Menu

Národní znalostní centrum pro oblast security v letecké dopravě

08. 07. 2015

Odborníci z Vysoké školy obchodní představili efektivní platformu pro bezpečnostní zájmy leteckých subjektů

Vědeckým výzkumem 
v rámci odvětví ochrany civilního letectví před protiprávními činy se zabývá celá řada organizací. Patří mezi ně specializované firmy vyrábějící technická zařízení, provozovatelé letišť a v neposlední řadě také vysoké školy. Aby byly veškeré cenné poznatky těchto institucí využity efektivně v praxi, je důležitá jejich vzájemná koordinace. Proto se na Vysoké škole obchodní v Praze zrodila myšlenka vzniku Národního znalostního centra pro oblast security v letecké dopravě, které se má stát platformou pro veškeré poznatky z této oblasti.

Obor ochrany civilního letectví
před protiprávními činy se častěji označuje anglickým termínem security. Toto relativně mladé letecké odvětví se zabývá především vyhledáváním a prevencí trestných činů, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit průběh letu, cestující či posádku, případně zamezováním zneužití letadla jako ničivého nástroje. Obor vznikl na začátku 70. let, kdy prudce narostl počet nestandardních událostí, které ohrožovaly průběh letu. Po 11. září 2001 se stal prioritou státních bezpečnostních složek.

Kdo se trendy v letecké security zabývá
Problematiku bezpečnosti řeší nespočetné množství organizací nejrůznějšího druhu. Jedná se přímo o aerolinie, letiště nebo například handlingové společnosti. Ti všichni by měli mít primární zájem na využívání „dokonalého“ systému schopného včas zachytit a odfiltrovat potenciální bezpečnostní riziko. Rovněž existuje řada mezinárodních institucí, akademických subjektů, soukromých firem i vědeckovýzkumných pracovišť, které se novými trendy v bezpečnosti letecké dopravy aktivně zabývají.

Klíčové je eliminovat rizika
Cílem všech organizací, které tuto problematiku řeší, je nalézt způsob, jak včasně identifikovat a eliminovat možná rizika, a to pokud možno s co nejnižšími náklady, co nejmenším zdržením cestujících a s co nejvyšší spolehlivostí a účinností. Každá z institucí má své know-how, postupy i teorie, v České republice však bohužel neexistuje jednotný systém, který by jejich znalosti sdružoval. Proto se nad otázkou, jak zajistit efektivní a rychlou spolupráci mezi všemi aktéry zapojenými do oboru bezpečnosti letecké dopravy, zamysleli akademičtí pracovníci Vysoké školy obchodní v Praze. Výsledkem byla idea vědecko-výzkumného projektu Národního znalostního centra pro oblast security v letecké dopravě.

Národní znalostní centrum zefektivní systém
„Úkolem Národního znalostního centra bude sehrát roli prostředníka mezi zainteresovanými institucemi na jedné straně a znalostmi, poznatky, teorií a dosavadní praxí z oblasti letecké security na straně druhé. Kromě toho by mělo také organizovat konference věnované tomuto tématu pro širokou i odbornou veřejnost, informovat všechny o aktualitách z oboru či poskytovat odbornou poradenskou činnost,“ uvádí rektor Vysoké školy obchodní a odborník v oblasti letového provozu Jindřich Ploch. V současné době je projekt ve fázi vývoje, jeho spuštění by však představovalo významný posun na poli zpracovávání a sdílení informací a posílení ekonomických i bezpečnostních zájmů leteckých subjektů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba