Menu

A spatřil sem nemálo běhajících a prodávajících na ty rány flastry, masti, traňky. I kupovali to od nich všickni, výskajíce a Smrti trucujíce. Ale ona nedbala nic, házela a kácela předce, i samy ty prodavače. Což mně lítostivé bylo divadlo, hleděti, jak k nesmrtedlnosti připravený tvor tak žalostně, tak nenadále, tak rozličnými smrtmi hyne. Zvláště když sem vyšetřil, že teměř napořád, když se kdo nejvíc živ býti strojí, přátely sobě shledává, živnost pořádá, domy staví, peníze shání a jinak se sobí a tuží, vtom šíp Smrti přiletě učiní všemu konec, a kdo sobě na světě byt stlal, vlečen bývá z něho…
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P.1624

Lítostivé divadlo, jak k nesmrtelnosti připravený tvor tak rozličnými smrtmi hyne

15. 05. 2001

Lázně, to nejsou na ty rány flastry, masti a traňky. Není to jen lukrativní byznys – jedna z disciplín českého cestovního ruchu. Lázeňské pobyty jsou především o blahodárném vlivu přírodních zdrojů. Opravdu lítostivé divadlo, jak k nesmrtedlnosti připravený tvor se přemnohými kvaltováními opotřebovává místo toho, aby na sebe čas od času nechal působit ozdravné síly přírody. Vím, o čem mluvím. Sedmé vydání Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu Všudybyl proto vyjde až  po prázdninách v září.
Za to, že se vám nyní dostává šestého vydání letošního Všudybylu, totiž značnou měrou mohou mé četné lázeňské pobyty a jedinečný Rudolfův pramen.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba