Menu

MMR podporuje aktivity podnikatelů v oblasti rozvoje sociálního cestovního ruchu

31. 03. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu, podprogram Cestovní ruch pro všechny. Cílem je podpořit aktivity podnikatelů, které umožní cestovat sociálně či zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel.

O dotace z Podprogramu s celkovou alokací 100 mil. Kč pro rok 2010 mohou žádat podnikatelé působící v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, cestovních agentur a kanceláří. Podpořena bude tvorba produktů v oblasti rozvoje sociálního cestovního ruchu, tzn. tvorba nabídek pro vymezené cílové skupiny, částečně bude z rozpočtu projektu možné pokrýt i vybavení potřebnou infrastrukturou, jako jsou bezbariérové vstupy, dětské koutky, bazény apod.
„Podnikatelé mohou předkládat projekty s rozpočtem od 1 do 5 mil. Kč. Podíl dotace bude činit 50 %, druhou polovinu rozpočtu budou tvořit vlastní finanční prostředky žadatele,“ sdělil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Realizace projektů může trvat až do konce roku 2011, ovšem přidělená dotace musí být vyčerpána a vyúčtována do konce letošního roku. Termín pro podání žádostí je 15. duben 2010, přičemž na přelom února a března je připravován seminář pro žadatele.
Veškeré informace o podprogramu včetně žádosti a kontaktních osob jsou umístěny na stránkách www.mmr.cz – cestovní ruch – dotace a programy.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new