Menu

Mezinárodní hudební festival
PONTES 2006

11. 07. 2006

Není na světě více universální,
všeobecně srozumitelná a přitom tak obtížně uchopitelná a definovatelná oblast lidského konání, jako je hudba. Hudba má dar otevírat lidská srdce, rozeznívat v našich myslích nové, neznámé světy a spojovat lidi nejrůznějších národností, kultur, názorů a náboženských vyznání. A právě na tyto vlastnosti hudby sází již jedenáctým rokem organizátoři a tvůrci Mezinárodního hudebního festivalu PONTES. Obdobně jako u předchozích deseti ročníků i letos zůstala koncepce a organizace festivalu stejná. Koncerty se odehrávají na místech České republiky, která jsou na seznamu UNESCO. Díla českých i zahraničních mistrů v podání špičkových interpretů tak kromě Prahy mohou posluchači obdivovat v Telči, Žďáru nad Sázavou, Českém Krumlově, Lednici, Kutné Hoře, Kroměříži, Litomyšli, Olomouci, Holašovicích, Třebíči, Brně a letos premiérově i ve Křtinách u Brna. Mottem festivalu je spojování: Mosty porozumění, jak to ostatně u mostů – pontů – bývá. Kromě toho si festival klade za cíl inspirovat mocné a majetné tohoto světa k čemusi velmi ušlechtilému, k obnově památek a zachování naší historie pro generace budoucí.

Tvůrcem Mezinárodního hudebního festivalu PONTES
je mistr Oldřich Vlček, šéf orchestru Virtuosi di Praga, vynikající dirigent a houslový virtuóz:
j"Tento rok je mi ctí, že mohu mezi našimi příznivci uvítat paní Livii Klausovou, která nad festivalem PONTES na počátku druhé desítky jeho let převzala záštitu. Vážím si tohoto ocenění a vnímám je jako závazek, jako jasné sdělení, že naše cesta má hlubší smysl. Je za námi jedno desetiletí festivalu PONTES, hlavním vítězem těch deseti let byla hudba. Jistě víte, že v uplynulých letech, hlavně za pomoci akciové společnosti Zentiva, jsme nechali zrestaurovat několik unikátních hudebních autografů světového významu. (Dvořákova symfonie Z Nového světa, opera Rusalka , Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast a opera Prodaná nevěsta). Jsme na prahu druhé desítky festivalových let. Za sebe se můžeme podívat s hrdostí a do budoucna zůstáváme tím, čím jsme chtěli být od prvního ročníku. Aktivitou, jež prostřednictvím hudby propaguje a zviditelňuje skvosty již zapsané na listině UNESCO, ale i ty, které by tam podle našeho názoru patřit měly. Letos bychom rádi upozornili na něco, co je téměř přírodní úkaz, který si zaslouží dle mého názoru stejnou pozornost jako kterýkoliv architektonický skvost – svojí tradicí unikátní obřad Jízdy králů, konaný odnepaměti v Čechách i na Moravě a prakticky nepřetržitě ve Vlčnově. Kromě toho bych s upřímnou radostí uvítal, kdyby mezi památky UNESCO přibyl i nádherný farní kostel v Křtinách, perla jižní Moravy, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho.V této souvislosti musím vyzdvihnout velmi vstřícný postoj naší nové patronky, paní Livie Klausové, a České komise pro UNESCO. Díky sympatiím pro myšlenku PONTES – Mostů porozumění se v rámci prosincového koncertu uskuteční nejen setkání starostů všech míst zapsaných na listině UNESCO, ale i slavnostní přijetí na Pražském hradě. Festival je již dnes skutečně mezinárodní, neboť koncerty se konají nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku. V nejbližší době se festivalové koncerty budou konat i v Belgii, Francii a míříme i za moře do Latinské Ameriky. Jak vidíte, nabrali jsme svěží vítr, míříme do Evropy i do světa. Jsem rád, že Mezinárodní hudební festival PONTES v silné konkurenci uspěl. Uvědomuji si, že je to také díky vám, našim posluchačům. Jsem přesvědčen, že nás potřebují i naše památky. A my zase potřebujeme je. Nejen proto, že jsou krásné, ale hlavně proto, že je v nich přítomná historie, která nás utvořila. Těším se na shledání s vámi na koncertech festivalu PONTES," řekl pro Všudybyl Mistr Oldřich Vlček.

www.zentiva.cz
www.kolektory.cz
www.falkensteiner.com
www.m3000.cz
www.akccs.cz
www.tondach.cz
www.dumporcelanu.cz
www.krasnenehty.cz
www.helena-magic.cz
www.vitejte.cz
www.kofronproduction.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo