Menu

Ministerstvo žádá prošetření činnosti Sunny Days

06. 03. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetence spadá odvětví cestovního ruchu, odeslalo 8. února 2010 na Úřad městské části Prahy 5, na Odbor živnostenský, žádost o prošetření činnosti firmy Sunny Days s.r.o., která 1. února 2010 přestala být cestovní kanceláří s platnou koncesní listinou ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Od data zrušení živnostenského oprávnění totiž taková firma nesmí podnikat v rozsahu právními předpisy stanoveném pro cestovní kancelář – organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, přičemž součástí prodeje každého zájezdu je samozřejmě i jeho samotná realizace na základě uzavřené cestovní smlouvy. Bez platné koncesní listiny Sunny Days podle názoru ministerstva nesmí realizovat ani ty své zájezdy, které klientům prodala před 1. únorem 2010, kdy ještě byla cestovní kanceláří a měla platnou pojistnou smlouvu proti úpadku. Přesto po 1. únoru 2010 vypravila klienty a zájezdy realizovala. Tímto jednáním se dopustila neoprávněného podnikání ve smyslu Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
„Ministerstvu pro místní rozvoj ČR současné znění zákonných norem neumožňuje zabránit Sunny Days v tom, aby realizovala zájezdy a vypravovala klienty,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška. Podle živnostenského zákona je toto jednání považováno za správní delikt a živnostenský úřad může firmě, která se jej dopouští, uložit sankční pokutu.
„Naším záměrem je to, aby živnostenský úřad prověřil jednání Sunny Days a přijal náležité opatření,“ uvedl ministr Vondruška.
Na 9. února 2010 pak inicioval setkání zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a České asociace pojišťoven s cílem otevřít téma revize Zákona č. 159/1999 Sb., která by obdobným případům a nejistotě klientů zabránila.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new