Menu

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., je statutární město České Budějovice. Lesy a rybníky města Českých Budějovic spravují a obhospodařují jeho agrární a obslužný majetek, včetně hájenek, bašt, sádek a zemědělských objektů. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Předmětem podnikání společnosti mimo jiné je: lesnická činnost a myslivost; využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže, zemědělství, poradenská činnost a potravinářská výroba. Jejími hlavními produkty jsou: dřevní hmota; tržní ryby, pernatá zvěřina, mléko, mladý skot, zpracované sladkovodní ryby a zvěřina.

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

23. 10. 2017

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic má dva jednatele – Ing. Karla Trůbla a Mgr. Daniela Hovorku, kterého jsem při své návštěvě v jejich sídle v metropoli Jihočeského kraje požádal o rozhovor.
Pane Hovorko, vaše společnost působí pouze na katastru města, nebo i mimo něj?
Nejen na území Českých Budějovic, protože město České Budějovice v různých dobách nabývalo různé majetky v okolí. Velmi významná část jeho vodního a lesního majetku leží v katastrech Ledenice a Borovany nedaleko Budějovic. Naši produkci lze rozdělit do tří skupin prvovýroby: lesní, zemědělské a rybníkářské. Rybníkářstvím se zabýváme ve dvou lokacích – českobudějovické a borovanské. Celková plocha našich rybníků čítá na sedm set hektarů. Jeden z nich je uzpůsoben tak, aby se na něm mohlo poplatkově rybařit v režimu „chyť a odnes“. Rybu si dokážeme vychovat od plůdku až po tržního kapra, který reprezentuje jedenadevadesát procent naší rybníkářské produkce. Zemědělskou výrobu máme soustředěnu ve dvoře v Korosekách, tři kilometry od Českých Budějovic směrem na Český Krumlov. K němu přináleží tři sta hektarů orné a ostatní půdy, kde pěstujeme krmivo. V Korosekách zároveň chováme na sto kusů hovězího dobytka mléčných plemen – červenou straku a černostrakatého „holštýna“. Od telat přes jalovice až k dojnicím. Absolutně jsme vyloučili geneticky modifikované krmení. Naše kravičky zkrmují to nejlepší, co v Korosekách roste. Striktně dbáme na extrémně vysokou kvalitu mléka – a vyplácí se. Zhruba padesát krav dennodenně nadojí dvanáct set litrů špičkového mléka. To bohužel nekončí v jihočeských mlékárnách, ale je vykupováno německou mlékárnou Goldsteig.

V letošním roce došlo k ohromnému rozmnožení kůrovce, a tudíž i k velikému množství kůrovcového dřeva na trhu.
Do přísunu určité sorty dřeva na trh a ceny dřeva výrazně promlouvají i jiné kalamitní stavy. Koncem srpna a začátkem září přešlo přes Bavorsko, Horní Rakousko, Šumavu a severní Moravu několik smrští, které devastovaly povětšinou rovněž smrkové porosty. Na trhu je tak významná převaha smrkové kulatiny, která je ne úplně vhodná k pořezu. Lesy a rybníky města Českých Budějovic ale mají obrovské štěstí, že začátkem roku zprovoznily moderní linku na štípané dřevo finské provenience značky PALAX®. Nyní nás proto netrápí, jak moc kalamitního dřeva je nutné zpracovat. Po palivovém dřevu je totiž trvale velká poptávka. Linka PALAX® C900 ho dokáže rychle na špičkové úrovni zpracovat ve velkém množství. Díky ní jsme s to rozřezat, naštípat a rozvézt až sto kubických metrů palivového dřeva denně. Stačí se podívat na stánky www.mamedrevo.cz.

Kde jste se s touto štípací linkou setkali poprvé?
Loni na mezinárodním lesnickém veletrhu KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) v Bavorském Rodingu. Výstavištěm byl infrastrukturně dokonale vybavený lesní areál, ve kterém byly rozmístěny expozice vystavovatelů a exponáty – těžební, dopravní a zpracovatelská zařízení. Hodinu po zahájení veletrhu asi na deseti hektarech lesa už „běhalo“ na padesát tisíc chlapů, kteří zkoušeli všechny možné pily, drtiče, štěpkovače atd. Právě tam jsme se s finským výrobcem dohodli, aby pro nás štípací linku vyrobil. Firma PALAX® nám nabídla extrémně dobré podmínky a po roce linku dodala. Její technologie má obrovskou výhodu i v tom, že hnacím médiem pro ni nemusí být výhradě elektrický proud. Lze ji tak dopravit například do lesa a hnát ji přes Hardyho spojky a kardanovou hřídel motorem traktoru.

V těsném sousedství ústředí vaší firmy máte svoji prodejnu ryb a zvěřiny.
Naše prodejna je (v tak velkém rozsahu ryb a zvěřiny) jedinou svého druhu v Českých Budějovicích. Prodáváme v ní nejen námi chované ryby, ale i živé ryby externích dodavatelů. Máme poměrně významné středisko myslivosti, kde odchováme zhruba šestnáct tisíc kachen a sedm tisíc kusů bažanta ročně, a většina této pernaté projde naší prodejnou. Nicméně Jihočeši nejsou úplně nastaveni na konzumaci pernaté. V prodejně tak za rok prodáme i patnáct tun spárkaté. Od divokého prasete po daňka, jelena či srnce. Naše prodejna prioritně slouží obyvatelům Českých Budějovic, přespolním a návštěvníkům města. Zhruba třetinu naší zvěřiny pak dodáváme do gastronomických provozů.

Velmi slibně se rozjíždí mezinárodní projekt „Kde lovit“ (viz www.kdelovit.cz). Zapojujete se do něho?
Ano, nejen rybníkářství a zemědělská půda, ale také lesní hospodářství je pro Lesy a rybníky města Českých Budějovic nosné. Podmanivě romantické prostředí městských rybníků, například na Lhotce, k nám opakovaně přivádí řadu loveckých hostů. Tím, že jsme blízko rakouských hranic, není s klientelou problém. Lesní majetek byl našimi předchůdci velmi dobře spravován. Když máte vzorně udržovanou cestní síť, hrázní tělesa a kolkolem zdravý les, ráda k nám nachází cestu a ještě radši se vrací.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo