Menu

Kvalita, za niž hosté rádi zaplatí

13. 04. 2014

S generálním ředitelem čtyřhvězdičkového Clarion Congress Hotelu Prague Ing. Miroslavem Bukvou se potkáváme 26. března 2014 na setkání Ligy pro cestovní ruch, při příležitosti 422. výročí narození patrona Všudybylu, Jana Amose Komenského.
Pane řediteli, minulý týden jste tu měli ples skupiny COOP, kterého se zúčastnil ministr financí Andrej Babiš. A protože peníze bývají „až na prvním místě“, dovolte otázku: Jaký byl z hlediska finanční úspěšnosti rok 2013 pro Clarion Congress Hotel Prague?
Historicky nejlepší. Dosáhli jsme nejen rekordních tržeb, ale i výrazně lepších cen a RevPARu – tržeb za hotelové pokoje. Samozřejmě, je to výzva do dalších let, včetně letošního roku 2014, kdy jsme si opět nastavili vyšší laťku. A zároveň poznatek, že v rámci konkurenčního boje není správné bojovat pouze cenou, ale že je třeba se důsledně zaměřit na kvalitu, za niž řada hostů ráda zaplatí.

I díky této filozofii je Clarion Congress Hotel Prague držitelem řady ocenění.
Naší ambicí sice prioritně není získávání cen, avšak určitě jsme rádi, že jsme v anketách a oborových soutěžích vyhodnocováni na předních místech. Zejména nás potěšilo mezinárodní ocenění v rámci Clarion hotelů, kde jsme opět byli mezi třemi finalisty kategorie „Nejlepší Clarion hotel v Evropě“. Pokud je něco měřitelného, lze sledovat, jestli se to zlepšuje, nebo zhoršuje. Od začátku roku 2013 na měření kvality používáme aplikaci Medallia, což je celosvětově fungující monitorovací systém v rámci řetězce Choice Hotels, jenž má po světě přes šest tisíc hotelů. Na vlastním internetovém portálu sbírá a vyhodnocuje komentáře hostů na základě jimi vyplněných on-line dotazníků. Současně monitoruje reference hostů na jiných portálech a sociálních sítích. Data Medallie umožňují hotelu důslednou sebereflexi a vytvářejí podmínky k tomu, aby každý zaměstnanec byl osobně zainteresován na kvalitě svého hotelového úseku.

Na pozici generálního ředitele Clarion Congress Hotelu Prague jste letos zahájil šestý rok svého působení.
Je to tak. V této souvislosti musím poděkovat vedení a akcionářům naší společnosti, že na rozdíl od řady hotelových řetězců, v nichž mají rozhodující slovo cizí investoři, kterým jde především o odčerpávání peněz z Česka, důsledně pečují o to, aby naše hotely vzkvétaly a držely špičkovou kvalitu. Pro dokreslení mohu uvést příklad přímo od nás. Náš hotel je nekuřácký. V podstatě jsme připraveni na okamžik, kdy zákonodárci odsouhlasí protikuřácký zákon. Na druhou stranu si uvědomujeme, že kuřáci jsou nejen hosté, ale i lidé, a že je nedůstojné vyhánět je kouřit před hotel. Proto jsme před nedávnem investovali nemalou část peněz do vybudování kuřáckého salonku, který má naprosto oddělenou samostatnou výkonnou vzduchotechniku, jež zakouřený vzduch odvádí mimo budovu hotelu. Vzduch v našich ostatních prostorách tak zůstává v nejlepší kondici.

Kdysi, když jsem ještě nepatřil do jejich věkové kategorie, staří mazáci říkávali: „Mládí vpřed, staří na svých místech.“ Pokud bychom to nebrali jen jako řečnickou nadsázku, ale jako životní přístup, je to v souladu s existenční potřebou asi každého trvale udržitelného sociálního systému. Tedy i firmy, která chce být dlouhodobě úspěšná. Zajistit životní standard i „těm nejzasloužilejším“ je možné díky zdárnému fungování systému, což je zpravidla podmíněno jeho neustrnutím – kontinuitou. Ostatně o tom, jakou paseku dokáže nadělat sociální diskontinuita (byť z opačné strany), se v minulém vydání zmiňuje pan Georg Hozman, viz interview: „Budoucnost potřebuje zkušenosti, aby si nezavírala dveře k prosperitě otevřené předchozími generacemi“ (viz stejnojmenný článek na www.e-vsudybyl.cz). Clarion Congress Hotel Prague ale zkušenosti předává. Výrazně se zapojuje do systému profesní přípravy nastupujících generací.
Podílení se na profesním růstu a zrání příštích hotelových profesionálů je nedílnou součástí naší práce. Už proto, že Clarion Congress Hotel Prague je hodně velký. Pracuje tu na dvě stě stálých zaměstnanců, u kterých z rozličných důvodů dochází k migraci. Ať už kvůli odchodům na otcovskou či mateřskou dovolenou nebo tím, že zaměstnanci přecházejí na vyšší pozice, a my tak musíme náš stav doplňovat. Určitě je pro nás výhodnější tyto pozice obsazovat lidmi, s nimiž máme dobrou zkušenost. Proto spolupracujeme s celou řadou odborných škol, ať už patří do celorepublikové sítě Skupiny COOP, jako klánovická hotelová škola, nebo s dalšími pražskými školami – branickou či U Krbu. Spolupracujeme i s vysokými školami, ať už je to Vysoká škola obchodní, Vysoká škola hotelová, Vysoká škola Jana Ámose Komenského Praha nebo Vysoká škola ekonomická. Pro nás je tato spolupráce samozřejmě přínosná. Žáci a studenti k nám chodí kvůli povinné praxi nebo prostě s cílem si přivydělat. Poznáváme přitom, jakým způsobem pracují. Mohl bych uvést spoustu příkladů, kdy jsme jim u nás nabídli stálý pracovní poměr. Naše společnost se totiž stále rozrůstá. Přibývají další a další hotely CPI Hotels a do všech potřebujeme zkušené vedoucí pracovníky. Pro mě jako ředitele hotelu je to někdy náročnější, protože Clarion Congress Hotel Prague je jedním ze základních zdrojů, kam náš řetězec sahá pro management do svých nových hotelů.

Už podle vašeho názvu, Clarion Congress Hotel Prague, je zřejmé, že jste zaměřeni na kongresovou turistiku.
Tomuto segmentu osobně přikládám největší váhu, protože v době, kdy se v Praze koná velký kongres pro několik tisíc účastníků, to pomáhá všem hotelům. I nejmenší hotýlky, které s kongresy nemají nic moc společného, mají v případě opravdu velké akce šanci prodávat služby za lepší ceny. V souvislosti s chystanou re­konstrukcí a dostavbou výstavních ploch dlouhodobě podfinancovaného Kongresového centra Praha vidím obrovskou šanci pro Prahu. V rámci mezinárodní konkurence by tak kongresová destinace Praha disponovala nejen špičkovou lokací, ale i zázemím pro konání těch nejprestižnějších akcí. Potenciál Prahy pro pořádání významných celosvětových kongresů je nesporný, ale potřebuje podpořit ze strany politiků, dopravců a všech zainteresovaných stran tohoto byznysu, který je schopen do České republiky trvale přinášet obrovské množství peněz.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba