Menu

Národní federace není VIP klub pro velké

25. 02. 2001

• cestou kvality • nultý ročník Vysoké školy hotelového průmyslu, lázeňství a cestovního ruchu • společně připravit obor pro vstup do Evropské unie • výměna zkušeností na managerských úrovních • pravidelná jednání se zástupci velkých hotelových řetězců • Česká republika zemí kongresů •

Pro volební období 2001 – 2002 je prezidentem se Národní federace hotelů a restaurací České republiky ředitel hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre JUDr. Jan Filip. Při jednom z našich rozhovorů jsem si mu dovolil položit otázku, kam že se NFHR ubírá třetím tisíciletím?
Od začátku své existence jdeme cestou kvality, cestou maximálního zhodnocování investovaných prostředků. Technické vybavení a úroveň infrastruktury je jedna ne nepodstatná věc. Základem úspěchu každého hoteliéra či restauratéra ale je, vytvořit kvalitní tým. Kvalitní tým je (zpravidla) tvořen vzdělanými a trénovanými lidmi. Mám proto to potěšení konstatovat, že naše společná snaha letos vyústila v otevření prvního ročníku Vysoké školy hotelového průmyslu, lázeňství a cestovního ruchu. Asi je na místě ocenit přínos všech členů Federace, kteří se o to zasloužili, zejména pak těch, kteří tyto snahy NFHR výrazně prosazovali v předchozím období – pánové Hlinka, Krůžela, Vacho a v neposlední řadě generální sekretář pan Štětina.

Pane prezidente, při vší úctě, cestu kvality jistě proklamovaly již generace a generace hoteliérů v předchozích dobách.
S tím nelze než souhlasit. Současné úspěchy našeho oboru jsou vrcholem pomyslné pyramidy staletími generovaných a prověřených poznatků, které v kombinaci se současnými zúročujeme i zde v  České republice. Ostatně o tom, co naše Federace po dobu své desetileté existence pro rozvoj oboru vykonala, byla vedena řada, vesměs pozitivně vyznívajících diskusí, a to i na půdě IHRA a HOTREC. A nejen Národní federace. V České republice v oblasti hostinských a ubytovacích služeb se (z mého pohledu) vyprofilovaly tři výraznější subjekty. NFHR bude usilovat o to, aby v součinnosti s nimi připravila půdu pro vstup České republiky v této oblasti podnikání do Evropské unie.

Národní federace hotelů a restaurací ČR je druhdy vnímána jako sdružení velkých, a to i nadnárodních subjektů, vůči jejichž možné rozpínavosti ti tzv. malí a středně velcí zaujímají obezřetný postoj.
Pochopitelně. Problematika velkých hotelů a restauračních zařízení je poněkud odlišná od situací, které řeší střední a malé podnikatelské subjekty a provozovny. Národní federace ale, není VIP klub pro velké. Každý se může přesvědčit, kdo že tvoří naši členskou základnu. Národní federace je profesní a oborové sdružení. Je o hotelnictví a o pohostinství. Je o trendech, na něž bychom zde na území České republiky měli pozitivně reflektovat. Je o výměně zkušeností na managerských úrovních. Není tajemstvím, že začátkem února jsme se sešli se zástupci velkých hotelových řetězců působících na českém území. A budeme se i nadále pravidelně pod hlavičkou NFHR ČR scházet a jednat. Jsem přesvědčen, že i jejich poznatky podpoří námi od začátku nastoupený trend, jít cestou zvyšování kvality, snahu vytvářet pozitivní obraz o našich profesích a oborech v očích české společnosti. Svými ekonomickými přínosy do státní pokladny, přímým i nepřímým vytvářením obrovského množství pracovních míst a podnikatelských příležitostí (tedy i přínosy pro naplňování sociálních jistot obyvatel České republiky) si to náš obor určitě zaslouží.

Obor jistě. Profesní a podnikatelská sdružení ale zpravidla vznikají pro to, aby si vytýčily obecně akceptovatelná pravidla a aby garantovaly, že je jejich vlastní členové dodržují. Jsou země, kde není radno, nejen legislativně, ale i díky zvykovému právu, být mimo či dokonce být z takového společenstva vyobcován. Pro potenciálního hříšníka to znamená hrozbu ohrožení podnikatelské existence. Právě tenhle „klacek“ danému klubu či asociaci umožňuje garantovat serióznost členského subjektu. Má to i svou pragmatickou logiku: „Porušil si naše pravidla, končíš. My („tzv. bezúhonní“) se teď díky tvé chybě podělíme o tu část trhu, kterou jsi nám díky svému vyobcování musel přenechat. Při vší úctě k Federaci či ke kterékoliv z českých  profesních asociací cestovního ruchu a i mimo ně, tak to v Česku nefunguje.
Tato situace není dána jenom tím, že se po epoše bezbřehé liberalizace a dokolečka papouškované fráze, že trh je všelék, mantinely teprve tvoří. Navíc, stále ještě doznívají odstředivé tendence jako reakce na dobu, kdy platilo bolševické: kdo není s námi, je proti nám. Národní federace hotelů a restaurací ČR si ale nenárokuje pozici být jedinou pravověrnou. Jak jsem již řekl, v našem oboru na českém trhu vnímám nejméně tři takovéto subjekty a v konglomerátu oborů, které lze všechny zařadit do šuplíku cestovní ruch, je jich ještě více. Být  mimo ně opravdu neevokuje nějaké existenční nejistoty. Znovu zdůrazňuji, jsme profesní a oborové společenství subjektů, jejichž cílem je cestou výchovy a vzdělávání pracovníků, zlepšováním organizace práce zvyšovat svou kvalitu a efektivitu.

Zahraniční ohlasy na trendy v českém pohostinství a zejména hotelnictví jsou poslední dobou velmi pozitivně laděny.
Český Trh se opravdu začíná profilovat směrem ke kvalitě. Např. loňské výsledky hotelu Inter.Continental, to je něco fantastického. Česká republika se stává zemí kongresů. Přispěla k tomu i úspěšná realizace Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny světové banky. Kongres Severoatlantické aliance pak např. napomůže k vytvoření zcela jiné filozofie ve srovnání s předchozími etapami využívání objektu dnešního Kongresového centra Praha. O Českou republiku, díky jejímu místu v Evropě, a to nejen geografickému (ideální dojezdové vzdálenosti), se zajímá spousta lidí z celého světa. Dokazuje to i příklad, který si dovolím uvést. Pět hoteliérů v České republice je členem European Hotel Managers Association. Její poslední jednání bylo loni v Paříži, kde se jej dosud v celé historii zúčastnilo nejvíce účastníků – 250. Její další zasedání je 15. – 17. února v Praze. Už nyní, začátkem února, je na něj přihlášeno 300 účastníků – představitelů top hotelů z celé Evropy.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar