Menu

Le Quattro Stagioni

23. 01. 2010

Mezinárodní hudební festival Le Quattro Stagioni se na české hudební scéně objevil v loňském roce. Okamžitě významně obohatil kulturní a společenské dění Pardubického kraje a České republiky.

Magické „quattro“
se prolíná celým festivalem. Čtyřletý hudební projekt pro léta 2009 – 2012 s koncerty v pravidelných intervalech čtvera ročních období a s netradičním situováním míst koncertů nejen do sídla festivalu – Sukovy síně pardubického Domu hudby, ale i do krásných prostor Rytířského sálu pardubického zámku, kostela sv. Bartoloměje, společenského sálu pardubické radnice nebo pod širé nebe na Kunětické hoře či na Perštýnské náměstí, vytváří netradiční nabídky na výlety za uměním do Pardubického kraje. Významný podíl Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni na rozvoji cestovního ruchu v Pardubickém kraji podtrhuje i záštita festivalu pro rok 2010 hejtmanem Mgr. Radko Martínkem.

Umělecký patronát
čtveřice významných osobností hudební scény – houslového virtuosa Mistra Josefa Suka, operní pěvkyně Dagmar Peckové, varhanního virtuosa doc. Václava Rabase a první dámy cembala prof. Zuzany Růžičkové – je zárukou vysoké profesionality festivalu. Vedle primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla vstoupily v roce 2009 do jednotlivých cyklů festivalu také záštity dalších významných osobností – předsedy Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, velvyslance Italské republiky v Praze J. E. Fabio Pigliapoco a ředitele Italského kulturního institutu v Praze Umberto Rinaldi.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo