Menu

Muzeum středověku

01. 04. 2004

Pražské Muzeum středověku není o pouhé prezentaci exponátů, ale především o atmosféře atraktivní epochy v dějinách české státnosti. Tomu jsou podřízeny dobově vybavené interiéry románských a gotických sklepení i interaktivní programové prohlídky. Návštěvník, oblečen do dobového pláště, se tu jakoby stává účastníkem epochálního výletu do XV. století. Zhlédne divadlo, rytířská klání, vystoupení kejklíře, v mučírně se potká s katem a jeho pacholky, nahlédne do černé kuchyně a ve středověké krčmě ochutná něco vína. Majitele firmy Marka Frolíka jsem se zeptal, co jej vedlo k tomu otevřít v Praze Muzeum středověku.
Chtěl jsem vytvořit co nejautentičtější prostředí doby, která je pro Prahu tak významná. Cílem je oslovit epochou, která se zasloužila o podstatnou část současného genia loci Prahy. O to, že v Praze vyrostla spousta nádherné architektury – objektů, z nichž se poměrně velká část přes rozsáhlou sanaci na přelomu 19. a 20. století dochovala až do dnešní doby. Kromě mnoha zážitků se naši návštěvníci dozvědí spousty zajímavých informací. Průvodci se jim plně věnují po celou dobu prohlídky. Divadelní představení, hostiny, exkurze, svatební obřady i dětské oslavy jsou u nás standardně vedeny v českém, anglickém a německém jazyce. V případě potřeby jsme schopni je zajistit i v jazycích dalších.

Jaký je váš osobní vztah k době, která končí sto let před narozením patrona tohoto časopisu, J.A.Komenského, roku 1490 Kolumbovým objevením Ameriky?
Velice silný. Je záležitostí orientovanou nejen na vznik významných památek a artefaktů, jimiž se dodnes může naše vlast chlubit. Je i věcí ideálů, zejména rytířských, kterých se v dnešní době mnohým lidem nedostává.

Vaše muzeum spolupracuje s mým rodným městem Táborem.
Realizace projektu dobových sklepení, kde je hlavní stan Muzea středověku, je nejen komerční, ale i kulturně vzdělávací záležitostí. Záleží nám na tom, aby se jeho návštěvníci potkávali i s tím, jak se ve středověku žilo. Už při samotné adaptaci prostor jsme spolupracovali a dodnes spolupracujeme s odborníky z oblastí archeologie, historie a teologie. Jedním z hlavních konzultantů, který měl dohled nad vznikem našeho muzea, je doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., předseda Jihočeské archeologické komise, pedagog Jihočeské univerzity, který zároveň působí v táborském husitském muzeu. Spolupracujeme s ním co se týče návrhů interiérových doplňků a inventáře. Tzn. včetně skleněných pohárů, keramiky a dalších věcí, které u nás návštěvník používá. Zodpovědně tak mohu říci, že se jedná o věrné dobové repliky, protože je táborské muzeum vyrábí podle autentických vzorů.

Návštěvník muzea se u vás z čista jasna, obdobně jako pan Brouček od Svatopluka Čecha, ocitá vržen pár set let zpátky.
Právě k tomu slouží naše programy. Aby byla souvztažnost návštěvníka se středověkem co největší, oblékáme jej hned při vstupu do „středověkého“ pláště. Postupně ho pak provádíme jednotlivými sály, v nichž je účastníkem divadelního kusu, rytířského klání, a kde se dozví něco o historii prostor, v nichž se nachází – zčásti románských a zčásti gotických sklepení. V krčmě pak ochutná vína ze středověkých sklenic. Následuje kejklíř. Součástí jeho divácky atraktivního vystoupení je i polykání a plivání ohně. Protože středověká justice hojně využívala útrpného práva, jedním z bodů prohlídky je i návštěva mučírny s mistrem popravčím. Na závěr každý návštěvník obdrží repliku pražského groše, aby měl památku na návštěvu středověku v Praze.

Vaše prostory ale bývají i místem firemních akcí, zejména incentivního charakteru…
Ano, jsme vyhledáváni zřejmě i proto, že v této jiné dimenzi lidé cítí daleko větší vzájemnou sounáležitost. Naše aktivity rozhodně nekončí hodinovými prohlídkami. Nabízíme možnost konání středověkých hostin, jež jsou hojně využívány jak turistickými skupinami, tak firemní klientelou. Hosté jsou vtahováni přímo do děje. Volí vrchního hodovníka, rozhodují, jak bude hostina probíhat, plní úkoly v soutěžích, střílí z kuše na terč, jsou aktéry soubojů atd. Je to, řekněme, i jakýsi únik z reality. Když jsme vytvářeli nabídku na tyto středověké stylizace, a zejména hostiny, měli jsme obavy, jak ji přijmou vyšší manažerské kruhy. Jak se tzv. „bílé límečky“ budou tvářit, až zasednou ke středověké hodovní tabuli a budou jíst z mís rukama bez příborů. Ke dnešnímu dni se v našem muzeu již vystřídala řada renomovaných firem a jejich zaměstnanci se vždy náramně bavili, protože konvence nechali v jedenadvacátém století a u nás ve středověku si vytvořili příjemně bezprostřední atmosféru.

Ano, i dospělí si rádi hrají, ale co děti, mají si kde hrát?
Kromě programů pro dospělé tu pořádáme dětské oslavy. Realizujeme i naučně vzdělávací programy – akce pro školy. Muzeum středověku zábavnou formou v dobovém prostředí umožňuje, aby si děti odnášely mnohem víc než jen strohá historická data. Z tematických celků momentálně nabízíme: vojenství v raném středověku; život na středověkých hradech; středověká Praha; život středověkého města; architektura doby románské a gotické.

Kromě standardních prohlídek, pořádání soukromých či firemních akcí spojených se středověkou hostinou a programem se u vás uskutečňují i hostiny svatební, které jsou vyvrcholením středověkých svatebních obřadů.
Ano, vaše konstatování s hrdostí doplňuji slovem „platných“ svatebních obřadů. Naší neposlední aktivitou je, že přímo v prostorách muzea uskutečňujeme regulérní svatební obřady. Stylizované svatby zajišťujeme ve spolupráci s Československou církví husitskou. Snoubenci ale nemusí být členy žádné z církví. Středověký svatební obřad umíme zajistit se vším všudy, včetně kostýmů i již zmíněné hostiny.

Mnozí ze čtenářů Všudybyl jsou provozovateli a v řadě případů i majiteli atraktivních středověkých objektů.
V tomto kontextu bych rád řekl, že jsme Muzeum středověku vytvářeli jako instituci, tedy nikoliv jako záležitost vázanou na jediné místo, přestože naším hlavím stanem jsou středověká sklepení v Jilské ulici 22 v Praze 1. Své programy realizujeme i na řadě dalších příhodných míst, přičemž kooperujeme s jejich majiteli či provozovateli daných objektů, nebo je zajišťujeme přímo na klíč. Když už jste zmínil Svatopluka Čecha a jeho „Epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století“, pak mohu prozradit, že místem našich programových stylizací často bývá i kouzelné prostředí v tomto románu zmiňovaného domu U zvonu na pražském Staroměstském rynku. Nevážeme se ale pouze na Prahu, protože obdobně atraktivních lokací je v České republice mnoho a nesaturovaných tužeb lidí po chvilkovém úniku do jiné reality ještě víc.
Muzeum středověku s dobovým programem

Jilská 22

110 00 Praha 1

tel.: 224 234 336

fax: 261 261 540

mobil: 603 441 821

e-mail:

marek_frolik@volny.cz
www.ceskystredovek.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka