Menu

Medical wellness nejen Lázně Teplice v Čechách

12. 06. 2006

Lázně Teplice v Čechách

patří k nejmodernějším lázním ve střední Evropě. Špičková péče je hostům poskytována v pěti lázeňských domech. Veškeré služby jsou jim dostupné „pod jednou střechou“ – ubytování v příjemném prostředí historických budov, stravování dle vlastního výběru a samozřejmě výborná lázeňská péče, jejímž základem je využívání termálních minerálních pramenů. Mezi lázeňské procedury patří: vodoléčba, léčebná rehabilitace a doplňkové služby, např. thajská masáž, aromaterapie, oxygenoterapie, pitná kúra „Bílinskou kyselkou“ a další.

Klinika CLT Císařské lázně Teplice
je neoddělitelnou součástí lázeňského komplexu. Jedná se o unikátní zdravotnické zařízení, které ve svých programech využívá výjimečného spojení sofistikované lékařské péče, léčebných účinků termální minerální vody a kosmetické péče. Součástí kliniky jsou odborné ambulance lékařů specialistů (interna, chirurgie, centrum plastické chirurgie a estetické medicíny, laserové centrum, endokrinologie, kardiologie, urologie, gynekologie, centrum asistované reprodukce – IVF, dermatologie, ortopedie, ORL, neurologie, stomatologie, RTG i sonografické pracoviště). Na Klinice CLT se provádí diagnostika a léčení poruch pohybového aparátu způsobených úrazem, záněty, či léčení vrozených i získaných deformit, bolestí kloubů i páteře. Na ortopedické vyšetření navazuje i operativa a rehabilitace s možností balneoterapie.

Doporučujeme:
léčebný, relaxační, antistresový a víkendový pobyt, relaxační balíček „Ludwig van Beethoven“, beauty programy a preventivní screeningové programy (zjištění komplexního obrazu vašeho zdraví) na Klinice CLT. Neváhejte a přijďte si odpočinout do lázní!

Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách MUDr. Karlem Weiglem jsem zahájil poukázáním na snahy likvidovat léčebné lázeňství. Letos na jaře se totiž kdosi pokusil odstavit tuto významnou část českého zdravotnictví od padesáti procent finančních zdrojů, jež do ní plynou ze zdravotního pojištění. Léčebné lázeňství ale přitom nejenže umožňuje zhodnocovat unikátní přírodní zdroje České republiky a lidskou práci, ale výrazným způsobem šetří výdaje státu v sociální a zdravotní oblasti. Bohužel, to co léčebnému lázeňství v české společnosti snad nejvíce ubližuje, kromě účelových kroků programových škůdců, je jeho vidění nepacienty. Ti jej, zdravotního postižení nemaje dle principu podle sebe soudím tebe, v nemalé míře vnímají jako užívání si života financované zdravotními pojišťovnami.
Použil jste termín likvidace, ale spíš se jedná o proces, který může a nemusí doběhnout až k likvidaci. Otázka je, jestli se Svaz léčebných lázní ČR konstituuje do takové organizace, která pro léčebné lázeňství dokáže určité věci udržet nebo dokonce vybojovat nad stávající rámec. Svaz by měl směrem ke státu vyjednat jasná pravidla a prezentovat léčebnou lázeňskou péči jako nedílnou součást zdravotnického systému. Léčebné lázeňství je to, co přímo i zprostředkovaně dává práci desetitisícům lidí v regionech, v místech zpravidla neoplývajících pracovními příležitostmi v dalších odvětvích. Bylo by špatné, kdybychom díky novému restriktivnímu indikačnímu seznamu přišli ze dne na den o padesát procent českých pacientů. Ti by se samozřejmě nikam nevypařili. Pouze by se přesunuli do jiných zdravotnických zařízení, čímž by zdravotní pojišťovny rozhodně nic neušetřily. Spíše naopak. Přírodní léčivé zdroje totiž řadu indikací léčí nejen šetrněji než syntetické, ale i levněji. Svaz léčebných lázní ČR je sice asociací sdružující navzájem si konkurující subjekty, avšak v současné době máme proti sobě silně stmelující prvek – společného nepřítele ohrožujícího existenci léčebného lázeňství. Onen nepřítel je docela konkrétně pojmenovatelný – nekoncepční přístup ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, potažmo pana ministra. Jestliže si necháme vnutit výrazně redukovaný indikační seznam pro poskytování léčebné lázeňské péče za úhradu ze zdravotního pojištění, může se skutečně jednat o likvidaci určitých (pravděpodobně menších) lázeňských subjektů. Lázně Teplice v Čechách kalkulují i s touto eventualitou, a proto se orientují i na samopláteckou klientelu, která se z větší míry rekrutuje ze zahraničí.

Dlouhá léta jsme byli soustředěni na klasickou léčebnou lázeňskou péči. Ta byla založena na odbornosti zdravotního a rehabilitačního personálu, na zhodnocování staletého know-how ve spojení s unikátními přírodními léčivými zdroji.
Medicína ale mezitím hodně pokročila. Určité stavy umí léčit podstatně efektivněji, levněji a rychleji. Díky tomu v léčebném lázeňství ubylo nezastupitelné léčebné složky a přibylo složky preventivní. Dnes říkáme, že nejsme zaměřeni pouze na léčení, ale snažíme se klást důraz na zdravotní prevenci. Předcházet chorobám je levnější, než je léčit. Preventivní složka léčebných lázní je proto nesmírně důležitá. Léčebné lázně pomalu ustoupily z pozic, že jsou pouze pro nemocné. Trend ubývání dlouhodobých léčebných pobytů je celosvětový. Dnes má málokdo čas trávit tři čtyři týdny v lázních. Jednak proto, že lidé v aktivním věku řídí firmy nebo jsou v pracovním procesu, kde by byla dlouhá doba jejich nepřítomnosti znát, a za druhé, že není potřeba léčit projevující se symptomy chorob zdlouhavým způsobem, když existují podstatně efektivnější metody. Pokud např. trpíte onemocněním periferních cév na dolních končetinách, můžete dělat střídavě studené a teplé koupele a nazývat to cévní gymnastikou. Budete to dělat dva roky a nebude to mít dohromady žádný viditelný efekt. Ale dnes už existují způsoby jak to obejít bypasem nebo udělat angioplastiku, což je podstatně efektivnější a kvalita života se výrazně zlepší. Na druhou stranu existuje řada degenerativních nebo zánětlivých onemocnění, která jsou chronická a vyžadují preventivní, popř. preventivně léčebnou péči. Tam mají klasické balneoterapie léčebných lázní i nadále nezastupitelnou roli. Bylo by velikou chybou, kdyby se tato část zdravotnictví odbourala. Celý svět jde dneska cestou wellnesssu, který je o zdravém způsobu života. Existuje i střední proud – medical wellness, a to je to, co si myslíme, že bude živit nejen Lázně Teplice v Čechách, ale i ostatní léčebné lázně, které se zabývají onemocněními pohybového ústrojí, periferních cév apod. Medical wellness je mj. o tom, že v dopoledních hodinách dáme pacientovi kvalitní sofistikovanou léčbu založenou na moderních postupech a on má pak možnost trávit odpolední čas aktivně. U nás v Teplicích je např. preferována návštěva koncertů, protože tu sídlí skvělá Severočeská filharmonie s dirigentem světového jména. Je tu devítijamkové golfové hřiště atd. Musíme skloubit to, že lázně už nebudou hlavně pro seniory a lázeňský program že nebude končit ve dvě odpoledne. Budou o tom, že když pacient skončí s medical, stává se z něho wellness host. Bude to zřejmě dramatičtější změna, než se na začátku zdálo, ale změna nevyhnutelná.

Teplice v Čechách již od svého vzniku poskytují léčebnou lázeňskou péči významným ruským klientům. A i v současné době se vám z téhož teritoria daří. Díky tomu poskytujete léčebnou péči zaměstnancům zřejmě největší železniční společnosti světa a kosmické agentuře, která jako první na světě vypravila do vesmíru zahraničního kosmonauta, Čecha pana Vladimíra Remka.
Nic se nestane samo. Všechno se musí odpracovat a i naše akciová společnost neustále vyvíjí úsilí na získávání nových trhů. Trh Ruské federace je obrovskou výzvou. Německo je nám zase sice blízké, hlavně jeho regiony přímo sousedící s Ústeckým krajem, pracujeme však i na otevření Bavorska a dalších bohatých spolkových zemí. Není to jednoduché. Konkurence je velmi silná. Ať to jsou jejich vlastní lázně, polské, maďarské… Otvírat nový trh znamená tří až pětileté úsilí a velké investice. Takové expanze se mají dít v době, kdy všechno funguje. České léčebné lázeňství se však momentálně ocitá v ne příliš příznivé konstelaci a je možné, že tuto dobu historici označí za počátek krize českého lázeňství. Pro řadu lázeňských subjektů je dneska pozdě začít dělat radikální změny. My jsme v nich naštěstí pokročili.

Výhodou teplických lázní je symbióza s klinikou CLT, což je Lázněmi Teplice v Čechách, a.s. stoprocentně vlastněná společnost s ručením omezeným sídlící v Císařských lázních.
Ano, je to unikátní zdravotnické zařízení, které poskytuje špičkovou medicínskou péči včetně operativy. Jsou tam zastoupeny obory jako chirurgie, cévní chirurgie, plastická chirurgie, ortopedie, gynekologie, otorhinolaryn­gologie a řada dalších oborů. Díky ní realizujeme i speciální manažerské programy, zpravidla pro podniky z celé České republiky a nadnárodní korporace. Dispenzarizujeme jejich managementy. Každoročně pro ně provádíme general check up. Během dvou dnů jsme těmto hostům schopni provést kompletní základní vyšetření včetně biochemického screeningu, rozebrat jejich pohybové a stravovací návyky a podle zjištěných údajů jim poradit, co a jak dál. Dlouhodobě může manažer podávat stoprocentní výkony, pouze když je a bude stoprocentně zdravý. Takže cílem tohoto programu je, co nejdéle jej udržet v optimální kondici. Manažerské programy např. typu „Prodloužený víkend prodlouží vaše zdraví“, které je možné na klinice CLT absolvovat, jsou čím dál populárnější. Cena a přínos těchto pobytů způsobují, že zájem ze strany firem o ně výrazně narůstá.www.lazneteplice.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001