Menu

Le Palais jedničkou The Leading Hotels of the World

23. 01. 2006

Hotel Le Palais stále ještě patří k nejnovějším pětihvězdičkovým hotelům v Praze. Byl otevřen 1. října 2002. Jeho generálního ředitele, pana Jiřího Gajdošíka, jsem oslovil v souvislosti s celosvětovým prvenstvím hotelu Le Palais v řetězci Leading Hotels of the World za rok 2005.
Le Palais je od samého prvopočátku členem Leading Hotels of the World, což je rezervační systém sdružující 428 nejluxusnějších nezávislých hotelů v rámci naší planety. Co v tomto případě vyjadřuje pojem nezávislý? To, že v něm (až na několik hotelů Four Seasons) nejsou zastoupeny hotely klasických hotelových řetězců. Pro pražský hotel Le Palais je pochopitelně obrovskou výzvou být součástí The Leading Hotels of the World. Klub jeho nejexkluzivnějších hostů se nazývá Leaders Club. Stát se jeho členem je možné výhradně na doporučení. Kandidáty celosvětově nominují a schvalují ředitelé členských hotelů The Leading Hotels of the World. Držitelé prestižního členství Leaders Clubu poskytují hodnocení svých pobytů centrále Leading Hotels v New Yorku, a to na absolutně dobrovolné bázi. The Leading Hotels of the World na základě jejich vyhodnocení každoročně ze všech svých hotelů vyhlašují pouze tři nejlepší. Le Palais Praha už v roce 2004, v tomto jinak velmi konzervativním řetězci, udělal revoluci tím, že byl ve druhém operativním roce své existence vyhlášen jako jeho celosvětová trojka. V roce 2005, ač se to v rámci klubových zvyklostí jeví málo reálné, jsme pak získali celosvětové prvenství. Nikdy v historii The Leading Hotels of the World se totiž nestalo, že by některý z jeho hotelů byl mezi tři nejlepší zvolen dva roky po sobě.

Všudybyl monitoruje vývoj hotelu Le Palais od jeho vznikání přes otevření až do současnosti. Nicméně se vás ptám, jak se lze k něčemu takovému, v celosvětové konkurenci jistě neméně skvělých hotelů, dopracovat? Čím jste si u Leaders Clubu zasloužili takový image?
Co se týče hotelu, výběru místa a dispozic, je to samozřejmě dáno invencí – přínosem a cílevědomým velkorysým přístupem jeho investora, resp. majitelů. A z hlediska lidí, kteří zde pracují? Ono se to strašně těžko říká. Jsem totiž přesvědčen, že je to pouze o jedné jediné věci, která se neustále opakuje, a to sice práce, práce a zase práce. Členské hotely The Leading Hotels of the World musí v péči o hosta plnit vysoká kritéria, jako jsou např. ručně psaný dopis, malý nápaditý uvítací dárek, možnost upgrade, special service po celou dobu pobytu a mnoho dalších drobností, které právě dělají ten rozdíl. Je zapotřebí mít sehraný kvalitní tým. K němu jsme se dopracovali dle mého názoru docela rychle. A čím jsme si zasloužili takovouto oblibu? Společně s geniem loci Prahy a jedinečností objektu, danou nejen interiéry, architekturou a jeho historií, ale i tím, že vždycky dáváme něco navíc. Vždy se snažíme, aby se nám dařila překračovat očekávání hostů. Uvědomuji si, že to může vyznívat jako klišé. Že na pětihvězdové úrovni téměř každý, a z oněch 428 hotelů The Leading Hotels of the World určitě každý, se snažíme tuto filozofii aplikovat. Ale i když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. My tím opravdu žijeme. Drtivá část managementu Le Palais v něm pracuje od samého počátku. Máme prostor uskutečňovat své představy o tom, jak má špičkový hotel fungovat. A co se týče image? Jsem přesvědčen, že ve vytváření image jsme toho dosáhli víc na mezinárodním poli než doma.

Ani já se nedomnívám, že by takto luxusní a konzervativně solidní hotel měl rozhlašovat „po všech sloupích…“ Zasvěcení ale ví, a z jejich řad pak zejména atraktivní firemní klientela.
Pravda, Le Palais je častým místem obchodních jednání a mítinků. Hotelové dispozice i servis včetně rozsáhlého fitness a wellness zázemí firemní klientele vyhovuje. To je dáno i místem, kde se hotel nachází, jsme v centru, a přitom malinko stranou ruchu velkoměsta, a to je naší velkou výhodou.

Hotel Le Palais opened its doors on 1 October 2002 and is still one of the newest 5-star hotels in Prague, the capital city of the Czech Republic. I spoke to the general manager Mr. Jiří Gajdošík in connection with Le Palais' award of the world's best hotel of the year 2005, as proclaimed by The Leading Hotels of the World.
Le Palais has been since its inception a member of The Leading Hotels of the World, a reservation system of the 428 most luxurious, independent hotels in the world. Just what does the concept „independent“ mean? These hotels do not belong to any of the classic hotel chains (with the exception of a few of Four Seasons hotels). For Prague's Le Palais, this of course represents a great challenge, being part of The Leading Hotels of the World. The club of the most exclusive guests of The Leading Hotels of the World is called Leaders Club. The only way how to become a member of this club is to be personally recommended. The candidates are nominated worldwide and after receiving all information about the membership from The Leading Hotels of the World, the candidate has to make at least 2 reservations at one of The Leading Hotels of the World to become an active member.

The member of the prestigious Leaders Club share their experiences from their stays at different hotels with the central office of The Leading Hotels in New York on an absolutely volunteer basis. The Leading Hotels of the World announces the three best hotels each year on the basis of these stringent assessments. The Hotel Le Palais Prague made history by achieving a position in the top three of this very conservative club in 2004, only their second year of operations. In 2005, the Hotel Le Palais Prague achieved number one status, quite a unique feat in the history of the Club. Never before has a hotel achieved top-three status in The Leading Hotels of the World two years in a row.

Všudybyl has been monitoring the development of the Le Palais Hotel since its inception. I wonder how, in light of the ever-increasing international competition, have you possibly managed your worldwide success? How have you deserved such an image in the Leaders Club?
In the world of hotels, the choice of location and accoutrements is, of course, a given problematic, driven by the profit and the goal-oriented approach of the investor/owner. And, from the perspective of the people working there – this is an extremely large risk. I am convinced that achievement is based on one recurring thing: work, work and more work. Members of the Leading Hotels of the World have to satisfy lofty criteria in their customer care to stand out among the rest, such as hand-written letters, welcome gifts, up-grading possibilities, special service during the entire length of the stay, and numerous other details. It is paramount to put together a quality team. In my opinion we achieved this goal rather quickly. How have we deserved such acclaim? Together with the charm of Prague and the uniqueness of the building, and I mean not only the architecture, the interior and the history, but also the fact that we always go the extra mile for our guests, always striving to exceed the guests' expectations. I realize that this may sound like a cliché, that for just about all 5-star hotels, and certainly for the 428 hotels of The Leading Hotels of the World, this is a perpetual philosophy. However for Le Palais, this is the philosophy we live by, day in and day out. The main part of the management of the hotel Le Palais has been working in this way from day one. We have the means to live out our ideas on how a top hotel should be run. And our image? I am convinced that this applies even more to our international image then at home.

But The experts in the Czech Republic know and from their roads especially the attractive corporate clients.
This is true: Le Palais is often hired for business meetings. The hotel provides full service, including comprehensive fitness and wellness facilities, which many corporate clients find convenient. Also the central location, just a bit off the noisy beaten path of the big city is a great advantage.www.palaishotel.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo