Menu

Musí se taková drahá věc v tajnosti chovati?

01. 12. 2011

Zlato, vidím, že tito vaříc a život škvaříc, oboje promařují a proškvařují: kde pak jsou ti s hromadami zlata a nesmrtedlností?“ Odpověděl mi: „Ved1 se ti nezjeví, aniž bych jim radil: musí se taková drahá věc v tajnosti chovati. Sic kdyby se o kterém z potentátů někdo dověděl, chtěl by jej míti, a byl by tak mnoho jako vězněm věčným: protož se tajiti musejí.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

*1) však, vždyť *

Čím je země známější a čím víc atraktivit nabízí, tím víc bohatne. Tím větší kupní sílu domácích spotřebitelů na sebe váže a tím větší kupní síla cizích spotřebitelů přijíždí nakupovat na její území* nebo chce její výrobky a služby. Navzdory tomu, že šíření dobrého jména země se politickým stranám, bankám a dalším subjektům rozmanitých oborů včetně školství a výrobních sfér vyplácí, není v Česku budování jeho mezinárodního renomé vnímáno, natož deklarováno coby součást státních zájmů. O kolik stovek miliard korun domácího a zahraničního inkasa ročně a pracovních míst díky tomu česká ekonomika a český pracovní trh přicházejí, mohou napovědět příjmy a trh práce osmimilionového Rakouska, jehož politická reprezentace a obyvatelé dbají na renomé své země a regionů coby turisticky oblíbených míst.
Jaromír Kainc, nakladatel
*) Zboží, prodávané díky cestovnímu ruchu zahraničním kupujícím, není limitováno dovozními a vývozními kvótami, ani oproštěno od spotřební daně a většinou ani od DPH, natož jeho vývoz subvencován státem.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba