Menu

OnSite Power je největším provozovatelem malých a středních mikroelektráren (kogeneračních jednotek) v České republice. Jsme český subjekt plně financovaný českým kapitálem. Společnost jsme vystavěli doslova na zelené louce a jako správný start-up si prošli řadou růstových problémů. Nápad vytvořit společnost, která se bude zabývat úsporami, vzešel vlastně náhodu, když jsem se pokoušel optimalizovat vytápění u sebe doma. Při instalaci tepelného čerpadla jsem zjistil, že si nemám jak ověřit sliby dodavatele. V souladu s manažerským heslem „co neměříš, to neřídíš“ jsem sám začal hledat řešení, které by nejen měřilo spotřebu energií a výrobu tepla z tepelného čerpadla, ale vše i optimalizovalo. Čekala mne řada překvapení: ukázalo se například, že daleko největší neefektivitou je natápění užitkové vody do bojleru. Kogenerační projekt přišel o něco později a při jeho realizaci jsme využili všechny mé zkušenosti. Máme za sebou dlouhou cestu k optimalizaci vytápění a spotřeb elektřiny. Přesto když spouštíme do provozu novou lokalitu, lehce se usmívám při vzpomínce na první prototypy měření u mě ve sklepě. Současný OnSite Power je profesionálním dodavatelem nezávislých zdrojů elektřiny a tepla. Věnujeme se jejich instalaci, provozu i servisu. Máme zákazníky s celkovým instalovaným výkonem 5,4 MW a dalších 7,7 MW je ve výstavbě nebo v projekční přípravě. Celkem se jedná o 71 zdrojů v 51 lokacích. Náš cíl zůstal stejný: šetřit zákazníkům výdaje za energie. A strategie je neoddiskutovatelně win–win: čím více zákazník šetří, tím větší je i náš profit. Na naší práci je právě tenhle fakt jednou z nehezčích motivací a odměn zároveň.
Miroslav Semrád,
zakladatel společnosti OnSite Power Holding, a. s.

Mikroelektrárny OnSite Power

23. 10. 2017

S obchodním ředitelem akciové společnosti OnSite Power Holding, a. s., Martinem Nemejtou se potkáváme 5. října v Říčanech, kde manželé Kateřina a Viliam Sivekovi spolu se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Jermanovou a dalšími osobnostmi veřejného života slavnostně zahájili provoz Terapeutického centra Modré dveře.
Pane řediteli, to, že řada objektů, ba dokonce bytů má vlastní „teplárnu“, plynový kotel na topení a ohřev vody, je běžná věc. Ale že by měly vlastní elektrárnu, respektive „teplárnu“, která krom tepla vyrábí elektřinu, tak to je v Česku výjimkou.
Souhlasím, dnes stále není zcela běžná představa vlastní výroby elektřiny. Kromě často medializované sluneční energie zde však máme možnost vyrábět elektřinu a teplo ze zemního plynu. Jedná se o tzv. vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pomocí malých kogeneračních jednotek, které zjednodušeně nazýváme mikroelektrárny. Zásadní výhodou proti sluneční nebo větrné energii je řiditelnost těchto zdrojů, kdy jsme schopni vyrábět energie v momentě, kdy je potřebujeme, a nemusíme řešit složité a nákladné skladování elektřiny. Další předností je široká dostupnost zemního plynu na našem území. Kombinovaná výroba je dnes podporována Energetickou koncepcí ČR a EU z důvodu vysoké efektivity výroby se současným využitím zemního plynu, díky čemuž je i šetrná k životnímu prostředí.

Co se skrývá pod pojmem vysoce účinná kombinovaná výroba, můžete to blíže vysvětlit?
V porovnání s tradiční uhelnou elektrárnou s účinností kolem 35?% dosahujeme v námi provozovaných mikroelektrárnách celkové reálné účinnosti kolem 95?%. Pokud navíc přidáme kondenzační technologii, blížíme se 100% účinnosti. Musím zdůraznit reálné účinnosti, jelikož bohužel dnešní častou praxí je prezentace tabulkových, čistě teoretických hodnot. Zákazníkovi vyrábíme v objektu elektřinu a odpadní teplo smysluplně využijeme pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Tím, že elektřinu a teplo vyrábíme v místě spotřeby, odpadají navíc distribuční ztráty, které vznikají při distribuci elektřiny a tepla ze vzdálených centrálních zdrojů. Na 1 kWh vyrobené a dodané energie potřebujeme tedy významně méně primárního paliva a toto jsou úspory, které můžeme promítnout do příznivějších cen elektřiny a tepla.

Můžete vysvětlit, na jakém principu mikroelektrárna pracuje?
Naše společnost se soustředí na malé zdroje o elektrickém výkonu v řádu desítek a stovek kilowattů s horní hranicí 1 MW. Typicky umisťujeme naše mikroelektrárny do stávajících kotelen nebo technického zázemí objektů a areálů. Nejmenší jednotky s výkonem desítek kilowattů se dají přirovnat k větším plynovým kotlům, jak je vidět na obrázku. Větší jednotky, s výkony v řádu stovek kilowattů, zase můžeme přirovnat k zaparkované dodávce. K dispozici máme dále venkovní kontejnerové provedení pro případy, kdy není v objektu prostor nebo je to technicky výhodnější. Uvnitř jednotky je speciálně upravený spalovací motor, jehož hnacím médiem není benzín nebo nafta, ale zemní plyn. Motor roztáčí elektrický generátor produkující elektřinu a vznikající odpadní teplo je využito pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Když jste tu před mým obchodním partnerem zmínil, že do pořízení, instalace a údržby mikroelektrárny nemusí dát ani korunu, všiml jste si, jak zbystřil? Kdo to ale zaplatí, pane řediteli?
Samozřejmě že on, ale výhodnější formou bez nutné počáteční investice do neznámé technologie. Odebírá od nás levnější elektřinu a teplo, čímž na jednu stranu snižuje své náklady na energie, ale současně v cenách dodaných energií splácí naši investici a náklady na provoz. Na rozdíl od běžných nabídek neprodáváme technologii, ale zavazujeme se mikroelektrárnu efektivně a na vlastní náklady provozovat a současně dodávat energie za výhodnější ceny. Náklady na instalaci a provoz máme zahrnuty v jednotkových cenách energií, přičemž na sebe přebíráme veškerá rizika plynoucí z investice a provozu mikroelektrárny. Ideální řešení pro toho, kdo chce rychle snížit náklady na energie a přenechat starosti spojené s efektivní výrobou energií odborníkům.

Z čeho tedy generujete zisk, když klient do pořízení mikroelektrárny, instalace a její provozní údržby nedá ani korunu?
Zjednodušeně řečeno se dělíme o dosaženou úsporu se zákazníkem, přičemž zákazník má díky smluvním jednotkovým cenám energií svůj díl úspory jistý. My generujeme zisk, pokud se nám daří mikroelektrárny provozovat efektivně a bez poruch. Je nutné si uvědomit, že v případě poruchy mikroelektrárna nedodává energie a my nemáme příjem, jelikož zákazník neplatí žádné paušální poplatky. Neefektivní provoz s nižší účinností, než bylo plánováno, samozřejmě také ovlivňuje negativně náš profit.
Na rozdíl od běžných dodavatelů to pro nás úspěšnou instalací nekončí. Naopak začíná nejdůležitější etapa projektu, a to vyladění jednotky s ohledem na energetické potřeby objektu. Optimalizace provozu je kontinuální proces, který zabezpečujeme po celou dobu kontraktu. Díky týmu našich odborníků a speciálně vyvinutému řídicímu a dohledovému systému, kdy všechny naše zdroje jsou online napojeny na náš dispečink, jsme schopni dosáhnout maximální efektivity a generovat jak levnější energie pro zákazníka, tak současně i zisk. Důležitou součástí tohoto provozního balíčku služeb je síť devíti servisních středisek rozmístěných po celém Česku s rychlou dostupností a dostatkem náhradních dílů pro případ poruchy. Tímto profesionální přístupem a zázemím se odlišujeme od většiny dodavatelů na trhu, kteří končí se svou odpovědností u instalace nebo na konci záruční doby.

Jak si zákazníky vybíráte?
Naše řešení je určeno středním a větším objektům nebo areálům s ročními náklady na elektřinu a teplo přesahujícími 700 tisíc Kč. Základním předpokladem je dále dostupnost přípojky zemního plynu v objektu nebo poblíž objektu. U každého z potenciálních zákazníků nejdříve provedeme nezávaznou technicko

Jaké typy objektů jsou vhodné pro mikroelektrárnu?
Našimi typickými zákazníky jsou hotely, ubytovny, bazény, lázně, wellness centra, domovy pro seniory, nemocnice a polikliniky, administrativní objekty, obchodní centra, průmyslové podniky. Nejsme však omezeni pouze na vyjmenované typy objektů. Mikroelektrárna dává smysl pro většinu komerčních objektů, kde je potřeba teplo pro vytápění a ohřev teplé vody společně s elektřinou.

Zmínil jste hotelové instalace. Kolik díky mikroelektrárně provozovatel hotelu (dejme tomu o sto dvaceti pokojích) ušetří?
Před prázdninami jsme to počítali a pro 24 hotelů, kde máme uzavřenu smlouvu, nám vyšla roční průměrná úspora necelého půlmilionu korun na hotel, přičemž průměrná roční úspora na hotelový pokoj byla 4 tisíce Kč. Samozřejmě objekty s větší spotřebou energií dosahují vyšší celkové úspory v řádu milionů korun ročně. Jedná se zejména o průmyslové podniky, nemocnice, bazény, ale i některé větší hotely. Typicky spoří naši zákazníci mezi 10 až 30?% nákladů na energie. Levnější energie však nejsou jedinou výhodou, kterou zákazníci oceňují. V hotelu FitFun v Harrachově mohli například díky mikroelektrárně odložit investici do rekonstrukce dosluhujících plynových kotlů, které nyní slouží jako záložní, respektive bivalentní zdroj k naší mikroelektrárně.

Poslední otázka: skutečně zákazníka provoz nic nestojí? Co když se mikroelektrárna porouchá po záruční době?
Smlouvy na provoz a dodávky energií, které se zákazníky uzavíráme, hovoří jasně, zákazník hradí pouze námi vyrobené a dodané energie. Závady po záruční době jdou na náš vrub a proto musíme vybrat kvalitní a spolehlivou techniku. Samozřejmě je nutné počítat i s náklady na pozáruční opravy. Zákazník má v podstatě vše „all inclusive“ bez starostí a nákladů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001