Menu

Mojí prioritou je podpora českého potravinářství

20. 11. 2010

S ministrem zemědělství České republiky Ing. Ivanem Fuksou se potkáváme 21. října 2010 v jeho kanceláři krátce poté, co skončila tisková konference k celostátnímu projektu Regionální potravina, s podtitulem „Přišli jsme tradici na chuť“.
Pane ministře, když jsem přede dvěma roky dělal rozhovor s prezidentem Asociace Hotelů a restaurací ČR Ing. Pavlem Hlinkou, který svou profesní kariéru začínal v Příbrami, prozradil jsem, že i můj dědeček a bratr maminky, která je z Dubna, fárali na Březových Horách. Čím to, že ač Příbramák, jste se nestal horníkem?
Můj otec byl havířem, ale já už ne, protože když jsem se dostal do věku, kdy bych jím mohl být, uranové i rudné doly v Příbrami uzavřeli. Mnohasetletou hornickou tradici mého města tak připomíná už „jen“ největší hornické muzeum v České republice – Hornické muzeum Příbram, které patří mezi nejnavštěvovanější technické památky Česka.

Na Příbramsku stojí za návštěvu nejenom Hornické muzeum s unikáty mezinárodního významu, např. obřím podzemním vodním kolem z 19. století dolu Drkolnov. Turisticky vysoce atraktivní je i krajinná dominanta Příbramska, malebná Svatá Hora, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami nebo memento represí totalitního režimu Památník Vojna v Lešeticích. Ostatně kvůli pobytu mého otce v nedalekém „pétépáckém“ rovněž „pracovně výchovném“ zařízení (jak on říká, v koncentráku) poté, co jej po únoru 1948 pro politické názory vyhodili z vysoké školy, jsem na světě, protože to se nacházelo u Svaté Dobrotivé, v níž se potkali s mojí maminkou. Malebný kraj Dvořákovy Rusalky a Káji Maříka určitě stojí za návštěvu. Také díky němu je Česká republika světovým rekordmanem v množství přírodních krás, technických památek, kulturního bohatství a vůbec rozmanitosti turistických atraktivit. Má podle vás, pane ministře, průmysl cestovního ruchu v naší zemi postavení odpovídající jejímu potenciálu?
Rozhodně nemá. Většina lidí v České republice totiž nevnímá cestovní ruch jako příležitost k přilákání zahraničních spotřebitelů (a to platí i u domácího cestovního ruchu, kdy Češi jedou na dovolenou po republice) na naše území. Jako možnost, která v lokalitách navštěvovaných těmito cizími zákazníky zvyšuje koupěschopnost a odbyt zboží, a tím podporuje výrobu, podnikatelské a pracovní příležitosti. Převážná většina Čechů tuto specifickou platformu domácího a zahraničního obchodu zužuje jenom na aktivní cestování a utrácení peněz v zahraničí. Jen málokdo se zamyslí nad tím, proč Česká republika využívá tak maličký zlomek hospodářského potenciálu cestovního ruchu a své unikátní dispozice nechává většinou ležet ladem. Vždyť miliardy korun ročně, které by byl cestovní ruch s to napumpovat do české ekonomiky, nejen do státní kasy, ale i do řady výrobních odvětví včetně zemědělství a potravinářství, zahraniční a domácí turisté stejně utratí. Jenže ne v České republice, ale v jiných, z hlediska turistických cílů chudších a méně zajímavých zemích. Zkrátka, veřejnost, obzvláště ti, kdo nepracují ve službách zaměřených na servis turistům, cestovní ruch nevnímá jako možný nástroj k blahobytu této země, natož jako jeden ze zdrojů svých sociálních jistot, jako je to samozřejmé v Rakousku nebo ve Švýcarsku.

Ne náhodou je cestovní ruch největším zaměstnavatelem v Evropské unii a agroturistika odvětvím, které živí spoustu Evropanů. Jakou má perspektivu v České republice?
Česká republika má pro rozvoj venkovského cestovního ruchu výborné přírodní i kulturně historické předpoklady. Agroturistika je specifickou formou cestovního ruchu, která je vedle bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova charakteristická přímým vztahem k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. V současné době je agroturistika v České republice ideální pro rodinnou dovolenou. Ministerstvo zemědělství ČR podporuje agroturistiku jako formu venkovské turistiky, kterou nabízejí zemědělští podnikatelé a slouží jim jako dodatečný finanční zdroj k udržení nebo rozšíření hlavního podnikatelského záměru, tj. výroby zemědělských produktů. Pro zájemce o provozování agroturistiky je velkou příležitostí Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, kde jsou v rámci opatření „Podpora cestovního ruchu“ podporovány investice do malokapacitního ubytování (do 60 lůžek) včetně stravování v obcích do dvou tisíc obyvatel, rekreační zařízení jako hřiště, koupaliště, jízdárny, apod., služby pro turistiku, budování a značení stezek a další aktivity. Žadatelé mohou celkem v tomto opatření vyčerpat téměř dvě miliardy korun. Ministerstvo každoročně registruje o toto opatření velký zájem žadatelů. Aktuálně jsou ke spolufinancování schváleny projekty s výší dotace cca 800 milionů Kč.

Na právě skončené tiskové konferenci jste představil výrobce potravin oceněných značkou Regionální potravina. Ostatně krajové a místní speciality bývají jedním z důvodů, a někdy i hlavním, proč opakovaně navštěvovat danou zemi nebo region.
Projekt Regionální potravina, s podtitulem Přišli jsme tradici na chuť, má za prvé podpořit místní výrobce potravin a motivovat některé producenty mléka a masa, aby své výrobky obohatili o přidanou hodnotu zpracováním na potraviny. Obyvatelům a návštěvníkům České republiky projekt Regionální potravina nabízí rozmanitost v podobě dalších nových potravin, které zatím na trhu neexistují nebo mají jinou příchuť, jiný vzhled, prostě rozšířit sortiment českých potravin. Mojí prioritou je podpora českého potravinářství. Jsem velkým zastáncem regionálních výrobců a potravin a pevně věřím, že kvalitní výrobky si svoji cestu ke spotřebiteli jistě najdou. Projekt Regionální potravina, který se letos rozběhl, už zaznamenal výrazný ohlas. Dává možnost obohatit agroturistiku a objevování krás naší země. Je to příležitost ochutnat lahůdku, která je specifická pro daný region. Která vzniká tradičními postupy a ze surovin, které třeba jinde neznají nebo nepoužívají. Na druhé straně podporuje místní malovýrobce a rozvíjí tak nejen jejich podnikání, ale celou obec a příslušnou oblast tak, aby návštěvníkům mohla nabízet čím dál lepší služby, výrobky a zajímavější lákadla.

Bezpečnost potravin je v cestovním ruchu jednou z priorit, už proto, že jídlo bývá první přímou konfrontací cestovatele s navštěvovanou zemí. Jaký podle vás mají české potraviny kredit?
Velmi dobrý. Nejen u nás, ale i v zahraničí. Nejedná se přitom jen a pouze o světoznámé vyhlášené české, a tedy samozřejmě i slezské a moravské pivo. Těch pochutin, které si podle mého názoru zaslouží uznání a pozornost, je rozhodně mnohem víc. Chráněné zeměpisné označení Evropské unie do dnešního dne získalo již dvacet pět českých potravinářských výrobků, posledním byly Olomoucké tvarůžky, o jejichž zařazení na unijní seznam jsme bojovali šest let. Udělení chráněného zeměpisného označení je klíčem k rozšiřování aktivit výrobců našich potravin v zahraničí. Počet českých produktů s tímto označením je při porovnání objemu našeho potravinářského sektoru se zeměmi, jakými jsou Francie a Německo, velmi chvályhodným číslem. Je také jasným důkazem a signálem, že se naše kvalitní potravinářské výrobky ve světě určitě neztratí.

Přírodní krásy a krajina jsou výraznou předností turistické destinace Česká republika. Stěžejní roli při jejich správě sehrává vámi řízený rezort.
Ano, Česká republika oplývá řadou nádherných přírodních a krajinných scenérií. Od svých předků jsme sice převzali výrazně přeměněné prostředí, převážně kulturní krajinu. V ní ale nalézáme množství ostrovů a ostrůvků přírody původní nebo dlouhodobě neměnné tak, že nám často připadá jako obraz dávných věků. Stačí zmínit jihočeské rybníkářství, které je jedinečné v celoevropském měřítku. Naše země poskytuje spoustu možností pro rekreační i sportovní využití a zároveň poskytuje pohled na nádhernou přírodu. Měl jsem možnost navštívit mnoho zemí. Jako sportovec tělem i duší jsem poznal krásu Alp, kouzlo moří, ale vždy jsem se rád vracel domů. Mrzí mne, že mnoho lidí tráví dovolenou v zahraničí, a přitom téměř nezná svoji zemi a její přírodní krásy.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo