Menu

Bruntál,
z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území Česka, je zmiňován v tzv. Uničovské listině Přemysla Otakara I. z r. 1223. Z ní vyplývá, že byl založen r. 1213 jako první osada s Magdeburským městským právem v českých zemích, což se odrazilo v jeho výjimečném postavení. Až do r. 1352 byl odvolací stolicí pro všechna města s Magdeburským městským právem v regionu, mezi jinými i pro Olomouc a Opavu. Důvodem byla snaha Přemyslovců zablokovat kolonizační plány vratislavských biskupů. Těžba drahých kovů a železné rudy byla hlavním zdrojem prosperity města až do 17. stol. To odráží i městský znak, který i v nejstarším známém vyobrazení z r. 1287 obsahuje postavu horníka. Bruntál také profitoval z polohy na obchodní spojnici vnitrozemí Moravy se Slezskem. Řemeslná výroba měla zajištěna odbytiště i v rámci tzv. mílového práva. Bruntál ale získal další výsady. Jednou z nejdůležitějších byla městská samospráva. K r. 1348 jsou ve městě doloženi vedle fojta zastupujícího vrchnost i čtyři radní a sedm konšelů. Bruntál byl původně zeměpanským majetkem, zprvu moravských markrabat a od r. 1318 opavských knížat. Po rozdělení Opavska v r. 1377 náležel k západní části vévodství, ze kterého se posléze konstituovalo Krnovské knížectví. S výjimkou let 1384–1390, kdy jej vlastnil opolský kníže Vladislav, byla jeho pány až do sklonku 15. stol. krnovská knížata z rodu Přemyslovců. V r. 1474 jej získal do zástavního držení Jan z Vrbna, jehož synové získali v r. 1506 Bruntál do přímého vlastnictví. Pro město vláda Vrbnů znamenala ztrátu řady privilegií. Nespokojenost měšťanů vyústila v r. 1556 ve vzpouru, po jejímž potlačení Bruntál ztratil většinu výsad svobodného horního města. Přesto v 16. stol. prožíval období rozkvětu. V r. 1535 udělil král Ferdinand I. Bruntálu právo konat dva jarmarky ročně, r. 1558 právo konat další a k tomu týdenní trh, v r. 1577 mu císař Rudolf II. udělil právo na další jarmark. V 16. stol. bylo město přebudováno v renesančním slohu a lépe opevněno. V polovině 16. stol. přešli pánové z Vrbna k luteránství. Za jejich vlády Bruntál navštívilo několik panovníků: v r. 1515 polský král Zikmund, v r. 1577 císař Rudolf II., v letech 1608 a 1611 král Matyáš a v r. 1620 Fridrich Falcký. V r. 1621 byl Bruntál Janu z Vrbna zkonfiskován a předán Řádu německých rytířů. Zajímavou epizodou v životě města na přelomu 18. a 19. stol. byl vznik zámecké kapely a ochotnického divadla. Nový rozmach mu přinesl nástup průmyslové výroby koncem 18. a v 19. stol. Byla modernizována silniční síť a r. 1872 byl Bruntál napojen na železniční trať Olomouc–Opava. Druhá polovina 19. stol. je obdobím vzniku řady středních a odborných škol. Na přelomu 20. a 21. stol. se s návratem soukromého podnikání a příchodem nadnárodních filiálek podařilo rozhýbat hospodářskou stagnaci. Rostoucí význam města potvrdilo i otevření pobočky Vysoké školy podnikání. Rekonstrukcí památkových i dalších objektů, hlavního i Zámeckého náměstí se Bruntál, jehož historické jádro je od r. 1992 městskou památkovou zónou, stal ještě atraktivnějším cílem a východištěm pro poznávání překrásné krajiny Nízkého a Hrubého Jeseníku.

Město mezi horami a vodou slaví 800 let

23. 02. 2013

S Ing. Slavobojem Rauschem z Městského úřadu v Bruntálu se potkáváme 25. ledna 2013 v Bratislavě na veletrhu Slovakiatour na stánku Moravskoslezského kraje.
Pane inženýre, hlavní téma právě připravovaného vydání Všudybylu je „před hlavní turistickou sezonou“. Na tu letní je relativně dost času, protože ještě minimálně dva tři měsíce po vydání tohoto Všudybylu bude možné v Jeseníkách lyžovat. O jednom takovém pozdně zimním čundru náš kamarád Dean Valášek vypráví, že sníh měnil své skupenství tak rychle, že sjezd z hřebene Jeseníků do Bruntálu nabyl vodácké obtížnosti WW III.
Ještě pár měsíců ale budeme zvát návštěvníky do Jeseníků na sjezdovky a na běžky. A co se týče vody? Bruntál nazýváme městem mezi horami a vodou. Z jedné strany máme Praděd. Jeho výška, 1492?m n. m., se dobře pamatuje, protože v roce 1492 objevil Kolumbus Ameriku. Na Pradědu bývá první a poslední sníh z celé České republiky. Vedou tam běžkařské trasy, je i velmi vyhledávaným cílem letních túr. Vodu u nás zastupuje zejména vodní nádrž Slezská Harta. Vodohospodáři o ní říkají, že má nejčistší vodu ze všech vodních děl v Česku. Město Bruntál je vstupní branou do Jeseníků. Je zázemím a výhodným východištěm pro turisty, ať už míří na cyklotúry, pěší či lyžařské túry, na sjezdovky nebo na přehradu.

V letošním roce Bruntál slaví 800 let.
Ano, byl prvním městem v zemích Koruny české, které obdrželo Magdeburské městské právo, díky němuž plnil roli jednoho z nejvýznamnějších politicko-administrativních center Moravy a Slezska. Celý letošní rok u nás proto probíhají oslavy. 12. ledna 2013 jsme pořádali zahajovací slavnostní večer jako vstup do roku, v němž výročí slavíme. Hlavní část oslav proběhne 20. až 24. června 3013 pod názvem „Dny města“.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba