Menu

Musím pochválit firmy, s nimiž spolupracujeme,
říká generální ředitel Kongresového centra Praha Ing. Michal Kárník

20. 05. 2007

Kongresové centrum Praha vzdor trvale narůstající a lepšící se konkurenci kongresových zařízení posiluje pozici ústředního místa konání velkých mezinárodních kongresů v České republice. Rozhovor s generálním ředitelem Ing. Michalem Kárníkem jsem začal konstatováním, že aby tomu tak bylo, musí Kongresové centrum Praha úspěšně konkurovat kongresovým centrům v ostatních evropských metropolích.
Je pravda, že konkurence roste. Zejména to lze pociťovat u menších akcí. Jsme velký kongresový objekt. Přestože k nám patří hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, jeho kapacita není zas taková, aby pokryla kompletní poptávku účastníků kongresů. Nedostává se nám symbiózy velkých mezinárodních kongresových komplexů, které mohou se zákazníkem vyjednávat, co se týče poměru cen ubytování a pronájmů kongresových prostor a služeb. U akcí do jednoho až půldruhého tisíce účastníků nám v Česku konkurence citelně houstne. Ale nad patnáct set lidí v podstatě konkurenci nemáme a zřejmě ještě dlouho mít nebudeme. Postaví-li někdo jeden sál s kapacitou dva tisíce míst, ještě to neznamená, že může hostit dvoutisícový kongres. Většina takových akcí potřebuje diverzifikaci prostor. Zahájení pro všechny ve velkém sále, potom menší sály pro účastníky samostatně jednajících sekcí. K sálu jako máme my, s kapacitou dva tisíce sedm set míst, potřebujete dva sály, které mají poloviční kapacitu. K tomu čtyři menší sály, které mají dohromady stejnou kapacitu. A takhle by to šlo dál. Velké kongresy se zpravidla vždy dělí do řady sekcí. Každá potřebuje svůj sál, zázemí, prostor pro catering a eventuálně další pro doprovodnou výstavu – prezentaci produktů.
Co se týče Evropy, ohromně nám pomohl vstup do Evropské unie, kdy už se na Česko nepohlíží jako na východní despocii. Oproti zakládajícím zemím Evropské unie máme výraznou konkurenční výhodu nižších cen. Tuto součást konkurenceschop­nosti však negativně ovlivňuje cenová politika zejména hotelů. Když totiž zjistí, že by se v Praze měl konat prestižní kongres, letí ceny nahoru. Organizátor kongresu samozřejmě počítá s celkovými náklady. Nezřídka se tak stává, že naše nižší ceny jsou negovány cenami ostatních subjektů a pořadatel mezinárodního kongresu odchází do Vídně nebo do Budapešti a Praha o kongres přichází.

Nejen díky u vás konanému Summitu NATO má Česko pověst jedné z nejbezpečnějších destinací na světě a Praha jednoho z nejúžasnějších měst, což už samo o sobě přitahuje velké kongresy.
Velké kongresy samo o sobě nic nepřitahuje. Velké kongresy jsou velkým byznysem. O ten se usiluje v rámci obchodně diplomatických misí, osobních jednání se zástupci odborných společností, s čelnými vědci, lékaři apod. A protože, kdo se neprezentuje – o tom se neví, neexistuje – odvíjí se naše práce se zahraniční klientelou do značné míry i od účastí na stěžejních veletrzích kongresového cestovního ruchu, jako jsou Confex, Imex, EIBTM; na workshopech, které pořádá CzechTourism v řadě evropských i světových měst a v rámci akviziční činnosti, která je cílem pracovních cest zaměstnanců Kongresového centra Praha.
Mít na svém území velký kongres je obrovský byznys nejen pro přímo zúčastněné. Už vzhledem k enormním útratám účastníků kongresů v místě konání a dalším synergickým efektům se získávání kongresů stalo strategickým, ekonomicky motivovaným cílem, jehož dosažení je podporováno politickým vedením téměř všech kongresových metropolí a zemí. A tak tomu je i v České republice. Kongresové centrum Praha se aktivně zapojuje do kampaně, kterou již dva roky vede agentura CzechTourism. V rámci kampaní kandidatur jsme teď spolu s Pražskou asociací kongresové turistiky, CzechTourismem a čtyřmi agenturami (Čedok, CZECH-IN, Agentura Carolina a Guarant International) dokončili novou prezentaci destinace a představili ji v rámci výstavy kongresových služeb, kterou jsme organizovali společně s našimi generálními partnery, firmami ProMoPro, Zátiší Catering Group a hotelem Holiday Inn Prague Congress Centre. Zkušenosti z oboru předáváme i v regionech v rámci seminářů o kongresové turistice, které v krajských městech České republiky pořádá CzechTourism. Ostatně nejen práce se zahraniční, ale i s domácí korporátní klientelou se vyplácí. Trvale u nás proto probíhá akvizice klientů z bankovního, farmaceutického a průmyslového sektoru, spolupráce s agenturami zajišťujícími marketingové akce pro firemní klientu apod.

Úspěch Kongresového centra Praha je dán i volbou partnerů.
Musím pochválit firmy, s nimiž spolupracujeme. Patří mezi ty nejlepší, protože i naši zákazníci chtějí to nejlepší. Je pravdou i to, že kdyby mezi nejlepší nepatřili pracovníci Kongresového centra Praha, těžko bychom tak úspěšně prodávali své služby. Zavedli jsme školení jazykových znalostí, počítačové gramotnosti, profesionálního vystupování atd. Jsem přesvědčen, že i díky těmto kursům si udržují svoji vysokou úroveň. Řada klientů nelituje času, napíše a pošle děkovný dopis, v němž ocení přístup a služby našich zaměstnanců i partnerů. Právě i díky tomu byl loňský rok, co se týče tržeb z krátkodobých pronájmů, nejlepší v celé naší historii. Inkasovali jsme přes dvě stě deset milionů korun. K tomu je třeba přičíst i dlouhodobé nájmy kancelářských, obchodních a skladovacích ploch. Cenově vůbec nejsme nízko. Spíš bych řekl, že jsme ve vyšší třídě, a přesto máme obsazenost vyšší než 98 %. Je o nás zájem. Jsou i zájemci, kteří by rádi měli sídlo na naší adrese, a my jim to nejsme schopni umožnit, protože jsme obsazení.
Úspěšnost je dána i optimalizací nákladů. Jednou z možných cest, jak jí dosahovat, je outsourcing. Outsourcujeme ostrahu, úklid, zahradnické služby apod. Náš objekt měl letitý systémový problém s cateringem. Veškeré cateringové zařízení a zázemí včetně kuchyně jsme na každou akci půjčovali jiné firmě. Jenomže k cizímu zařízení má u nás, bohužel, většina lidí trošku odlišný vztah než k vlastnímu. Proto jsme vyhlásili poptávkové řízení na generálního caterera, který bude mít všechny cateringové prostory a vybavení v nájmu a který je za úhradu podpronajme, pokud si organizátor akce přivede caterera vlastního. Výběrové řízení proběhlo v roce 2004, představenstvo vybralo nejlepší nabídku a my jsme se spojili se společností Zátiší Catering Group, jež rozhodně patří mezi nejlepší caterery, kteří v Praze operují. Nastavili jsme podmínky, které vyhovují oběma stranám, a během dvouleté spolupráce zaznamenali nárůst objemu cateringu zhruba o čtyřicet procent. Ověřili jsme si, že tato cesta je správná, a tak se po ní letos vydáváme i v další oblasti, a to u pronájmu audiovizuální techniky. I zde bylo vypsáno poptávkové řízení a představenstvo vybralo nejlepší nabídku, kterou předložila společnost ProMoPro. Takže připravuje obdobnou spolupráci. ProMoPro ale nebude exkluzivním dodavatelem. Pokud si bude klient přát někoho jiného, ProMoPro mu zajistí vstup a asistenci. Slibujeme si od toho navýšení obratu i za zápůjčky kongresové techniky. Pokud zboží nabízí odborník, který mu opravdu dobře rozumí, je schopen zákazníka přesvědčit, že potřebuje i trošku něco jiného, než byly jeho původní představy.

O čem snad s každým v tomto vydání Všudybylu hovořím, je Praha olympijská.
Ohromně vítám a podporuji kandidaturu. V současné době nemá cenu diskutovat, zdali olympiáda v Praze nakonec bude nebo nebude. Teď je na pořadu kandidatura, a ta může Praze ohromně pomoci a zviditelnit ji ve světě. Urychlí dobudování infrastruktury a dalších věcí, které hlavní město Praha k normálnímu životu stejně potřebuje (podívejte na dennodenně kolabující dopravu). Jistě přitáhne i řadu velkých kongresů, ať už budou mezinárodních sportovních asociací či z dalších oblastí. Budeme muset opakovaně prokazovat, že umíme zabezpečit velké akce. Přivede i individuální turisty, což ekonomicky Prahu, potažmo Českou republiku, ohromně pozvedne. Jsem rád, že Kongresové centrum Praha spolu s hotelem Holiday Inn Prague Congress Centre, který k nám neodmyslitelně patří, bude schopno poskytovat služby právě pro takovéto akce a iniciovat, aby předolympijská setkání do Prahy přicházela.
Ale nesmíme zapomenout ještě na jednu sportovní akci, u které nebudeme chybět. V roce 2009 proběhne v Liberci mistrovství světa v klasickém lyžování a náš hotel bude jedním z oficiálních ubytovatelů MS 2009. Řada jeho návštěvníků vítá možnost spojit unikátní sportovní zážitek s návštěvou naší metropole. Proto jsme rozjeli spolupráci s organizačním výborem MS 2009 a už jsme mu v Kongresovém centru Praha poskytli zázemí pro tiskové konference a jednání komisí FIS, které mistrovství předcházejí. Uvažujeme i o tom, že by Kongresové centrum mohlo hostit jedno z předávání medailí, takže by Praha viděla mistry světa přímo při dekorování.
A do třetice, i když tentokrát ne ve spojení se sportem. V prvním pololetí 2009 bude Česká republika předsedat Evropské unii. To s sebou zajisté přinese nutnost konání řady prestižních setkání a konferencí, kterým jsme připraveni jak my, tak náš hotel poskytnout odpovídající zázemí a služby. Holiday Inn Prague Congress Centre je špičkový čtyřhvězdičkový hotel. Máme radost, že se mu daří, o čemž svědčí nejen dosažené hospodářské výsledky, ale i řada ocenění od renomovaných lidí, kteří v hotelové branži působí. Mimo jiné získal letos jako snad první hotel v České republice certifikát ochrany životního prostředí systému environmentálního managementu podle standardu ISO 14001.

www.kcp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba