Menu

Základním přírodním léčivým zdrojem v Lázních Hodonín je jodobromová solanka, která patří mezi nejkvalitnější v Evropě. Má jedinečné léčebné, preventivní a regenerační účinky. Pro vysoký obsah jodových solí s nízkou mineralizací bývá přirovnávána k vodě Mrtvého moře.

Kvalitně řízený mix, dlouhodobá vize

08. 06. 2014

Když se novináři ptali jednoho fenomenálního horolezce, proč leze na nedostupné horské vrcholy, odpověděl: „Protože jsou.“ Obdobnou odpověď jsem uslyšel 15. května 2014 od ředitele Lázní Hodonín Ing. Milana Sýkory na řečnickou otázku: „Proč Lázně Hodonín,“ k čemuž dodal:
A protože je u nás krásně. Naše lázně stojí na třech pilířích. Prvním je vysoce účinný blahodárně působící přírodní léčebný zdroj (voda třetihorního moře). Ale to asi o tom svém říkají každé lázně. Jenomže my se opíráme o výsledky vědeckého bádání z dob, kdy v Hodoníně řadu let sídlilo detašované pracoviště Výzkumného ústavu balneologického Mariánské Lázně, jež provádělo zásadní výzkumy zdejších léčivých vod. Ještě před zřízením našich léčebných lázní se v Hodoníně uskutečnila mezinárodní balneologická konference. Její závěry jednoznačně vyzněly ve prospěch hodonínské jódové vody. Dalším pilířem je prostředí jižní Moravy, zejména folklor a vinařství. Třetím pilířem, který bychom možná měli jmenovat na prvním místě, je pohostinnost lidí, v případě Lázní Hodonín ještě umocněná vysokou odborností. Také díky personálu se hosté do Hodonína rádi vracejí. Kvalitně řízený mix těchto atributů a naše dlouhodobá vize pak vyúsťují ve stoupající úroveň a oblibu Lázní Hodonín. Poučeni průběhem loňského roku se snažíme vybudovat ještě čtvrtý pilíř, který bude Lázně Hodonín dlouhodobě stabilizovat. Přišli jsme s projektem denních lázní. Chceme otevřít léčebně rehabilitační provoz obyvatelům Hodonínska a jeho návštěvníkům. Dát šanci lidem podnikajícím v cestovním ruchu a zejména v ubytovacích službách, aby díky atraktivní nabídce lázní své hosty udrželi v Hodoníně ještě déle. Až se záměr podaří realizovat, budou jim moci nabízet naše denní lázně. Je to investice města Hodonín, na kterou se podařilo získat dotace z Evropských fondů. Momentálně trochu stojíme na místě, protože jsme se zachytili v pasti zákona o veřejných zakázkách, na jehož základě se každý může kvůli všemu odvolávat. Věřme, že se v nejbližších dnech rozhodne o dodavateli stavby. Jakmile bude zahájena, mělo by stačit jedenáct měsíců a půjde do provozu.

Vaše lázně jsou laickou veřejností vnímány jako dvojnásob léčebné. Už kvůli sepětí s dalšími medicínskými pracovišti. Takže jen „blahoslavení“ a ti, kteří jsou namotivováni škodit českému léčebnému lázeňství, jsou s to osočovat pacienty, kteří u vás absolvují komplexní léčbu, že k vám jezdí na dovolenou „za jejich peníze“.
Ve skutečnosti máme klientelu dvou typů. Tu, kterou jste zmiňoval, jejíž léčba je hrazena ze zdravotního pojištění a která jezdí na čistě léčebné kúry. Druhou skupinu tvoří samoplátci, kteří si pobyty hradí. Ti mají možnost si pobyt zpestřit mnohým z toho, co náš pohostinný kraj vína skýtá. Zpravidla jsou také pohyblivější než pacienti vysílaní zdravotními pojišťovnami, takže se snáze seznamují s naším malebným okolím. Absolvují i plavby po Baťově kanálu apod. Výrazně pozitivní roli přitom sehrávají příznivé klimatické podmínky s celoročně vysokou průměrnou teplotou, od níž se odvíjí naše dlouhá lázeňská sezona. Reliéf zdejší krajiny je optimální pro cyklovyjížďky s převýšením kolem patnácti metrů. To je dobré hlavně pro ty, kterým je jízda na kole doporučena jako součást rehabilitace.

Ačkoliv je váš přírodní léčivý zdroj zázračný, většina indikací pohybového aparátu vyžaduje čtyřtýdenní a delší léčebné pobyty.
Při změně indikačního seznamu nás hodně zamrzelo, že jeho cílem bylo omezit dostupnost komplexní lázeňské léčebné péče a to, co z ní zbylo, zkrátit. Medicínsky je prokázáno, že délka lázeňského pobytu má zásadní vliv na uzdravení. S novou vládou ale teď nemocným svítá naděje, že by se jejich pobyty mohly vrátit na standardní délku. Když loni došlo k omezení délky pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami, začala nám narůstat samoplátecká klientela, ačkoliv Lázně Hodonín historicky nebyly pro samoplátce stavěny. Věnujeme se jim teprve sedmým rokem. Samoplátecká klientela se z velké části rekrutuje z hostů, kteří už u nás byli na léčení hrazeném zdravotními pojišťovnami. Právě díky nim jsme nebyli odkázáni jen na dvou- a třídenní relaxační a regenerační pobyty, které samoplátci v lázních v drtivé většině absolvují.

Dlouhodobě tu máte nastaven dobrý vztah mezi lázněmi a městem. A není to dáno jen tím, že vaše lázně jsou majetkem Hodonína.
Hodonín byl už od dob Rakouska-Uherska silně průmyslový. Teď je tu průmysl na ústupu, a tak je třeba opřít ekonomiku města ještě o něco dalšího. Lázně město Hodonín získalo v roce 1992. Od roku 1993 je samo provozuje, a od roku 2000 ta symbióza začala velice dobře fungovat. Město je ochotné do lázní investovat, a lázně tyto investice jeho obyvatelům vracejí zhodnocené. Tomu odpovídá i loňský hospodářský výsledek, který paradoxně patřil k nejlepším, přestože co do počtu přenocování jsme zaznamenali snad nejhorší čísla od rekonstrukce lázní. V drtivé většině případů to bylo dáno změnou indikačního seznamu. Meziročně jsme ztratili pětadvacet procent objednávek od zdravotních pojišťoven. A když k tomu přidám, že pacienti byli pojišťovnami vysíláni na kratší dobu (do té doby u nás bývalo zhruba čtyřicet procent indikací čtyřtýdenních), což způsobilo propad o dalších dvanáct procent, přišly Lázně Hodonín o víc než třetinu zdrojů ze zdravotního pojištění. Naštěstí jsme byli schopni to částečně nahradit samoplátci – nárůst v tomto segmentu dosáhl téměř devatenácti procent. A protože jsme tušili, jaký bude mít stávající indikační vyhláška dopad, pozastavili jsme drtivou většinu programů a tlačili na nákladovou stránku. Tak se nám podařil velice slušný hospodářský výsledek. Letošní rok už bude jiný. Do dimenzí let 2011 a 2012, kdy byla kapacita Lázní Hodonín stoprocentně využita, se už asi nevrátíme, avšak změny, které vláda, Ministerstvo zdravotnictví ČR, a zdravotní pojišťovny v letošním roce ve prospěch pacientů nastartovaly, nesou ovoce. Stoupá klientela ze zdravotního pojištění, oproti stejnému období loňského roku o více než deset procent. A samoplátce se nám daří držet na úrovni loňského roku.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt