Menu

Lázně Teplice v Čechách hlavním poskytovatelem rehabilitace kosmonautů

22. 05. 2005

Díky spolupráci Lázní Teplice v Čechách a.s. a její dceřiné společnosti Kurort Teplice, sídlící v Moskvě, s Českým domem v Moskvě byly 30. dubna 2005 podepsány dvě významné dlouhodobé smlouvy s Ruským státním vědeckovýzkumným a zkušebním centrem přípravy kosmonautů J.A.Gagarina. Dohodu o navázání nadstandardních kulturních, ekonomických a vědeckotechnických partnerských vztahů mezi Hvězdným městečkem a Městem Teplice podepsali primátor Statutárního města Teplice Jaroslav Kubera a náčelník Ruského státního vědeckovýzkumného a zkušebního centra přípravy kosmonautů J.A.Gagarina Vasilij Vasilijevič Ciblijev. Druhá smlouva byla uzavřena mezi Lázněmi Teplice v Čechách a.s., zastoupenými předsedou představenstva a generálním ředitelem Karlem Weiglem, a Ruským státním vědeckovýzkumným a zkušebním centrem přípravy kosmonautů Jurije Alexejeviče Gagarina, zastoupeným jeho náčelníkem Vasilijem Vasilijevičem Ciblijevem. Lázně Teplice v Čechách a.s. se tak staly hlavním poskytovatelem rehabilitace kosmonautů před a po kosmických letech a sanatorní léčby mezi kosmickými lety, které budou zabezpečovány v součinnosti lázní a jejich dceřiné společnosti Kliniky CLT, spol s r.o. V pondělí 2. května pak PhDr. Miro Smolák v pražské Galerii MIRO pořádal slavnostní večeři na počest ruských kosmonautů: hrdiny Ruské federace a náčelníka Centra přípravy kosmonautů J.A. Gagarina generálporučíka Vasilije Vasilijeviče Ciblijeva; zástupce náčelníka centra plukovníka Sergeje Vasilijeviče Tafrova; hrdiny Ruské federace velitele oddílu kosmonautů centra plukovníka Jurije Vasilijeviče Lončakova a náčelníka zdravotnické správy – hlavního lékaře centra akademika plukovníka Valerije Vasilijeviče Morguna.
www.lazneteplice.czwww.galeriemiro.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba