Menu

Narozeninová party Ligy pro cestovní ruch

17. 04. 2011

Předsedkyně Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR Ing. Lidie Vajnerová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk Juračka, majitelka interiérového studia Amber Interier Ing. Andrea Dufková, ředitelka Kartografie Praha, a.s. Ing. Milada Svobodová, obchodní ředitelka Parkhotelu Praha paní Lucie Baranová, nakladatel Všudybylu PhDr. Jaromír Kainc a partneři 28. března 2011 vítali v Parkhotelu Praha na dvě stě účastníků setkání Ligy pro cestovní ruch při příležitosti 419. výročí narození Jana Amose Komenského. Akci také podpořily: Aquita Group, Atelier Layout, Alois Dallmayr Automaten – Service, Elite Dental, Fleret Trade, Gama Holding, Interbus Praha, KMB Partners, Lesy Hluboká, Pivovar Rakovník, Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Oldřich Drápal a Vinařství Petr Skoupil.

Je velmi důležité, aby se lidé, kteří v cestovním ruchu nepracují a nepodnikají, angažovali při prosazování racionálního vnímání tohoto prospěšného hospodářského odvětví v české společnosti. Žiji v Libereckém kraji. Tady, „na pětníku“, máme všechno, za čím se ve světě jezdí strašně daleko, ale to se vztahuje na celou Českou republiku. Věřím, že jak pro náš kraj, ale i další regiony, zejména takové, které trpí vysokou mírou nezaměstnanosti, by rozvoj cestovního ruchu (tedy vyšší návštěvnost a delší pobyty turistů) znamenal značný hospodářský přínos, nejen ve formě zahraničního inkasa, ale také vznikem nových pracovních a podnikatelských příležitostí. Rozvoji cestovního ruchu se u nás nevěnuje patřičná pozornost. Jediné pozitivní na tomto stavu snad je, že tyto nečerpané rezervy českému národnímu hospodářství skýtají obrovský růstový potenciál. Cestovnímu ruchu, resp. sféře orientované na poskytování služeb turistům, je v současnosti oficiálními místy přiznáván podíl na HDP přes 3,5 procenta. Jsem přesvědčena, že by nejen vláda, ale i nejširší veřejnost měla ve vlastním zájmu cestovní ruch víc podporovat a fandit mu. Rozvoj cestovního ruchu je i jedním z cílů Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR, které předsedám. Na svá zasedání zveme členy vlády, zejména pak ministra pro místní rozvoj, do jehož kompetence cestovní ruch spadá, jeho spolupracovníky, ministra kultury a další významné osobnosti a lobujeme za ekonomický přístup k tomuto hospodářskému odvětví. V Poslanecké sněmovně při Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl zřízen Podvýbor pro cestovní ruch,vedený poslankyní Mgr. Zdeňkou Horníkovou. Je to známka, že by se v přístupu k průmyslu cestovního ruchu mohlo něco pozitivního začít dít. Připravuje se zákon o cestovním ruchu, který naše komise připomínkuje, a my doufáme, že až bude přijat, bude cestovní ruch vnímán jako hospodářsky významná oblast pro celou Českou republiku.
Předsedkyně Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR Ing. Lidie Vajnerová

Tím krásným večerem jsem byl velmi příjemně překvapen a potěšen společností, která se narozeninové party zúčastnila. O to víc, že plní účel, aby lidé víc přemýšleli o cestovním ruchu jako o významném zdroji příjmů (včetně zahraničního inkasa), který ovlivňuje i jejich hospodářskou situaci, díky němuž mohou rozvíjet své vlastní obchodní a další podnikatelské aktivity, byť v něm přímo nepracují. Patron časopisu pro podporu průmyslu cestovního ruchu Všudybyl a hlavní oslavenec Jan Amos Komenský byl velmi osvícený a svým dílem dodnes dělá České republice dobrou službu. Na rozdíl od některých představitelů tohoto státu, kteří jakoby zapomněli, „kde domov můj“ a svými opatřeními ze zemského ráje to napohled vyhánějí české podnikatele do cizích (daňových) rájů. Následný den po narozeninové party Ligy pro cestovní ruch jsem byl u pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Diskutovali jsme o možnostech výběru daní. Konstatoval jsem, že tento stát, když potřebuje peníze, tak si šíleně zjednodušuje život. Nejbližší peníze jsou nepřímé daně, takže zvedne DPH, a je to! Vůbec nepřemýšlí o tom, jak moc tady kvete, ale ona jen nekvete, ale přináší plody!, šedá ekonomika. A že by s ní začali bojovat? Že by zlepšili výběr daní? Nemluvě o tom, že když se vypracovává RIA, Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assesment), týkající se návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, k němuž někdejší pravicová opozice kritizovala přístupy předchozích levicových vlád, teď coby pravicová vláda k RIA přistupuje stejně zmateně. Nediskutuje s delegacemi podnikatelů apod.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk Juračka

Také na této networkingové události Ligy pro cestovní ruch bylo hlavním tématem postavení cestovního ruchu a jeho vnímání českou společností. Z hlediska kupní síly, kterou cestovní ruch prostřednictvím hostujících spotřebitelů (turistů) na vnitřní místní trhy vnáší, se totiž není co divit, proč je největším zaměstnavatelem v Evropské unii. Kupní síla má totiž v tržním hospodářství stěžejní roli. Není-li práci a její výsledky komu prodávat, dochází k hospodářské stagnaci a zadlužování. Přesto, že ne každý podnikatel je exportér a ne každé zboží se dá vyvážet, zahraničním kupujícím jej lze prodávat právě díky obchodní platformě cestovního ruchu. Vzdor tomu, jak významným je zaměstnavatelem, a jeho dalším přínosům, nemá v Česku téměř žádnou politickou podporu. Na posilování kupní síly vnitřního trhu cestovním ruchem nemají české vlády pro samé vymýšlení komu sebrat peníze NERVy, a zřejmě ani kdy. A že mnohá území České republiky trpí hospodářskou stagnací a deficitem pracovních příležitostí? To mj. proto, že úspěšným zemím, a to nejen v rámci platformy cestovního ruchu, úspěšně prodává jejich státní identita. Ta česká, pokud kdo ve světě vůbec registruje existenci Česka, spíš naopak. Bylo by radno se zamyslet, jak někdy až úžasně dokážeme prezentovat naši vlast a jak ještě úžasněji tyto investice zabíjet. Osvěta, že průmysl cestovního ruchu může být pro stát strategicky významným zdrojem finančních příjmů a pracovních míst, je opravdu potřeba. Bohužel i na české poměry výjimečně osvícení lidé, kteří si cestovní ruch nepletou s cestováním, mají tuto syntézu předností vnitřního obchodu a exportu za věc hospodských a hoteliérů. A veřejnost? Té povětšinou nedochází, že odvody z desítek, ba stovek miliard korun, které se i díky její lhostejnosti nedostanou prostřednictvím turistů do českého geografického prostoru, schází na financování jejich důchodů a dalších sociálních jistot.
Prezident Ligy pro cestovní ruch PhDr. Jaromír Kainc

Mapa Moravy, jejímž zručným tvůrcem  byl Jan Amos Komenský, ilustrovala pozvánku na akci Ligy pro cestovní ruch. Jeho …náctiny (čtyřistadeva­tenáctiny) jsme slavili nejen proto, že se narodil 28. března, stejně jako já, ale že stejně jako já a naše firma tvořil mapy. Posláním Ligy pro cestovní ruch a jejích setkání je vysvětlovat, že cestovní ruch je cestou jak posilovat kupní sílu a místní rozvoj díky pobytům a útratám turistů. Kvalitní mapy jsou bezesporu důležitou součástí sféry turismu. Už proto, že patří k cestování a propagují cílové země a destinace. Jsem tedy ráda, že jsem se na party setkala s řadou obchodních partnerů a přátel a poznala spoustu zajímavých lidí.
Ředitelka Kartografie PRAHA, a.s. Ing. Milada Svobodová

Jan Amos Komenský, co se týče mé oblasti podnikání, tj. interiérového designu, i díky své převratné učebnici s množstvím ilustrací z roku 1658 Orbis pictus poodkrývá, jak vypadaly tehdejší interiéry. Cestovní ruch, kvůli jehož popularizaci byla narozeninová party pořádána, se bytostně dotýká mých podnikatelských aktivit. Kromě bytových interiérů a domácích (jak jsem při zahájení party řekla) „pelíšků“ zabezpečujeme „pelíšky“ i pro zahraniční a domácí hosty, kteří navštěvují Českou republiku. A nejen „pelíšky“. Kompletně vybavujeme hotely, jejich lobby, restauranty a vše, co souvisí s hotelovými interiéry. Nejen hotely, ale i penziony a apartmány a rezidence, využívané hlavně k dlouhodobým pobytům zahraničních pracovníků nadnárodních firem, a kanceláře. To, co děláme pro domácí „pelíšky“, je nejlépe popsáno na našich webových stránkách, kde jsou i realizace.
Majitelka interiérového studia Amber Interier Ing. Andrea Dufková

Ráda bych ještě jednou popřála všem oslavencům hodně zdraví a štěstí a poděkovala za příjemný večer a příležitost potkat se s mnoha zajímavými a milými lidmi. Jak prokázala narozeninová party při příležitosti 419. výročí narození Jana Amose Komenského, je čtyřhvězdičkový Parkhotel Praha svým umístěním i dispozicemi dobrou volbou pro pořádání firemních a společenských setkání, ale i pro návštěvníky Prahy, přijíždějící sem za obchodem či turistikou. Disponujeme dvě stě třiceti sedmi komfortně zařízenými pokoji. Všechny jsou vybaveny trezorem, minibarem, TV, telefonem, klimatizací a připojením k vysokorychlos­tnímu internetu. Máme i dva bezbariérové pokoje a osm apartmá s prostornými ložnicemi, obývákem a koupelnou, a v 9. a 10. patře také vířivou vanou. Samozřejmě disponujeme také konferenčními sály, v jejichž prostorech se narozeninová party konala. Těšíme se na brzkou shledanou se všemi účastníky party.
Obchodní ředitelka Parkhotelu Praha Lucie Baranová


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar