoví se pravidla – na jakém pracovišti, jakým nožem, do které lednice, jaké teploty a časy se mají dodržovat atp. Poté, co takový systém vypracujeme, školíme personál, aby tyto zásady a pravidla vstřebal. Následně chodíme na neohlášené kontroly. Ověřujeme si, jak konkrétní zaměstnanec nebo pozice, ke které se vztahuje pracovní náplň, dodržuje pravidla. U některých klientů je to dotaženo do až takových detailů, že pro ně zpracováváme speciální kontrolní listy s procentuálním vyjádřením kvality. Jakmile kvalita spadne pod určité procento, okamžitě se řeší náprava. A jsme zpátky u lidských zdrojů. Systém se postupně „usazuje“ a zhruba po půlroce jsou zásady správné výrobní praxe pro zaměstnance samozřejmostí. Pro provozy, které přistoupily k podobnému systému, pak je dlouhodobé dosahování nejvyšší úrovně kvality standardem. Ani sebelepší systém ale není samospasitelný. Nejdůležitější úlohu vždy hraje lidský faktor. Proto je potřeba si uvědomit, že důležitým krokem k dosažení úspěchu je pravidelné vzdělávání. Je to nikdy nekončící proces.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt