Menu

Náš rehabilitační tým odvádí úžasnou práci

25. 07. 2019

Zdravotní rehabilitace je nedílnou součástí medicíny a Státní léčebné lázně Janské Lázně jsou unikátní tím, že v tomto směru dokážou zázraky: rozhýbat pacienty z nehybného stavu. S tímto konstatováním jsem zahájil naše povídání s ředitelem těchto lázní, Mgr. Martinem Voženílkem.
To mohu potvrdit. Držíme se osvědčených rehabilitačních metod, které dětským i dospělým pacientům prospívají. Zároveň s naším rehabilitačním týmem, který odvádí úžasnou práci, postupujeme podle posledních trendů a tyto metody doplňujeme moderní robotickou rehabilitací.

Jaké místo v rámci vaší léčby zastává robotická rehabilitace?
Jejím základem zůstávají Vojtova a další metody, například Kabatova metoda nebo Bobath koncept. Vesměs se jedná o metody na neurofyziologickém podkladě. Tuto neodmyslitelnou lidskou práci doplňujeme špičkovými rehabilitačními přístroji. Například přístrojem na rehabilitaci horních končetin nebo robotickým přístrojem na nácvik chůze s možností vertikalizace. To pomáhá zejména imobilním pacientům ke správnému fungování vnitřních orgánů a oběhové soustavy. Vertikalizace má také pozitivní vliv na jejich duševní zdraví. Bez moderní robotiky se současná zdravotní rehabilitace neobejde. Pomáhá nám držet vysoký standard účinnosti léčby.

Kromě rehabilitačních metod pacientům určitě prospívají i zdejší čisté ovzduší a Janský pramen.
O tom není pochyb. Janův pramen prošel kompletní sanací a rekonstrukcí z důvodu dřívějšího prosakování jeho minerální vody do podloží. Do hloubky sedmnácti metrů byl celý vrt převložkován. Po třech letech tak můžeme opět využívat bazén, do kterého vyvěrá. Janský pramen je na nějakou dobu stabilizován a my se můžeme věnovat studii nového vrtu.

Nabízíte i krátkodobé pobyty.
Klientelu zdravotních pojišťoven doplňujeme samopláteckými domácími i zahraničními hosty. Tak jako všechny lázně musíme mít více zdrojů příjmu. K zájmu veřejnosti o naše lázně napomáhají renomé horského letoviska Janské Lázně, krásné okolí a také nedávná rekonstrukce našeho hotelu Terra. A protože si Státní léčebné lázně Janské Lázně chtějí udržet status špičkového odborného zařízení, tyto pobyty jsou většinou zaměřeny na medical wellness.

Letos jsou zdravotní pojišťovny vůči svým pojištěncům zase o chlup velkorysejší. Jak se to promítá do provozu vašich léčebných lázní?
Pojišťovny navýšily úhrady o šest procent u komplexní lázeňské péče, ale pouze pro dospělé pojištěnce. I díky tomu jsme mohli zaměstnancům zvednout platy. Ale ne tak, jak bychom si představovali, protože padesát procent našich pacientů jsou děti, kterým se tento rok úhrady hrazené pojišťovnou nenavyšovaly. Pro příští rok by mělo dojít k navýšení úhrad ve všech segmentech, ale jedná se pouze o čtyři procenta, což je podle mého názoru stále ne zcela dostačující na udržení růstu mezd a provozních nákladů.

Přitom Česko trápí nedostatek pracovních sil. Nakolik i Státní léčebné lázně Janské Lázně?
S nedostatkem personálu se potýkáme napříč všemi provozy. Trápí nás nedostatek kvalifikovaných pediatrů a rehabilitačních lékařů i zdravotních sester. Na druhou stranu díky blízkosti polského pohraničí máme dostatek šikovných fyzioterapeutů, kterým zde nabízíme další možnosti vzdělávání. Musím říci, že obě strany, Poláci i my, jsou se spoluprací nadmíru spokojeny.

Vaše strategická pozice na česko-polském pohraničí přímo vybízí ke spolupráci s polskou stranou Krkonoš.
Díky této přeshraniční spolupráci s partnerskými lázněmi Szczawno-Zdrój a financování z programu Interreg Europe se nám například podařilo zrealizovat Expozici lázeňství. Expozice historie Janských Lázní a Szczawno-zdrójovských lázní se nachází v originálních prostorech sokolovny, dříve lázeňské dvorany.

Jaké máte další investiční plány?
Letošním rok jsme začali s velkými investicemi, o kterých se dlouhodobě mluvilo. Velkou akcí je konverze parovodu na horkovod. Přes čtyřicet let starý parovod by bez této rekonstrukce přestal spolehlivě rozvádět teplo po našich objektech, což by v budoucnu ohrozilo chod lázní a mohlo vyústit v havárii. Celý parovodní rozvod včetně výměníkové stanice je ve vlastnictví Státních léčebných lázní Janské Lázně, proto jsme velice rádi, že se nám díky smluvnímu vztahu s ČEZ teplárenská podařilo domluvit rekonstrukci v hodnotě sto milionů korun, kterou kompletně hradí ČEZ a dotace. Ale nejméně na dalších třicet let zase budeme mít jistotu dodávek tepla a teplé vody do lázeňských domů. Také budeme mít novou příjezdovou komunikaci ze Svobody nad Úpou, která byla přes dvacet let v havarijním stavu.
Zároveň jsme zahájili rekonstrukci dětské léčebny Vesna první etapou – obnovou šestého patra a šesti výtahů. V této etapě vybudujeme i nové zázemí pro administrativu léčebny. Tím uvolníme jiné prostory a zvýšíme kapacitu pokojů pro samopláteckou klientelu ve druhém patře, které pro tento účel celé zrekonstruujeme následující rok. Vytvoříme zde jak apartmány, tak standardní lůžka. Cílem rekonstrukce je vytvořit zázemí pro malé pacienty s doprovodem, kterých je u nás většina, a dostát věhlasu Vesny v zahraničí. Zároveň s tím nabídnout kvalitní ubytovací kapacity pro pacienty z rusky a arabsky mluvících zemí.

Letos jste šli druhý ročník Pochodu pro dobrou věc…
Ano. Jedná se o výstup na Černou horu, kterého se účastní naši zaměstnanci a kdokoli, kdo má chuť se zapojit. Za finanční obnos ze startovného, který stejnou částkou dorovná nadace Duha Trutnov, pomůžeme rodině našeho pacienta. Vybraný obnos použijeme na nákup rehabilitační či kompenzační pomůcky, kterou do rodiny potřebují.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar