Menu

Letecká škola Řízení letového provozu České republiky, s. p.

10. 07. 2009

Profesí, která zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru nad naším územím a na určených letištích, je řídící letového provozu. Řídící letového provozu udržují bezpečné vzdálenosti mezi letadly a navigují je po letových tratích v příslušných letových hladinách. Zároveň zodpovídají za bezpečnost přibližovacích, vzletových a přistávacích manévrů a pohybů letadel po letištních plochách. Tato činnost je vykonávána 24 hodin denně. Kromě bezpečnosti letového provozu je důležitým úkolem řídícího zajistit propustnost vzdušného prostoru a minimalizaci eventuálních zpoždění letadel. Výkon tohoto povolání je spojen s vysokými osobnostními nároky na znalosti, dovednosti a odpovědnost. Výcvik a profesní rozvoj řídících letového provozu v České republice zajišťuje Letecká škola Řízení letového provozu České republiky, s. p., jejíž vedoucí, tedy náměstkyni ředitele divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb, Ing. Janu Hochmanovou, jsem v souvislosti s hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu požádal o interview.
Co může vaše Letecká škola svým klientům nabídnout?
Letecká škola se primárně věnuje výcviku řídících letového provozu pro naši mateřskou organizaci, tedy státní podnik Řízení letového provozu České republiky. Volnou výcvikovou kapacitu pak nabízíme zahraničním klientům. V návaznosti na novou strategii podniku jsme portfolio služeb Letecké školy rozšířili o poskytování konzultací v oborech spojených s řízením letového provozu, jako např. multilaterace a přehledová infrastruktura, návrh a implementace nových systémů řízení letového provozu a jejich změn, projektové řízení, airspace management a jiné. Dále se již tradičně věnujeme teoretickému výcviku uchazečů o získání licence soukromého, obchodního a dopravního pilota. Součástí naší nabídky je i výuka angličtiny pro širokou leteckou veřejnost. Jsme rovněž pověřenou organizací pro prověřování jazykové způsobilosti leteckého personálu. Vzhledem k již zmíněnému rozšíření portfolia našich služeb do oblastí přesahujících rámec výcviku jsme rovněž přehodnotili náš název a na mezinárodním trhu nově vystupujeme pod názvem Czech Air Navigation Institute.

Jak vybíráte uchazeče a jak studium probíhá?
Výběrové řízení je velmi náročné a skládá se z několika fází. Adepti jsou nejdříve přezkoušeni z anglického jazyka (obecný jazyk, středně pokročilá úroveň), dále podstupují speciální test schopností potřebných pro výkon profese řídícího letového provozu, který má v rámci EU jednotnou formu, procházejí komplexním lékařským vyšetřením na Úřadu leteckého zdravotnictví, absolvují psychotesty s podnikovým psychologem a dále další psychotesty u nezávislé organizace. Uchazeče, kteří tímto sítem úspěšně projdou, čeká závěrečný pohovor před komisí, která je složena ze zástupců několika složek našeho podniku a na jejímž rozhodnutí závisí to, zda bude uchazeč do výcviku přijat či nikoliv. Cílem je eliminovat riziko, že uchazeč výcvik nedokončí, což vzhledem k finanční i časové náročnosti našeho přibližně dvouletého kurzu znamená ztráty vždy na obou stranách. Ročně se tak do kurzu dostane okolo pětadvaceti studentů ze zhruba šesti set uchazečů, i když konkrétně letos se nám zatím stihlo přihlásit dokonce již přes čtrnáct set. Základní výcvik je rozdělen na dvě části. Teoretická část trvá přibližně tři měsíce, kdy studenty učíme navigaci, meteorologii, předpisy, konstrukci letadel a další odborné předměty. Poté jsou zařazeni do praktického výcviku na simulátoru, který trvá, v závislosti na budoucí kvalifikaci uchazečů (oblastní nebo přibližovací a letištní služba řízení) dalších šest až sedm měsíců. Po ukončení základního kurzu studenti získají licenci řídícího letového provozu – žáka, s níž přecházejí na svá určená stanoviště do provozu, kde se pod dohledem instruktorů učí další rok, než jim může být udělena licence řídícího letového provozu. Při výcviku spolupracujeme s renomovanými odborníky z letectví z celé České republiky, kteří zabezpečují teoretický výcvik. Praktický výcvik je zajišťován zejména zahraničními instruktory s vysokou kvalifikací a bohatými zkušenostmi z působení na různých pracovištích řízení letového provozu po celém světě.

Momentálně v Letecké škole instalujete 3D věžní simulátor. Jediný v České republice.
Tato virtuální letištní věž nám díky velmi propracovaným technologiím umožní simulovat reálné situace, se kterými se řídící v provozu mohou setkat, takže pro nás znamená výrazné zkvalitnění výcviku, a to jak základního, tak pravidelného udržovacího. Velký zájem o výcvik na tomto simulátoru mají i naši zahraniční klienti.V současné době se instalace simulátoru dokončuje, zahájení výcviku je plánováno na září tohoto roku.

V jednom z rozhovorů pro Všudybyl ředitel Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod Ing. Pavel Štrůbl na konto českého letectví říká: „Sláva Bohu, že velká letecká doprava neměla žádné problémy. Vyskytly se „jen“ případy typu incidentů, jak my říkáme: „drobné závady za letu“. Byl bych hrozně rád, kdyby to tak vydrželo, než půjdu do důchodu.“ (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Česko mezi nejbezpečnějšími zeměmi světa“). Zdá se (a samozřejmě si to přeji), že i když pan ředitel do svého generálského důchodu nespěchá, že se mu jeho přání i díky vámi perfektně vycvičeným řídícím letového provozu splní.
Určitě děláme vše pro to, aby Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod měl co nejméně práce nyní i do budoucna. V našem výcviku je kladen mimořádný důraz právě na zvládání nouzových a neobvyklých situací. Dokonce provádíme přímo na tyto situace specializovaný typ udržovacího výcviku pro již aktivně působící řídící letového provozu.

Služby, které státní podnik Řízení letového provozu České republiky poskytuje zahraničním zákazníkům, jsou významným zdrojem jeho příjmů. Obdobně tak i výcvik vašich zahraničních klientů.
Při získávání zahraničních frekventantů se nyní intenzivně orientujeme na perspektivní zdrojové trhy. Rádi bychom dále rozšiřovali portfolio jim nabízených služeb a maximálně zkvalitnili ty stávající, i proto chystáme celkovou rekonstrukci naší školy. Pod jednou střechou v ní totiž zajišťujeme jak vzdělávací program, tak i ubytování a stravování. Rekonstruovat se chystáme nejen budovu, ale i současný radarový simulátor, který bychom rádi nahradili progresivnější technologií.

Kolik stojí studium českého uchazeče a kolik zahraničního?
Český uchazeč výcvik neplatí, protože se okamžikem nástupu do kurzu stává zaměstnancem ŘLP ČR, s. p. Obdobně je tomu i u zahraničních uchazečů, kterým výcvik v naší Letecké škole hradí jejich zaměstnavatelé. Pokud jde o cenu, jen základní výcvik vychází kolem jednoho milionu korun na studenta.

V dobách, kdy naše země nejvíc hospodářsky prosperovala, se české firmy výrazně orientovaly na trhy Jižní Ameriky, Indie, Dálného východu a Ruska. Má vaše škola zájem o klienty z těchto zemí?
Určitě. Letectví je v Asii velmi dynamicky se rozvíjejícím oborem. Totéž platí o Společenství nezávislých států. Z této oblasti poskytujeme v současné době výcvik, ale i výuku anglického jazyka například studentům z Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Arménie. Rádi bychom s naší nabídkou uspěli i v Rusku, jehož trh pro nás znamená velkou výzvu a obrovské možnosti, navíc není tajemstvím, že ruská politika v oblasti výcviku řídících letového provozu ovlivňuje i postoje řady dalších zemí v asijském prostoru. Proti tomu je evropský trh již poměrně saturovaný, víceméně každý větší evropský podnik řízení letového provozu si zajišťuje některý druh výcviku ve svém vlastním zařízení. To sice platí i pro Německo, nicméně Letecká škola se může mimo jiné pochlubit zajišťováním výcviku pro německé řídící letového provozu regionálních letišť. Získání tohoto kontraktu si vážíme o to více, že jsme uspěli v konkurenci velmi silných evropských výcvikových center, jakými jsou například rakouské Austrocontrol nebo německé DFS.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba