Menu

Narozeninová párty Ligy pro cestovní ruch

04. 05. 2017

Při příležitosti 425. výročí narození Jana Amose Komenského Clarion Congress Hotel Prague a Liga pro cestovní ruch zvaly na narozeninovou párty. A že to byla 28. března 2017 „jízda“ (na dvě stě hostů), „svezly“ se s výročím učitele národů i o pár set let mladší narozeniny rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha Luboše Chaloupky a nakladatele Všudybylu. Krom cateringu Clarion Congress Hotelu Prague hosté ocenili podávané nápoje: vína z velkopavlovické a mikulovské podoblasti vinařství VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s., Rakvice za osobní účasti předsedy představenstva doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc.; vína vinařství VÍNO BLATEL, a. s., Blatnice pod Svatým Antonínkem, které vlastní historickou vinici Jana Amose Komenského, za osobní účasti obchodní ředitelky Mgr. Jitky Pomykalové; piva ze srdce Vysočiny – ze závodu výrobního družstva DUP – družstvo, Pelhřimov, PIVOVAR POUTNÍK, který k vařbě používá vysoce kvalitní vodu stabilizovanou stříbrným podložím Křemešníku, za osobní účasti obchodního ředitele Jiřího Vacka. Ozdobou párty byla i interaktivní brusičská expozice firmy STEFANY z obce Tatobity na úbočí vyhaslé sopky Kozákov v Českém ráji, jejíž majitelka a designérka Štěpánka Kurfiřtová tvoří autorské šperky z přírodních kamenů.

S generálním ředitelem Clarion Congress Hotel Prague**** a členem představenstva Prague Convention Bureau Ing. Miroslavem Bukvou se potkáváme pár dní po narozeninové párty.
Pane řediteli, Clarion Congress Hotel Prague za rok oslaví desáté výročí existence.
Za tu dobu se náš hotel výrazně prosadil na kongresovém trhu. Nicméně si uvědomujeme, že je třeba mnohé udělat pro to, aby postavení Prahy coby světové kongresové destinace bylo ještě lepší. Jednou z aktivit, které tomu napomáhají, je vzdělávání. A protože není dostatek lidí, kteří kongresovému byznysu opravdu rozumějí, je v tomto Prague Convention Bureau velice aktivní. Spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Společně s dalšími profesionály kongresového byznysu tam přednáším v rámci nového předmětu Event Management. Všechno se vším souvisí. V Česku je silně zakořeněna xenofobie. Obzvlášť mimo Prahu. Ale ani Pražané nemají turisty příliš v lásce a jejich postoj ke zvyšující se návštěvnosti Prahy není jednoznačně pozitivní. Proto by to chtělo zaměřit se na podporu příjezdů směrem k vyšší bonitě turistů – a tu právě přináší kongresový byznys. Objem inkasovaných peněz na hlavu a den, které jsou v souvislosti s pobytem kongresového turisty na území Česka vydány, jsou totiž čtyřiapůlkrát vyšší než u běžných turistů.

Jan Amos Komenský se na párty nemohl dostavit, a tak k jeho účastníkům promluvil další učitel národů, Ing. Jan Mühlfeit, kterého jsem požádal o dalších pár slov.
Valnou část času věnuji edukativní činnosti. Mimo jiné propaguji svou knihu Pozitivní leader (http://janmuhlfeit.com/cs/kniha), která už byla dvakrát nejprodávanější publikací na Amazonu a teď v novém vydání vychází v Albatros Media. V USA jsem o ní hovořil ke zhruba šesti stům posluchačů různých univerzit. Například na Harvard University nebo na Massachusetts Institute of Technology. Ptal jsem se jich, koho z nich o něčem takovém někde učili. Pouhých jedenáct uvedlo, že cosi takového měli. Bohužel, ani nejlepší školy nerozvíjejí to, co je uvnitř dětí. Učí jen to, co je vně. Nedávno jsem pro New York Times řekl, že jsou dvě instituce, které se za posledních tři sta let nezměnily, a to hřbitov a škola. Školství se chová v přímé kontradikci k tomu, co učil Komenský, který ve Schola ludus uvádí: „Když to žákům řeknete, tak to zapomenou. Když jim to ukážete, tak si to možná zapamatují. Ale pokud je do toho zapojíte, pochopí.“ Dnešní technologie umožňují interaktivní způsob výuky, ale bohužel, školy jej moc nevyužívají. Podle studie NASA vysokou kreativitu vykazuje 98 % šestiletých dětí. U pětadvacetileté populace už to jsou pouze 2 %, protože škola jim neotevřela jejich potenciál. Naopak jej dala do klece. Na to reagují naše kurzy odemykání potenciálu, kdy s kolegyní Kateřinou Novotnou učíme nejen dospělé, ale i děti.

Kurzy „Odemykání dětského potenciálu“ jsou určeny dětem od devíti do patnácti let. Máme také celodenní kurz pro středoškoláky věku 15 až 19 let. Odemykání potenciálu s Honzou Mühlfeitem přednášíme i na vysokých školách, pro pedagogy či na konferencích. Účastníky zmiňovaných kurzů – děti a jejich rodiče – dopoledne seznamujeme s teorií, s pozitivní psychologií, co to je talent a jak ho v sobě objevit, co to je silná stránka, jak funguje náš mozek atd. V odpolední dělené části Honza s rodiči a já s jejich dětmi děláme různá praktická cvičení. Hlavně se zaměřujeme na výsledky psychometrických testů, které vznikly v Gallupově institutu. Účastníci je dělají dřív, než navštíví náš kurz. Jejich výsledky napoví, v čem je kdo nejlepší, na co má talent. S dětmi pak pracujeme individuálně. Hovoříme s nimi, jestli už někdy využily svého talentu nebo jak by jej mohly uplatnit do budoucna. Pak dáváme děti a rodiče dohromady a pracujeme v týmech. Kurzy jsou vypsány na webu http://janmuhlfeit.com/cs ve složce produkty.


 

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar