Menu

Kupní síla má pro podnikání stěžejní roli

25. 02. 2011

Ing. Petr Kužel

Hospodářská komora České republiky vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Jejím hlavním posláním je zastupovat podnikatelskou veřejnost a podporovat všechny podnikatelské oblasti vyjma zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost ze zákona vykonává Agrární komora ČR). Vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k jeho rozvoji v České republice, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Je největším subjektem v České republice sdružujícím exportéry. Sdružuje na čtrnáct tisíc členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 83 oborových asociacích, zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky.

Hospodářská komora České republiky vždy podporovala a podporuje podnikatele, a to jak členy, tak i nečleny, jež se zasazují o rozvoj podnikání. To platí i pro průmysl cestovního ruchu. Pokud ekonomové mluví o hospodářském propadu či růstu, vždy to spojují se strojírenstvím a stavebnictvím a na cestovní ruch zapomínají. Přitom rovněž také on má nezanedbatelný význam pro tvorbu hrubého domácího produktu a pracovních míst. Cestovní ruch je i exportérem – generuje zahraniční inkaso, protože přivádí a prodává zboží spotřebitelům z jiných zemí a ruku v ruce s tímto „vývozem“ zvyšuje kupní sílu vnitřního českého cca desetimilionového trhu. Díky zahraniční kupní síle uplatňující se na českém území tedy vytváří prostor pro podnikatelské příležitosti, které jediné vytvářejí nová produktivní pracovní místa. Z rozvoje cestovního ruchu těží podnikatelé v mnoha oborech. I ti, kteří by svou produkci (a obchodníci zboží) k zahraničním kupujícím jinou formou nedostali, a tedy i stát. Cestovní ruch má pro celou podnikatelskou sféru ještě další význam, který si ne vždy plně uvědomujeme, a to marketingový. Dojmy z návštěv naší republiky se promítají i do obchodních vztahů. Turisté přijíždějící do Česka se stávají zákazníky a partnery našich firem. I proto je důležité, aby se na Moravě, ve Slezsku a v Čechách cítili dobře a byl jim poskytnut odpovídající servis. Marketingový vztah mezi obchodem a cestovním ruchem funguje i obráceně. Ti podnikatelé, kteří jsou exportéry či importéry a jezdí na jednání do zahraničí nebo vystavují na zahraničních veletrzích, se stávají i vyslanci Česka. Pokud dokážou v zahraničí důstojně reprezentovat a svým obchodním partnerům přiblížit zajímavosti, krásy a další přednosti naší země, mohou u nich vzbudit zájem Česko navštívit.
Vše je provázáno se vším. Mnohé státy si uvědomují přínos cestovního ruchu pro růst ekonomiky, zaměstnanost, rozvoj řemesel a služeb. Pro vytváření nových podnikatelských příležitostí, a proto ho všestranně podporují. A to i státy, jejichž ekonomiky nejsou na turismu výrazně závislé. Jejich představitelé chápou, že kupní síla tuzemských i zahraničních spotřebitelů má stěžejní roli pro rozvoj byznysu. Rozvoj obchodu a podnikání přináší prosperitu firmám a jejich prostřednictvím celé zemi. Česká republika má v oblasti cestovního ruchu ještě mnohé nevyužité možnosti. Je všeobecně známo, že zahraniční turisté navštěvují především Prahu, Český Krumlov a Karlovy Vary, ale do dalších míst naší republiky již zavítají méně. Přitom jim i ony mají co nabídnout. To potvrzují i poslední údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem v polovině letošního února. Potěšitelné je, že za celý rok 2010 přijelo do České republiky o více než 5 % zahraničních návštěvníků více než v roce 2009, počet jejich přenocování se rovněž zvýšil, a to o 1,3 %. Regionálně se počet ubytovaných hostů nejvíc zvýšil v Praze, dále pak v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Za celý rok 2010 se tak poprvé od roku 2008 zastavil pokles návštěvnosti naší země. To je sice údaj příznivý, ale je třeba vidět, že se jedná o vzestup po propadu z krizového roku 2009. Výsledky cestovního ruchu 2010 jsou tedy výzvou učinit vše pro to, aby růstový trend pokračoval.
Podpora cestovního ruchu je důležitou součástí činnosti Hospodářské komory České republiky. Je potřebné, aby tato významná platforma české ekonomiky byla ještě více podporována veřejností a ze strany měst, krajů a státu i např. formou rozvoje dopravní infrastruktury, podporou podnikání v oblasti služeb cestovního ruchu a v neposlední řadě i aktivní proexportní zahraniční obchodní politikou – marketingem a propagací naší země a jejích jednotlivých regionů jako atraktivních míst pro návštěvy a pobyty zahraniční kupní síly. Buďme hrdi na to, co umíme, buďme hrdi na to, že jsme Češi, buďme hrdi na to, že žijeme v tak krásné zemi. Protože hrdost je důležitá součást života a zároveň důležitá součást obchodní strategie.
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo