Menu

Obec Lednice má bohatou historii. Její katastr se částečně rozkládá v nivě řeky Dyje, částečně na vysoké terase a zasahuje i do nivy potoka Včelínku. Dyje tu vytváří soustavu bočních ramen a kanálů, které svírají pás lužních lesů a nivních luk. Význačné hnízdiště vodních ptáků chrání národní přírodní památka Pastvisko. V nivě Včelínku byla ve středověku vybudována soustava rybníků, které jsou hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva. Dnes je zde národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Okolí lichtenštejnského zámku bylo na počátku 19. století přebudováno v rozsáhlý anglický park, který je příkladem citlivého využití potenciálu krajiny v sadovnické tvorbě. V parku najdeme kromě domácích dřevin bohatou sbírku cizokrajných stromů a keřů. Parkově upraveny jsou i břehy lednických rybníků. Krajinářský význam má rovněž Bezručova alej, spojující Lednici s Valticemi. Vysokou hodnotu území vyjadřuje zapsání Lednicko-valtického areálu na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1996. Památkovou ochranu v Lednici požívá 37 objektů. Počínaje komplexem zámeckých budov přes romanticko-klasicistní salety[PZ1], stavby a plastiky v zámeckém parku, několik novogotických domů z poloviny minulého století až po nádražní budovu z konce 19. století, postavenou podle návrhu lichtenštejnského stavitele Karla Weinbrennera. Skloubení architektury s krajinou dalo vyniknout kráse Lednice i jejího okolí, která se tak stala jedním z turisticky nejnavštěvova­nějších míst v Česku. V roce 2004 byl obci Lednice udělen znak a vlajka.

Máme obrovskou výhodu místa památky UNESCO

04. 04. 2015

Starostu obce Lednice RNDr. Libora Kabáta jsem přijel navštívit 18. února 2015 v souvislosti s hlavním tématem třetího vydání Všudybylu 2015.
Pane doktore, jak u vás v Lednici vnímáte cestovní ruch?
Hosté a turisté jsou u nás velmi vítáni. Už dávno jsme se totiž rozhodli, co je a bude pro naši obec prioritou. Cestovní ruch se přímo nabízel. Možnosti, které u nás jsou zámek, park, lázně, cyklostezky, vinné sklepy, přírodní rezervace atd., představují nádherné a lákavé cíle. Máme obrovskou výhodu místa památky UNESCO, Lednicko-valtického areálu. To vše turisty přivádí i na delší pobyty. Navštěvují nás nejen kvůli památkám, ale i kvůli volnočasovým aktivitám, například vinařské turistice či cykloturistice. Nabídka regionu je široká a tomu odpovídá i vysoká návštěvnost. Byli bychom málo prozíraví, kdybychom si kdysi neřekli, že cestovní ruch je naší největší příležitostí pro kulturní a hospodářský rozvoj. Jedním z výrazně limitujících prvků je sezonnost cestovního ruchu. Donedávna to byl významně limitující regulativ. Jedním z projektů, kterým nízké turistické sezoně čelíme, je rozvoj lázeňství, jež již sedmým rokem nabízí celoroční služby, čímž podporuje uplatnění aktivit dalších místních podnikatelů. V tuto chvíli k objektům Lázní Lednice přibyl v lázeňské zóně další dům s kapacitou zhruba sto lůžek a lázeňská kolonáda. Naše lázně jsou nejmladší v republice. Rozšiřujeme programovou nabídku zámku. Ten je o víkendech přístupný po celý rok. Otevřeli jsme v něm multifunkční centrum, jehož expozice návštěvníkům přibližují naše území. Umožňuje realizovat konference a výukové programy. Statistiky napovídají, že se nám tak daří zvyšovat návštěvnost Lednice i v zimní sezoně.

K úspěšné návštěvnosti Lednice výrazně přispívá terciární sféra. Mezi jinými podniky s regionální kuchyní.
Jižní Morava je sama o sobě hodně pohostinná. Co se naší gastronomie týče, v Lednici je to plejáda nejen moravských specialit, ale i světové kuchyně. V spojení s kulturou vína je to opravdu významný faktor, který oslovuje návštěvníky naší obce. Podnikatelé si stále víc uvědomují, že jsou s obcí „na jedné lodi“. O dalším směrování obce se radíme a vzájemně si pomáháme. Aby obec mohla rozvojové projekty realizovat, je třeba, aby byl zdejší region schopen generovat finanční prostředky, které jsou k tomu nezbytné. Turisté je k nám přivážejí. Jejich útraty, respektive koupěschopná poptávka významně přispívají k nízké míře nezaměstnanosti na území Lednice. Část peněz generovaných díky cestovnímu ruchu získáváme i pro obecní rozpočet. Na oplátku obec Lednice v maximální míře podporuje projekty zaměřené na budování turistické destinace a rozvoj cestovního ruchu.

Jaký byl z hlediska turismu pro Lednici loňský rok a na co se návštěvníci vaší obce mohou těšit letos?
Návštěvnost odvozujeme především od prodaných vstupenek do lednického zámku. Je v něm několik návštěvnických okruhů. Patří k nim i skleník, minaret a Janohrad. S potěšením mohu konstatovat, že mezi památkami jsme na prvním místě. Programovou nabídku zámku a parku dál rozšiřujeme. Spousta lidí k nám přijíždí opakovaně. Zámek už navštívili, a tak objevují další a další cíle. To je pro náš region důležité. Uvědomujeme si, že musíme nabízet nové možnosti, takže díky velké investici z prostředků Evropské unie do hospodářské části zámku, do jízdáren, jejichž rekonstrukce a renovace jsme se ujali společně s Jihomoravským krajem za podpory obou krajských univerzit, v nich vznikly zajímavé expozice. Ty by se mohly v letošní hlavní turistické sezoně stát dalším významným lákadlem, protože disponují potenciálem zaujmout dospělé i děti. Dospělé řadou informací, například tím, jak se zdejší krajina vyvíjela, jaké jsou její hodnoty. Dozvědí se tam spoustu informací o Lichtenštejnech, i takové, které dosud nebyly publikovány. Expozice jsou atraktivní i pro děti včetně těch menších, zejména interaktivními prvky. Zkrátka, jsou cílené na rodiny s dětmi, což může být pádným důvodem jejich návštěvy Lednice.

Předloni jsem využil služeb vašeho turistického informačního střediska. Jeho personál byl profesionálně fundovaný a vstřícný.
To jsem rád. V hlavní turistické sezoně je o služby informačního centra tak veliký zájem, že jeho osazenstvo musíme posilovat. Informační centrum jsme personálně stabilizovali, a tak věřím, že ve vysoké úrovni poskytovaných služeb bude pokračovat.


 

[PZ1]Toto je správně?

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001