Menu

Mezinárodní letiště ve Vodochodech

13. 07. 2014

Modernizace mezinárodního letiště ve Vodochodech přispěje ke zvýšení výkonnosti českého národního hospodářství v širokém spektru podnikatelských aktivit a k vytvoření tisíců nových pracovních míst. Česká republika díky ní bude disponovat moderním mezinárodním letištěm, které odlehčí zátěži na vzletových a přistávacích koridorech na západě Prahy a na dlouhou dobu pokryje poptávku po letecké dopravě z Prahy i do Prahy bez nutnosti veřejných investic. Rozhovor s generálním ředitelem Letiště Vodochody Ing. Martinem Kačurem jsem ale 2. června 2014 zahájil ohlédnutím za loňským rokem.
Pane řediteli, jaký byl?
Poměrně dobrý. Zaznamenali jsme sice méně pohybů než v roce 2012, avšak z hospodářského hlediska byl rok 2013 lepší než předloňský. I s menším objemem provozu jsme totiž vydělali víc peněz. Hlavně proto, že jsme tu měli daleko víc větších letadel kvůli opravám a modernizacím a následnému zalétávání jedno- a dvoumístných proudových letadel, která k nám tato velká transportní přivážela. Ale nejdůležitější bylo ukončení procesu EIA a získání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k posouzení vlivu rozvojového záměru na životní prostředí. A na základě získaného grantu se nám podařilo zahájit provoz firemní školky pro děti zaměstnanců společností Letiště Vodochody a Aero Vodochody Aerospace.

A jak se vyvíjí vaše vlastní modernizace?
Ta čelí nátlaku, kterým se její odpůrci mimo jakákoli pravidla snaží zpochybnit studii EIA. Teď čekají na vyjádření ministra životního prostředí, zda jim vyjde vstříc a bude studii přezkoumávat. Nicméně stanovisko k EIA je platné, a proto připravujeme dokumentaci pro územní řízení. Počítáme, že jej někdy v polovině tohoto roku odstartujeme.

Co když ministr vydá záporné stanovisko?
To by musel zjistit, že úředníci jím řízeného ministerstva postupovali nezákonně, respektive v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování našeho projektu se ale nijak nelišilo od těch, co kdy probíhala. Pokud by ministerstvo zjistilo nezákonnost postupu, určitě by to neskončilo jenom u nás. Stejný problém by vyvstal u řady dalších staveb. Kdyby tedy Ministerstvo životního prostředí ČR došlo k závěru, že jeho úředníci v procesu schvalování nepostupovali v souladu se zákonem, bude nuceno sanovat mnohamilionové až miliardové škody, které jeho lidé v našem případě i v řadě dalších způsobili protizákonným postupem. Je nabíledni, že v odůvodnění by musela být chyba v procesu EIA popsána, včetně vysvětlení, proč je EIA odebírána. A taková skutečnost by určitě neušla těm, kdo využívají práva k blokování a zdržování staveb. Ti by toto zdůvodnění důsledně porovnávali se všemi ostatními platnými stanovisky EIA a zjišťovali, v kolika dalších případech ministerští úředníci stejným postupem pochybili, což může způsobit škody dalším investorům. V případě, že by Ministerstvo životního prostředí ČR muselo zpochybnit své vlastní stanovisko, vznikne precedens, který vyvolá dominový efekt s fatálním dopadem na téměř jakýkoli infrastrukturní projekt v České republice.

Pane řediteli, jen krásný den prý chválí všichni. A ten dnešní je opravdu nádherný, slunečný. Ptáci létají hodně vysoko a sportovní letci při letech za vidu až do tří set metrů…
Ano, stále je velký zájem absolvovat na Letišti Vodochody letecký výcvik. Naší výhodou je, že ve Středočeském kraji jsme jedním ze dvou letišť s radionavigačním vybavením – tím druhým je ruzyňské letiště. A tak mnozí z budoucích pilotů trénují létání podle přístrojů právě u nás. Našich služeb ráda využívá řada leteckých škol, které láká naše zázemí, přátelské prostředí, dobrá dopravní a cenová dostupnost.

Kolik pracovních míst přinese modernizované letiště?
Spoustu. Přímých i nepřímých. Obrovskou předností je, že tato pracovní místa nepůjde přemístit jinam třeba proto, že tam mají lacinější pracovní sílu. Náš projekt je svázán se Středočeským krajem a s Prahou. A jaký bude jejich objem? Na to jsou různé studie, podle kterých dokáže každý milion odbavených cestujících vygenerovat tisíc přímých pracovních příležitostí. K tomu pak připočtěme ještě asi dva a půl tisíce nepřímých a indukovaných pracovních míst mimo letiště. Vzhledem k tomu, že budeme podnikat v segmentu nízkonákladových letišť pro menší a středně velké typy letadel, jako jsou Airbus 320 nebo Boeing 737, pohybují se moje odhady víc při zemi, přibližně na třetině těchto čísel. Vyplývá z toho, že projekt letiště Vodochody dá práci zhruba třem tisícovkám živitelů rodin.

Naznačil jste, že loňský rok byl úspěšný i díky tomu, že se daří fabrice Aero Vodochody.
Je to tak. V současné době společnost směřuje zejména do výroby leteckých komponentů a celků. Ale rozjíždí i jiný byznys, včetně servisu letadel L-39, L-59 pro zahraniční klienty. S tím souvisí zalétávací provoz přímo u nás a pohyby velkých transportních strojů, které malá proudová letadla na servis přivážejí. V loňském roce jsme tu tak měli příležitost opět vidět transportní Herkuly a po dlouhých letech dokonce i Iljušiny Il-76.

Jaká bude budoucnost letecké dopravy v České republice?
Využití letecké dopravy v Česku, s ohledem na počet obyvatel, zdaleka není tak významné, jako v zemích západní Evropy. Dřív nebo později se ale dostaneme ke stejným číslům – i proto, že česká ekonomika opět roste. Obyvatelé Česka cestují rádi, a možnost svobodně cestovat si už nenechají vzít. Orientace na nízkonákladový segment je jedním z prvků, které pomohou k výraznější dostupnosti letecké dopravy. Všechno koneckonců stojí na ceně, která cestovateli dovolí koupit si letenku a místo silniční či železniční dopravy volit leteckou.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt