Menu

Genius loci, historie i současnost města na skalním romantickém ostrohu nad řekou Lužnicí s nejstarší přehradou ve střední Evropě, vodopádem uprostřed města a nejstarší botanickou zahradou v Česku, příroda, památky, kultura i sport, klid i aktivní život, to vše je v Táboře v unikátním spojení a dává široké možnosti jeho stálým obyvatelům i rozvoji cestovního ruchu. Tábor je významným dopravním uzlem, hospodářským a kulturním centrem regionu nabitého turistickými cíli a atraktivitami. Urbanismus nového i starého města není nedotknutelný. Nejen nové, ale rovněž staré město žije běžným každodenním životem. Bydlí se zde, chodí do škol, pracuje, podniká a odpočívá. Symbióza časových epoch vepsaná do architektonické tváře Tábora je skvělá a provokující. Společenské aktivity, například Táborská setkání, často vycházejí z husitské historie. V rodišti Oskara Nedbala ale potkáte i koncerty vážné hudby, vystoupení kapel různých žánrů, operní, činoherní a muzikálová představení, jazzový, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti i sportovní události včetně vrcholných, jako jsou mistrovství světa nebo Evropy.

Magický náboj města, kde se žije

04. 03. 2018

Rozhovor se starostou Tábora Jiřím Fišerem jsem začal konstatováním, že Internetový časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu informoval o tom, že město Tábor v rámci Velké ceny cestovního ruchu pro výjimečné projekty a atraktivní novinky v oblasti cestovního ruchu převzalo na veletrhu Regiontour v Brně ocenění v kategorii „Nejlepší elektronický projekt“ za portál www.visittabor.eu.
K soutěžím měst mám obvykle odtažitý vztah. Nicméně nepopírám, že občasná pochvala člověka potěší. Zejména pokud se to města týká globálně. Hlavní zásluhu na vzniku tohoto internetového produktu mají kolegyně z odboru kultury a cestovního ruchu a naši IT specialisté. Koncipovali jsme jej v duchu současných trendů a co nejvyššího uživatelského komfortu. Snažili jsme se vžít do role lidí, jimž má pomáhat. Tedy aby se v nich každý snadno zorientoval a našel, co potřebuje. Aby z chytrého mobilu či od počítače neodcházel s tím, že je tam toho sice strašně moc, ale že se navzdory tomu nedostal tam, kam potřeboval. Zdá se, že téhle situace jsme se vyvarovali. Ocenění beru jako velkou poctu Táboru a děkuji všem, kdo se na vzniku portálu visittabor.eu podíleli.

Potkáváme se v centru jedné z největších městských památkových rezervací Česka, ve vaší pracovně na táborské radnici pod krásným dřevěným trámovým malovaným stropem.
Vždycky jsem si vážil toho, že je to moje pracovna. Současně trochu trpím tím, že pro práci to tu není úplně vhodné. Krásný renesanční strop je hodně tmavý. Byl by však hřích do něj sáhnout a věšet na něj osvětlení. Musíme tu tak mít a používat i ve dne parciální zdroje světla. Místnost je zároveň zasedačkou městské rady, kde (jako třeba teď) přijímám některé návštěvy. Nemohu tu tak například mít nástěnku, na kterou bych si mohl připíchnout nějaké své poznámky a vzkazy apod. Má to tedy své kladné i stinné stránky. Nicméně je to krásné prostředí.

Před chvílí jsem se u Žižkova náměstí potkal s administrátorem Královské kanonie premonstrátů na Strahově Petrosem Alexandridisem a jeho paní. Kolegové mu totiž k narozeninám koupili pobyt v Táboře. Přiznal, že je v mém rodném městě poprvé a že je Táborem okouzlen. A nejen jeho malebností, ale i čistotou a dobrým stavem městského mobiliáře a budov. Dovolím si podotknout, pane starosto, že ví, o čem mluví. Pan Alexandridis totiž premonstrátům spravuje veškerý jejich movitý majetek včetně klášterů, tedy i toho jihočeského v nedalekém Milevsku.
Z takového hodnocení mám samozřejmě radost. Život komunálních politiků rozhodně nebývá plný pochvalných zadostiučinění – v tomto případě zejména práce mých kolegů. Tábor je atraktivní nejen z pohledu historie, ale i současnosti. To, co má jako velký bonus, je jeho okolí. Nádherná příroda malebného jihočeského venkova s řadou památek a dalších atraktivit. Co se týče intravilánu historického centra, jeho bonusem je jednak panem Alexandridisem zmiňovaný současný velmi dobrý stav, na čemž se nepodílí jen město, ale ze značné části také soukromí vlastníci objektů. Domy povětšinou vlastní původní majitelé. V Táboře nejsme svědky toho, že by se sem proboural nějaký cizí kapitál. Zkrátka je znát, že jsou v rukou táborských patriotů. Benefitem je nejen malebnost, ale i rozlehlost starého města. Není skanzenem. Není místem pouze k nějakému „očumování“, ale městem, kde se žije. Kde můžete jít v pantoflích se džbánkem pro pivo, kde si děti mohou hrát s míčem nebo házet fresbee na Žižkově náměstí. Jsou tady školy a veškeré služby včetně lékařských ambulancí. Často zaznamenávám pozitivní ohlasy na společenský život na území starého města. Hodně se o to zasluhuje městem pořádaný festival Táborská setkání, ale i menší akce, jako například pravidelné středeční koncerty, divadelní představení nebo filmové projekce na Žižkově náměstí. Řada dalších drobnějších událostí se odehrává v hospůdkách a kavárnách. Výstavy, hudební produkce, gastronomické eventy… Významně k tomu přispívá i Muzeum čokolády a marcipánu, ferrata a Geologická expozice v kaňonu řeky Lužnice kousek před Kamenným stádem, táborská zoo a také botanická zahrada. Návštěvníci Tábora, často rodiny s dětmi, tu tak mají důvod zůstávat více dní. Z toho vyplývá uspokojivá naplněnost táborských ubytovacích kapacit.
Kultura v památkách je důležitý fenomén. Vždy záleží, na jakou skupinu se cílí. Například Tabook, což je literární festival malých nakladatelů, nebo festival Komedianti v ulicích, případně i Bohemia Jazz Fest, jsou akce, které viditelně s husitskou historií Tábora nesouvisejí. Ale tím, že se odehrávají v kulisách starého města, přebírají od něj magický náboj. Když tady před třemi roky hrál na „Táborkách“ Pražský výběr, tak mi Michal Kocáb říkal, jaký to byl pro něj a jeho muzikanty úžasný zážitek, hrát na setmělém Žižkově náměstí v záři reflektorů, která dopadala na průčelí historických domů a do tajemných zákoutí křivolakých táborských uliček…

Ještě předtím, než jsem šel k vám na radnici, jsem v souvislosti s připravovaným příštím vydáním Všudybylu navštívil táborskou Střední školu obchodu, služeb a řemesel. Velmi kladně hodnotili spolupráci s městem a jeho přínos při nabývání praxe žáků.
Se Střední školou obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky jsme v úzkém kontaktu. Já jsem dokonce členem školské rady. Je pravda, že adepti potravinářského řemesla a službových oborů hotelnictví a gastronomie městu pomáhají se zajišťováním významných akcí a s obsluhou oficiálních návštěv, při zajišťování nejrůznějších rautů a dalších eventů. Tato spolupráce je žáky školy vykonávána s láskou a je kvalitní. Takže za ni Střední škole obchodu, služeb a řemesel určitě děkuji a věřím, že Táboru vydrží i do budoucna.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo