Menu

Maďarsko disponuje jedním z nejpříznivějších daňových prostředí

23. 02. 2013

S obchodním radou Maďarské republiky panem Ing. Istvánem Kolozsvárim, MBA, se potkáváme 4. února 2013 v Praze, v Obecním domě. Krátce poté, co jsme se sešli, mi volal ředitel odborných škol Svazu českých a moravských spotřebních družstev zaměřených na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch PhDr. Vomáčka, a tak mne napadlo konstatovat:
Pane rado, maďarská gastronomie je úžasná a maďarská pohostinnost příslovečná.
Sice jsem vystudoval něco jiného, než cestovní ruch či gastronomické obory (mám vaši Vysokou školu ekonomickou a MBA z U.S. Business School in Prague), ale mohu potvrdit, že maďarská gastronomie, kvalita a pohostinnost jsou vynikající. O to, aby to tak zůstalo i do budoucna, pečují kromě rodinného zázemí, kde si z generace na generaci předáváme rodinné recepty, i naše odborné školy. Ostatně jedním z mých úkolů tady v České republice je prosazovat na českém trhu maďarské potravinářské produkty a naši kuchyni. Samozřejmě nejen je. Starám se o vzájemný obchod a česko-maďarské investice. Jsem rád, že české odborné školy projevily zájem o spolupráci s našimi.

Maďarsko oplývá i přírodními léčivými zdroji. Co nás může spojovat v oblasti léčebného lázeňství?
Komplexnost. Možnost vyměňovat si poznatky. Ostatně už prý zase máte Výzkumný ústav balneologický. Ale nejde jen o odbornou spolupráci. Řada maďarských občanů navštěvuje české lázně a spousta vašich zase naše, byť hlavně k relaxačním a rekondičním pobytům. Významně je k tomu, kromě přírodních termálních léčivých zdrojů, motivuje již zmiňovaná maďarská kuchyně, vynikající vína a samozřejmě finanční přijatelnost. Česká republika je tak pátým největším vysílatelem turistů do Maďarska. Českých hostů si velice vážíme. Naše hotely jsou na ně připraveny i tím, že v mnohých je možné se s personálem domluvit česky.

Velvyslanectví Maďarské republiky v Česku 20. června 2012 hostilo první Česko-maďarské obchodní fórum.
Jeho cílem bylo představit českým firmám maďarské právní a investiční prostředí. Fórum se uskutečnilo ve spolupráci ekonomicko-obchodního oddělení maďarského velvyslanectví v Praze s advokátní kanceláří Shaffer & Partner, Instant Business kft. a Technologickým centrem Akademie věd České republiky. Mimo jiné na něm zaznělo, že díky snižování daní v průběhu uplynulých let disponuje Maďarsko jedním z nejpříznivějších daňových prostředí v rámci Evropské unie. V roce 2010 totiž náš stát výrazně snížil daně, což řadu firem ze zemí Evropské unie nastartovalo k tomu objevovat Maďarsko. Firmy českých investorů u nás samozřejmě působily i předtím, ale po roce 2010 jejich počet výrazně vzrostl. Jsem rád, že jsme toto fórum mohli loni realizovat. Z české i maďarské strany byl o ně veliký zájem. Letos proto chceme koncem května nebo začátkem června pokračovat druhým ročníkem. Kooperace mezi českými a maďarskými firmami a hledání nových obchodních a investičních příležitostí je totiž jednou z účinných možností, jak čelit hospodářským a sociálním výzvám.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba