Menu

Všudybud dí: „Počkej, ještě mu odtud ukáži, kamž potom nepůjdem. Ohlédni se teď nazpět k východu: vidíš-li, jak se tu z té tmavé brány cosi čmýrá1 a sem leze?“ „Vidím,“ řekl sem. A on zase: „To sou lidé vnově se na svět (sami odkud nevědouc) dostávající, aniž se ještě znají, a aby lidmi byli, vědí: protož jest okolo nich tma a nic, jen vřesku a pláče trochu. Ale když tou ulicí jdou, pomalu se jim šeří a svitá, až teď do této pod námi brány přijdou: tu co se děje, poďme, pohledíme.“

Lidé vnově se na svět dostávající, aniž se ještě znají, a aby lidmi byli, vědí

23. 02. 2006


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 hrabe se


To, že se Česko prosazuje v konkurenčním prostředí světových turistických destinací, je o lidech. A o lidech je i to, že se mu daří zvládat eventuální problémy ubytovacích a průvodcovských služeb, gastronomie, památek, bezpečností, hygieny atd. atd. A že to jde povětšinou pomalu, je také o lidech. Tento trend bude přetrvávat zřejmě tak dlouho, dokud odvětví cestovního ruchu nenalezne podporu u lidí mimo toto odvětví, kterým dojde, že orientace Česka na cestovní ruch přinese materiální zlepšení zejména jejich existencím. U lidí z nezbytí odkázaných na podporu státu i u lidí na ní programově parazitujících. U málo nebo pozdě placených lékařů, zdravotníků, učitelů, hasičů, policistů, úředníků atd. Nebo u – na české poměry – osvícených politiků, rozhodnutých spoluvytvářet podmínky pro vyšší výkonnost průmyslu cestovního ruchu a prosazovat jej jako oblast strategických hospodářských zájmů státu. Zkrátka u lidí, kterým svitá…

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba