Menu

Ostravo, Ostravo, město mezi měs­ty, hořké moje štěstí,
Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hla­vou.
Jaromír Nohavica

Miss Princess of the World je mezinárodní soutěží krásy a komunikačních dovedností dívek ve věku od šestnácti do šestadvaceti let. Její životaschopnost potvrzuje zájem organizátorů ze zemí všech světadílů. Pestrost disciplín v souladu s hostingem finále soutěže v různých zemích vykazuje předpoklad k oslovení obrovského množství lidí. Miss Princess of the World není soutěží, kde jsou hlavními parametry úspěchu tělesné míry. Rozhodují také komunikační dovednosti, charisma, vtip a šarm soutěžících. Do světového finále Miss Princess of the World lze z každé země přihlásit pouze jednu dívku a jednu náhradnici. Vítězky národních kol se účastní světového finále, které je pořádáno držitelem licence a současně centrálním organizátorem z České republiky. Průběh galavečera Miss Princess of the World je přenášen satelitním vysíláním pro Evropu, Asii a Afriku. Samozřejmostí je on-line přenos z vyvrcholení soutěže po internetu a také prostřednictvím domácích a zahraničních televizních štábů. Miss Princess of the World zahrnuje i Business Forum – setkání krásy a světa podnikání, kterého se krom osobností světa podnikání účastní i představitelé ambasád a další zajímaví hosté. Prezentaci jednotlivých zemí doplňuje vyhlašování vítězky kategorie „Nejlepší národní kostým“. Úřadující vítězkou Miss Princess of the World je třiadvacetiletá Carmen Isabel Hernández Chávez z Mexika.

Zeměmi, připravujícími se na účast v Miss Princess of the World 2014, jsou: Albánie, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Bahamy, Belgie, Bělorusko, Bolívie, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, Česko, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Ghana, Gruzie, Guyana, Haiti, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kamerun, Kanada, Keňa, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Panama, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, USA, Španělsko, Švédsko, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Uganda, Ukrajina, Venezuela a Vietnam.

Miss Princess of the World, spojení krásy a byznysu

13. 04. 2014

S prezidentem soutěže Miss Princess of the World Ing. Viktorem Krčou se potkáváme 20. března 2014.
Pane inženýre, co vás motivovalo k vytvoření Miss Princess of the World?
Soutěže krásy organizujeme už dvacet let. Využili jsme zkušenosti z realizací těchto projektů. Díky vstupu Česka do Evropské unie a následným kontaktům v zahraničí se nám podařilo úspěšně expandovat i do nejvzdálenějších zemí. Získáváme v nich pozornost nejen podnikatelské, ale i státní sféry, takže s námi spolupracují vysocí vládní činitelé včetně ambasadorů, a to nejen členů diplomatického sboru tady v Česku. Dnes tak ve víc než šedesáti zemích světa připravují své národní reprezentantky, které vyšlou do světového finále, jež letos hostí Česká republika. Jeho program zahajuje v Praze Inaugural Event za účasti členů zahraničních diplomatických misí a dalších hostů. Pak pokračujeme návštěvou pamětihodností Prahy a dalších krajů naší republiky a akce vyvrcholí v Ostravě, kde bude 10. října zvolena a vyhlášena Miss Princess of the World 2014. Světové finále Miss Princess of the World koluje. V roce 2008 jsme jej dokonce měli na zaoceánské lodi NCL Norwegian Gem mezi Itálií a Francií. Od loňského roku jsme přešli na dvouleté periody. Jeden rok promotion soutěže, výběr národní finalistky a další rok celosvětové finále.

Proč jste pro letošní vyvrcholení světového finále vybrali Ostravu?
Pocházím z Ostravy a jsem jejím patriotem. Lokace finále Miss Princess of the World tedy má i tento podtext. Část doprovodných akcí ale budeme realizovat i v Praze a na dalších místech historických zemí Koruny české – na Moravě, ve Slezsku a v Čechách – a v sousedících regionech zemí Evropské unie. Na organizaci celosvětového finále s patřičným počtem diváků a velikostí scény jsme v Praze letos nenašli příhodný prostor, resp. kapacitu sálu. Tedy kromě O2 Arény. Ale ta je vyloženě sportovním stánkem. Našim představám odpovídá ostravská ČEZ Aréna s šesti sty VIP místy na ploše a pěti tisíci klasických diváckých míst po jedné straně. Finále je totiž komponováno jako noblesní kulturní událost včetně zapojení symfonického orchestru. S okolními městy, ať jsou slezská, moravská, slovenská nebo polská, jsme se dohodli, že se budou účastnit jak finále, tak i doprovodných akcí. Součástí ostravského programu finalistek je návštěva různých zajímavých míst včetně technických památek – Hornického muzea v Landeku a Dolní oblasti Vítkovic. Dále jsou to sportovní, adrenalinové a společenské aktivity ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem České republiky, Centrem bezpečné jízdy či kaskadéry. Vzhledem k tomu, že Ostrava je letos Evropským městem sportu, zařazujeme do programu národních princezen i řadu sportovních aktivit.

Čím se Miss Princess of the World liší od dalších soutěží krásy?
Miss Princess of the World je brána jako pátá světově nejprestižnější soutěž krásy. Samozřejmě, naším vzorem je Miss Universe. Ale abych odpověděl na otázku. Lišíme se zařazením spousty disciplín, které klasické soutěže Miss nemají. Máme tam např. mobilní komunikaci. A protože jsme soutěží princezen, také diplomatický protokol. Děláme ale i sportovní a adrenalinové disciplíny, takže Miss Princess of the World není jen o modelkách. Dalším rozdílem od vyhlašování klasických miss je spojení krásy a byznysu, což je naším heslem. Díky soutěži letos do Česka přivádíme představitele obchodních zastoupení, zahraniční investory včetně top managementu partnerských a sponzorujících firem národních princezen. Součástí finálového dne je doprovodná konference s workshopem nazvaná Business Forum. Jednou z institucí, která je pro partnery Miss Princess of the World z řad zahraničních firem a investorů určitě důležitá, je Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je strategickou vstupní bránou do trojzemí Evropské unie, tvořeného Českem, Polskem a Slovenskem. Ještě většího významu postupně nabude i proto, že se chystá jeho napojení na transevropskou železniční síť.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba