Menu

Letiště Praha za první čtvrtletí

22. 05. 2005

2 023 652 pasažérů
V prvním čtvrtletí 2005 odbavilo mezinárodní Letiště Praha-Ruzyně celkem 2 023 652 pasažérů, což oproti loňskému prvnímu čtvrtletí znamená nárůst o 17,7 %. Praha svými výkony dosahuje k vyšší kategorii světových letišť odbavujících více než 10 milionů pasažérů v průběhu jednoho roku a zaujímá co do výkonu třicáté místo v Evropě.
„Růstový trend počtu transferových cestujících na pravidelných linkách, kteří Prahu využili jako přestupní bod, zůstává v průběhu jednotlivých měsíců i v meziročním srovnání stabilní a pohybuje se mezi 18 až 19 %. Pozitivní je růst podílu letadel příznivé hlukové kategorie a s vyšší kapacitou cestujících“, říká náměstek generálního ředitele ČSL pro úsek letištního provozu Ing. Petr Hloušek.

Pohyby letadel o 23,2 %
Dvouciferný růst ve výši 23,2 %, porovnáme-li první čtvrtletí roku 2004 a 2005, přinesl další klíčový ukazatel, pohyby letadel na pražském letišti. Jeho hodnota v prvním čtvrtletí 2005 dosáhla 34 282 pohybů letadel (tj. vzletů a přistání).
„Vývoj přepravních ukazatelů potvrzuje, jak nezbytně pražské letiště a hlavní město Praha potřebují postavit novou dráhu, paralelní se současnou hlavní dráhou. Zejména, má-li plánovaná výstavba parametry ekologicky zaměřeného projektu, který výrazně sníží hlukovou zátěž až 170 tisícům obyvatel hlavního města,“ konstatuje generální ředitel České správy letišť, s.p. a Letiště Praha-Ruzyně Ing. Martin Kačur.

Zboží a pošta o 3,6 %
V případě přepraveného nákladu (zboží a pošty) dosáhl meziroční nárůst v prvním čtvrtletí 3,6 %, tedy zhruba pětinový růst ve srovnání s osobní přepravou. Na rozdíl od přepravy cestujících, nákladní přeprava se do Prahy dostává převážně jako dokládka na pravidelných linkách s pasažéry. Speciální nákladní lety se v průměru uskuteční čtyři denně a z velké většiny jsou transportovány menšími turbovrtulovými letadly. Výjimkou je cargo společnosti DHL (létá 7× týdně letadlem B757) a China Airlines (létá 2× týdně typem B747/400F).
„Jestliže se tedy na letišti Praha-Ruzyně v průměru uskuteční kolem čytř set pohybů letadel denně, pak nákladní doprava tvoří 2 % celkového provozu letiště,“ sděluje Ing. Petr Hloušek a dodává, že ve srovnání s Vídní a Budapeští je objem nákladní přepravy na pražském letišti podprůměrný.

Objem nákladní přepravy a odbavených cestujících v roce 2004

letiště cestující v tisících procenta pošta a náklad v tunách procenta
Praha 9 696 100 52 086 100
Vídeň 14 786 152 145 603 279
Budapešť 6 445 66 57 503 110

Letiště Praha-Ruzyně získalo prestižní ocenění v soutěži World Airport Awards 2005, v sekci Nejlepší letiště Střední / Východní Evropy. V této kategorii se umístilo na 1. místě. Po dobu deseti měsíců loňského roku hodnotili cestující veškeré služby od zajištění bezpečnosti, servisu pro pasažéry všech cestovních kategorií přes občerstvení až po možnost najít na letišti klidné místo k relaxaci. Hodnotitelé ale neopomíjejí ani běžné záležitosti, jako je dostatek míst k sezení v čekárnách anebo možnost spolehnout se na čistotu toalet.
„Pražské letiště je dobrým vyslancem nádherného města a odráží moderního ducha obyvatel Česka,“ říká hlasující Ramón Fretz. Další respondent, Mats Genberg, sděluje: „Oproti řadě jiných evropských letišť překvapivě bezproblémově fungující letiště. Hezká architektura. Prostorné, snadno se orientujete, klidná atmosféra. Bezpečnostní kontrola byla přátelská, ale profesionální…“
„Výsledek soutěže, v níž hlasují běžní cestující, nás těší a přesvědčuje, že se péče o kvalitu vyplatí a přivede do Prahy další klientelu, která si zvolí Prahu jako příjemný přestupní bod na svých cestách,“ řekl generální ředitel České správy letišť, s.p. a Letiště Praha-Ruzyně Ing. Martin Kačur.
Soutěž, která od roku 1990 celosvětové hodnotí letiště a letecké společnosti, pořádá společnost Skytrax. Letos se shromáždilo 4,8 milionů anketních odpovědí pasažérů z 86 zemí. Na druhém místě se v kategorii letišť regionu Střední / Východní Evropa umístilo moskevské letiště Domodědovo, třetí pozici zaujalo letiště Varšava.
Anna Kovaříková

www.csl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba