Menu

Ale jakž sem je tu i tam v blátě váznouti, káleti se a máchati, natáhati a namáhati, též od dešťů, snihů, slot, metelic, zim, hork rozličná nepohodlí snášeti viděl; jako i na pasích1 všudy na ně číhati, všecko jim přetřásati, vačky vyprazdňovati (an nic k zniknutí toho2 hněv, trhání a sapání nepomáhal); tolikéž loupežnou po silnicích sběř outoky na ně činiti a duši jejich vždycky na šancích státi3 sem spatřil, zodnechtělo se mi toho.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 v záloze 2 k uniknutí z toho 3 v největším nebezpečí

Loupežnou po silnicích sběř sem spatřil

06. 04. 2001

Hlavním tématem pátého vydání Všudybylu roku 2001 je doprava. Co by asi o té současné české napsal Jan Amos Komenský dnes? O neutěšeném stavu hrubě opotřebovaných, přetěžovaných pozemních komunikací? O zácpách a smogu ve městech? O spekulantech s pozemky schovávajících se za ekologická hnutí? O současné loupežné sběři vyžadující „mýtné“ za nesmyslné průjezdy či o gangsterech převlečených do policejních mundůrů? O leckdy pochybné bezpečnosti na silnicích? O profesionálních sebevrazích od velkých volantů nedodržujících povinné bezpečnostní přestávky. O nemastných neslaných pokusech silniční a dálniční policie je postihovat? A o neoslabujícím entuziasmu dopravců vydělávat na živobytí jen a právě tímhle kvaltováním nelehkým a nebezpečným? Zřejmě to samé, co před téměř čtyřmi sty lety. Pouze by použil modernější češtiny.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba