Menu

Bakalářské obory:
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.
Uplatnění absolventů: letecké a letové provozní služby, distribuce a prodej letecké přepravy, hotelové služby, letiště, státní orgány zaměřené na leteckou dopravu atd.

Letový provoz
Studijní obor je zaměřen na komplexní aktivity v civilním letectví spojené s provozem a zabezpečením provozu letadel.
Uplatnění absolventů: výkonné pozice u provozovatelů letecké dopravy a letišť, letové provozní služby, státní organizace civilního letectví, schválené organizace leteckého výcviku atd.

Magisterský studijní obor:
Management leteckých podniků
Studium je zaměřeno na výchovu středního a vyššího managementu leteckých podniků.
Uplatnění absolventů: management leteckých podniků, řízení veškerých provozně-ekonomických oblastí firem podnikajících v letecké dopravě atd.

Letecká doprava – studijní obory na Vysoké škole obchodní v Praze

13. 07. 2014

Prorektora pro pedagogickou činnost a vedoucího katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) doc. Ing. Jindřicha Plocha, CSc., jsem se zeptala, jaká je aktuální situace v civilní letecké dopravě. Patří stále mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví, nebo ji také poznamenala krize?
Letecká doprava má mezi ostatními druhy dopravy největší vnitřní dynamiku rozvoje. Je stále statisticky nejbezpečnější, nezastupitelná pro rozvoj celosvětového cestovního ruchu a v období liberalizace ekonomiky je významná pro zajištění svobody pohybu osob a zboží. Faktory, které na leteckou dopravu působí a do značné míry ji ovlivňují, jsou z větší části nepředvídatelné. Jedná se především o teroristické útoky, války a ekonomické krize. Ty se negativně projevily na přežití některých společností na trhu. I přes to je patrný neustálý a prudce stoupající nárůst poptávky.

Co je cílem VŠO ve výuce oborů letecké dopravy?
Zajištění vzdělávání jako procesu dosažení dovedností vhodných pro uplatnění v praxi, tedy získání zaměstnání v oboru. Chceme, aby se studenti naučili a osvojili si vše, co je pro praktický život nejcennější. Proto aktivně spolupracujeme například s Českým Aeroholdingem, který se podílí i na výuce. Jeho odborníci vedou exkluzivní přednášky z provozní praxe v civilním letectví, vedou závěrečné práce studentů, jsou členy v komisích státních závěrečných zkoušek. Představují naši reálnou spojnici s leteckou praxí. Vytvořením velmi kvalitního pedagogického týmu chceme také dlouhodobě přispívat k rozvoji jedinečných studijních oborů, které na Vysoké škole obchodní vznikly. V neposlední řadě chceme vytvářet možnosti pro spolupráci mezi vysokými školami i na mezinárodní úrovni.

Jaké studijní obory zájemcům o leteckou dopravu přinášíte a jaké je jejich budoucí uplatnění?
Na VŠO lze studovat bakalářské obory Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Letový provoz a navazující magisterský obor Management leteckých podniků. Značná část našich absolventů nachází uplatnění v letecké dopravě a cestovním ruchu. Někteří pracují v podniku Řízení letového provozu ČR, mnoho našich studentů se uplatnilo v Českém Aeroholdingu (v Českých aeroliniích i na Letišti Václava Havla Praha). Někteří létají u leteckých společností jako je ČSA, Travel Service, Emirates aj., jiní pracují jako odborníci v oblasti letectví, marketingu a v obchodních odděleních zastoupení zahraničních leteckých společností v Praze. Další část našich absolventů našla zajímavá uplatnění v cestovních kancelářích.

Podle čeho by si potenciální posluchači měli vybírat konkrétní školu?
Při volbě oboru studia na vysoké škole jsem stále zastáncem dvou myšlenkových linií rozhodování. Je důležité zvolit si takový obor, který naplní život z hlediska „radosti z poznání“, neboť není v životě asi nic strašnějšího než dělat práci, která vás nebaví. Druhou linií je pragmatický pohled, který spočívá v hledání oboru s praktickým uplatněním v životě po absolutoriu. Soudím, že naše současná mladá generace je ve svém rozhodování daleko samostatnější, přesto bych jí doporučoval se v této věci poradit s rodiči a přáteli a vyslechnout i jejich názory a životní zkušenosti.

Pilotovi a studentovi oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu Davidu Vávrovi jsem položila otázku, proč si vybral obor Služby letecké dopravy, a proč právě na VŠO v Praze.
Letectví je vášeň, a chtěl jsem tento obor studovat na vysoké škole. Nejsem ale technický typ, naopak mne baví spojení mezinárodního obchodu a letectví. Proto moje volba padla na VŠO, a to zejména díky struktuře oboru Služby letecké dopravy, ale také díky dobrým referencím přátel a renomé školy.

Co je pro vás nejtěžší?
Řekl bych, že studium je náročné zejména kvůli množství a rozsahu předmětů: od managementu, marketingu a účetnictví se v jednom semestru dostanete k letecké dopravě, konstrukci letadel a provozu letišť. Nicméně získáte poměrně široký rozhled a naučíte se dobře pracovat s časem.

Jaké máte plány do budoucna?
Rád bych pracoval ve sféře mezinárodního obchodu či v oblasti civilního letectví. Díky znalostem, které jsem na VŠO nabyl, a díky vlastní píli jsem získal zahraniční stáž v mezinárodní firmě v Londýně, kam už odlétám tento měsíc.
-JŠ-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt