Menu

Lázně Slatinice myslí a konají ekologicky

25. 07. 2019

Výkonnou ředitelku hanáckých lázní, Lázní Slatinice, a. s., Ing. Irenu Vašicovou jsem oslovil: Paní ředitelko, malebná hanácká obec Slatinice, v níž se na úpatí Velkého Kosíře nacházejí Lázně Slatinice, disponuje čistým životním prostředím. A i samy vaše léčebné lázně se, letos ještě důsledněji, vydaly ekologickou cestou.
Začala bych tím, že Lázně Slatinice koncem dubna úspěšně obhájily akreditaci z roku 2016, kdy jsme se staly prvními léčebnými lázněmi v České republice, které jako zdravotnické zařízení úspěšně prošly akreditačním šetřením. V rámci akreditace si společnost stanovuje cíle a jedním z těch našich bylo zanechat co nejmenší ekologickou stopu. Léčebné lázně jsou totiž s přírodou spjaty již svojí podstatou. Od ostatních zařízení následné péče se odlišujeme tím, že jako hlavní léčebný prostředek používáme přírodní léčivý zdroj. Tím naším je středně mineralizovaná voda s obsahem sirovodíku, kterou využíváme k léčbě pohybového aparátu, nemocí nervových, kožních, onkologických a nemocí oběhového ústrojí.

Nedávno jste tu hloubili nový vrt.
A na mineralizovanou vodu s obsahem sirovodíku jsme narazili v 92 metrech. V současné době probíhají testovací zkoušky. Její vzorky pravidelně odebíráme a posíláme do akreditované laboratoře na rozbor, aby se potvrdilo, že se jedná o ten správný přírodní léčivý zdroj.

Zemi spolu s dalšími odpady zaneřáďují tuny syntetických farmak. Ty se poté, co projdou lidským organismem, coby splašky dostávají do volné přírody, protože je čističky odpadních vod nedokážou zachycovat. Z ekologického hlediska je tak důležitá i zdravotní prevence.
V rámci kulturních pořadů v areálu Lázní Slatinice každoročně pořádáme mimo jiné i Den zdraví. Letos v termínu 15. června pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Vladislava Oklešťka. Celý tento den se věnujeme zdravému životnímu stylu. S návštěvníky tu například bude besedovat známý slovenský expert na zdravý životní styl magistr Andrej Medveď. Zdravotní pojišťovny chystají „stany zdraví“, v nichž si lidé budou moci nechat vyšetřit šedý zákal, cévní věk a plicní věk. Z Fakultní nemocnice Olomouc bude k dispozici dermatolog, který posoudí podezřelá mateřská znamínka. V neposlední řadě se svou hudební produkcí vystoupí legendární Spirituál kvintet. Na Dni zdraví samozřejmě žádné jednorázové plastové tácky a kelímky. Ty budou krásné, závěsné, tzv. nicknacky, které si každý rád jako malý suvenýr odnese domů. Věřím, že i tímto konceptem podpoříme iniciativu Ministerstva životního prostředí ČR vedenou proti jednorázovým plastům. Naštěstí čím dál víc lidí vnímá, kolik ke dnešku vyhynulo živočišných druhů a jak je naše planeta znečištěná. Je takový slogan, že příroda není naše dědictví po rodičích, ale půjčka od našich dětí. Měníme proto tašky z plastů za papírové, ekologicky se tu uklízí. Tam, kde nám to hygienické normy umožňují, používáme české ekologicky nezatěžující čisticí a dezinfekční prostředky. Máme tu sběrné místo na použité baterie atd.

Letos na jaře jste obdrželi certifikát Zelená firma.
Ano, ekologických aktivit je v našich lázních celá řada. Například se připojujeme k mezinárodně pořádané akci Hodina Země. Omezili jsme energetickou náročnost, třídíme odpad a minimalizujeme tisky. To je ale už v dnešní době běžné. Proto bychom v ochraně životního prostředí i v budoucnu chtěli jít dál.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar