Menu

Měli pak to svobodami stvrzené, jakž pravili, aby cokoli činí, šlechtictvím sloulo, a žádný k nim, kromě poctivý člověk, aby se nemísil. Někteří sobě vespolek štíty měřili, jedni s druhými rovnajíc; a čím který vetšejší a zašlejší byl, tím byl víc vážen; kdo nový nosil, za tím jiní hlavami mrdali1.

1 vrtěli

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Měli pak to svobodami stvrzené, aby cokoli činí, šlechtictvím sloulo

30. 10. 2006


Stále více analytiků připouští, že rozvoj hotelnictví může být vnímán jako indikátor hospodářské a sociální stability země už proto, že hotelový průmysl vytváří spousty přímých pracovních míst a ještě více jich indukuje. A proč se náš stát k takovéto tvorbě pracovních příležitostí staví jakoby k méněcenné, oproti té verbující do montážních hal dotovaných průmyslových zón? Vždyť průmysl cestovního ruchu jich ze stejného objemu v Česku investovaných dotací vygeneruje o řád ba o dva víc. Není už načase obohatit teze o klíčovosti těžkého průmyslu a strojírenství, těch se zašlým štítem, o novou hospodářskou vizi výraznější orientace na zahraniční obchod – incoming a na domácí cestovní ruch? No, ti kdo svobodami stvrzené, že cokoli činí, šlechtictvím, zatím za tím… a nejen hlavami.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba