Menu

Naše služby měříme pohledem zákazníka

22. 04. 2006

V souvislosti s hlavním tématem pátého vydání Všudybylu jsem o rozhovor požádal předsedu představenstva a generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazalu. Pane generální řediteli, pokud to je jen trochu možné, jezdím za mimopražskými partnery vlakem. Dokonce i za ředitelem marketingu slavné vizovické firmy Rudolf Jelínek a.s. Ing. Zdeňkem Chromým. Protože však rychlík z Vizovic jezdí pouze v nádherně poetickém českém filmu „Kulový blesk“, měli jsme spolu schůzku Luhačovicích. Značná část všudybylích rozhovorů tak byla napsána a po internetu k autorizacím odeslána z palub vlaků ze všech směrů směřujících z/do Prahy včetně ostravského spoje SC Pendolino.
Produkt SC Pendolino tady skutečně chyběl. Potvrdilo se, že existuje silná cílová skupina cestujících, kteří by rádi využívali rychlou a spolehlivou železniční dopravu, pokud jim bude schopna nabídnou obdobný standard jako doprava letecká. Zavedením služby SC Pendolino se nám podařilo tyto zákazníky pro železnici získat a posadit je ze služebních limuzín do vlaků. To, co zmiňujete – tedy práce na palubě vlaku – je přesně jednou z našich klíčových výhod, kterou zákazníkovi můžeme nabídnout při cestách. A to nejen spoji SC Pendolino. Zákazník pak od nás dostává za velmi výhodnou cenu skutečně kompletní servis – začínající tím, že si koupí jízdenku z pohodlí domova či kanceláře přes náš internetový prodej, s ní pak nastoupí bez jakéhokoli dalšího zdržování přímo do vlaku SC Pendolino a zatímco pohodlně cestuje, může celou cestu nerušeně pracovat, odpočívat, poslouchat hudbu – prostě strávit čas na cestě tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Mezitím ho dopravíme za bezkonkurenčně nejkratší dobu např. z Ostravy do Prahy.

Česká republika má z hlediska dopravy strategickou polohu na odvěkém křižování historických transkontinen­tálních obchodních stezek, které v dnešní době do značné míry kopírují současné pozemní komunikace včetně železničních koridorů. Ty jsou důležité nejen z hlediska osobní přepravy, ale také nákladní.
Nákladní doprava je pro České dráhy výrazně úspěšnou částí portfolia činností. A to přesto, že mezi jednotlivými druhy dopravy stále existují výrazně nerovné podmínky. Daří se nám úspěšně získávat některé typy přeprav ze silnice na železnici, jako v případě dřevní štěpky, kterou nyní vozíme ze dvou míst naší republiky do papíren ve Štětí. Obdobně to platí o přepravě automobilů z nové automobilky v Kolíně, kde se původně ani nepočítalo s výstavbou železniční vlečky. Nyní je tam přeprava vlakem primárním distribučním kanálem. Díky tomu českým silnicím odlehčujeme od několika desítek tisíc kamionů ročně. České dráhy provádějí v oblasti nákladní dopravy aktivní obchodní politiku s cílem co nejlépe uspokojit potřeby svých zákazníků. Její součástí je naše schopnost být vůči zákazníkovi maximálně flexibilní, komunikovat s ním moderní řečí internetu a nabízet mu servis, který je pro něj šitý na míru a poskytuje mu maximální přidanou hodnotu. To vše dnes České dráhy umějí a díky tomu je nákladní doprava ČD důstojnou tváří měnících se Českých drah.

Jaká podle vás bude role železnice v souvislosti s neustále se zahušťující silniční dopravou? Mám tím na mysli zejména dopravu příměstskou.
Rolí železnice je být efektivní součástí celkového dopravního systému a nabízet služby, které se v příměstské dopravě blíží svou výkonností dopravě městské. Již dnes České dráhy například v okolí Prahy nabízejí příměstské spoje provozované velmi moderními soupravami 471, kdy v přepravních špičkách jede na určitých trasách vlak každých několik málo minut. Podobně se nám podařilo ve spolupráci s krajským úřadem a koordinátorem regionální dopravy nastavit efektivně příměstskou železniční dopravu v Jihomoravském kraji – v okolí Brna.

V souvislosti s pražským letištěm se dlouhodobě hovoří o přivedení nějaké kolejové dopravy až na letiště. Já osobně jsem zastáncem regulérního letištního rychlíkového nádraží, tak aby cestující např. do mého rodného města Tábora nemusel absolvovat únavnou anabázi (byť jen metrem oplývajícím tlupami kapesních lupičů) hlavním městem Prahou. Jak to vidíte vy?
Napojení letišť na kolejové spojení je celoevropským trendem. Pražské letiště je v současnosti jediným letištěm této velikosti mezi svými bezprostředními konkurenty, které napojení na železniční síť stále nemá. Z pohledu Českých drah, ale domnívám se i letiště, je výhodné, aby bylo napojeno na co nejvíce univerzální železniční trať umožňující provoz víceméně všech typů kolejových vozidel – od rychlodrážních až po klasické soupravy dálkových vlaků. To pak umožní mnohem snazší a pohodlnější přepravu cestujících – zákazníků letiště a leteckých společností z celé spádové oblasti, kam dnes nepatří jenom třeba vámi zmiňovaný Tábor, ale celé Sasko, příhraničí Bavorska, Morava, Slovensko a další oblasti.

Již jsem zmínil, že jsem se narodil v Táboře, ale první místo, kam jsem po maturitě nastoupil do práce, byla Olomouc. Téměř čtyři roky jsem bydlel v Hodolanech a hrál u Posádkové hudby Olomouc. Čas od času i v okolí na tancovačkách, svatbách atd. Dovolil jsem si uvést tuto zmínku proto, abych pokračoval otázkou: Jaký je vztah Josefa Bazaly k metropoli pod Svatým kopečkem? A doporučil byste její návštěvu?
Jednoznačně kladný. Olomouc patří mezi perly na mapě České republiky a její turistická atraktivita je dnes podtržena právě vynikajícím železničním spojením. To Olomouc výrazně přibližuje světu a zahraničním turistům jezdícím do Prahy dává možnost podniknout třeba jednodenní výlet do hanácké metropole. Vždyť každé dvě hodiny spojují Olomouc s Prahou naše spoje SC Pendolino, stejně jako další kvalitní vlaky kategorie EC či IC. Díky naší spolupráci s ČSA na codesharovém provozu vlaků SC Pendolino se Olomouc také dostala například na mapu leteckých dopravců na celém světě a možnost zakoupit si letenku například New York – Olomouc je dnes samozřejmou realitou.www.cd.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo