Menu

Národní cena České republiky za jakost Palác Žofín - Praha 13. 11. 2006

24. 11. 2006

Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením
Oceněni byli Miroslav Klouda (Brno), JuWital s.r.o a SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. Předávali: člen Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby Jan Wiesner, ředitel sekce podpory podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a člen Výkonné rady Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR Petr Pálek.

Značku CZECH MADE
převzaly Akzo Nobel Coatings CZ a.s. a Krkonošské papírny, a.s. Předávali: členka představenstva Sdružení pro Cenu ČR za jakost Jana Kváčová a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka.

Značku Ekologicky šetrný výrobek
Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb převzaly: Nábytek EXNER, spol. s r.o. a REO AMOS, spol. s r.o. Předávali: náměstkyně ministra životního prostředí ČR Rut Bízková, zástupce téhož ministerstva a garant programu EŠV Immo Bellman a výkonný místopředseda Rady ČR pro jakost Zdeněk Vorlíček

Ocenění Manažer kvality roku 2006
Finalistou se stal doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. z Technické univerzity Ostrava a vítězem vedoucí odboru řízení kvality Barum Continental spol. s r.o. Ing. Miroslav Staněk. Předávali: předsedkyně České společnosti pro jakost Alena Plášková, prezident České manažerské asociace Ladislav Macka a tajemník Agrární komory ČR Jan Záhorka.

Cenu Anežky Žaludové
převzal zakládající člen České společnosti pro jakost Ing. Jiří Přibek. Předali: předsedkyně České společnosti pro jakost Alena Plášková a jednatel společnosti Computer System Praha, s.r.o. David Dobiáš.

Národní cenu ČR za jakost
v kategorii veřejný sektor převzaly Městský úřad Jablunkov a Úřad městské části Praha 10. Předávajícími byli náměstek ministra vnitra ČR Zdeněk Zajíček, předseda Jury Národní ceny ČR za jakost Zdeněk Bilíček a prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík. Ocenění v Programu Národní ceny ČR za jakost Zlepšení výkonnosti organizace byla předána Městskému úřadu Hranice, Krajskému úřadu Kraje Vysočina a Fakultě strojní, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Předávali: náměstek ministra vnitra ČR Zdeněk Zajíček, výkonný místopředseda Rady ČR pro jakost Zdeněk Vorlíček.
Ocenění v Programu Národní ceny ČR za jakost Zlepšení výkonnosti organizace v kategorii podnikatelský sektor převzalo DIAMO, státní podnik. Předali: náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda Rady ČR pro jakost Robert Szurman a místopředseda představenstva Sdružení pro Cenu ČR za jakost Petr Kunčický.

Vítězi Národní ceny ČR za jakost
byli vyhlášeni: v kategorii podnikatelský sektor IFE-CR, a.s. (cenu předali: náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda Rady ČR pro jakost Robert Szurman, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl a prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek), v kategorii veřejný sektor ČR-Česká obchodní inspekce. Cenu předali: předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda Rady ČR pro jakost Robert Szurman a předseda představenstva Sdružení pro Cenu ČR za jakost Pavel Ryšánek.

www.scj-cr.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka