Menu

„Modré dveře“
nabízí odbornou péči lidem, kteří se náhle ocitli v náročné životní situaci, která momentálně přesahuje jejich adaptační kapacity, či dlouhodobě bojují s problémy, které se dotýkají jejich duševního zdraví. Psychoterapeutické centrum „Modré dveře“ poskytuje pestrou paletu psychoterapeu­tických služeb pod vedením odborně zdatných a zkušených terapeutů. Kavárna Modré dveře bude provozována společností Sivek Hotels. Díky podpoře této firmy s bohatými zkušenostmi ze sféry gastronomie bude občanské sdružení „Modré dveře“ moci v rámci sociální rehabilitace a pracovní terapie včleňovat své klienty do provozu kavárny. Občanské sdružení „Modré dveře“ chystá v objektu „Modré dveře“ v rámci své integrační strategie rovněž nabídku aktivit volného času pro děti, mládež, dospělé i seniory. K dispozici jim bude prostorný výtvarný ateliér, keramická dílna s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí, výuková místnost, místnost na cvičení pro děti i dospělé, galerie a krásná užitková zahrada. Tuto činnost hodlá zahájit na počátku školního roku 2012/13.

Modré dveře

21. 05. 2012

Po rozsáhlé rekonstrukci barokního domu na náměstí v Kostelci nad Černými lesy 3. května 2012, za přítomnosti jeho eminence kardinála Dominika Duky arcibiskupa pražského a primase českého, ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, náměstka ministra zdravotnictví Martina Plíška, starosty Kostelce nad Černými lesy Jana Svatoše, městských radních a dalších osobností, otevřeli zakladatelé občanského sdružení „Modré dveře“ Kateřina a Viliam Sivekovi Psychoterapeutické centrum „Modré dveře“. Jeho eminence Dominik Duka posvětil sochu sv. Dymphny, která je ochránkyní duševně nemocných a požehnal domu:
„Vážení přítomní, drazí přátelé, přišel jsem proto, abych poděkoval a vyjádřil uznání a úctu před tímto projektem, za který vděčíme manželům Sivekovým. Je důležité, že jsou zde přítomni představitelé naší země. Uvědomujeme si společně, zde v Kostelci, ono základní heslo, které zvěstuje každá věž kostela: ‚Ten, kdo dokáže pohlédnout s úctou a láskou do tváře druhého člověka, hledí do tváře Toho, která je.‘ A také nám tato věž kostela říká, že více a lépe je dávat, než brát. A tak hledíme právě přes tvář potřebného člověka do tváře Boha, Otce, který nám daroval svého syna Ježíše Krista, který nás naučil zásadě, že míra vztahu k oné obloze je mírou vztahu k druhému člověku: ‚Cokoliv jste udělali jednomu z nejmenších, mně jste učinili,‘ říká Ten, který řekl: ‚Kdo vidí mne, vidí Otce.‘ A tak jsem přišel, abych tomuto dílu požehnal.“


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo