Menu

Město pak samo rozdělené sem viděl na nesčislné ulice, ryňky, domy a stavení

05. 11. 2018

Město pak samo rozdělené sem viděl na nesčislné ulice, ryňky, domy a stavení, větší i menší, a všudy plno lidu jako hmyzu. K východní straně viděl sem stojící bránu jakous, z níž ulička šla do jiné brány, vše již k západu hledě; a z té druhé brány teprv se do rozličných ulic města vcházelo; kterýchž ulic nejpřednějších sem šest počítal, vše od východu k západu vedle sebe běžících; a uprostřed nich byl plac aneb ryňk velmi veliký, okrouhlý; a nejzáze k západu stál na skalnatém příkrém pahrbku vysoký jakýsi stkvělý zámek, na nějž se nejvíc všickni města obyvatelé ohlédali.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Velmi dlouhou dobu jsou s pojmem cestovní ruch spojovány památky, lázeňství, ubytovací zařízení, infrastruktura, dotační tituly, granty, propagace, počet turistů atp. V poslední době se konečně začíná k těmto termínům přidávat nový – destinační management. Tímto jazykovým „nedonošencem“ je vystižena potřeba zaměřit se na organizaci, řízení a koordinaci cestovního ruchu v regionech a také na národní úrovni. Jak jinak „to krásno“ v regionech úspěšně prodat jako celek? Zatím se o to snaží jednotliví podnikatelé a některé subjekty veřejné správy, ale každý zvlášť, s výraznou duplicitou, s neefektivně vynakládanými finančními prostředky a s malou účinností. A jak se v tom má vyznat turista? Ten žádá jednoduchou formulaci nabídky s maximální vypovídací schopností a očekává zážitek, chce v regionu prožít příběh. A k tomu samozřejmě předpokládá kvalitní služby.
Petr Kratochvíl


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001