Menu

Někteří neměli uší, jimiž by stížnosti poddaných vyslýchati; jiní očí, jimiž by neřády před sebou znamenati; jiní nosu, kterýmž by šibalů proti právu uklady čenichati; jiní jazyku, kterýmž by za němé utištěné promlouvati; jiní rukou, kterýmiž by usudky spravedlnosti vykonávati mohli; mnozí ani srdce neměli, aby, co spravedlnost káže, konati směli.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Kterýmž by šibalů proti právu uklady čenichati

12. 07. 2016

Slezské, moravské a české lázně jsou kultivovaná malebná místa s vysoce účinnými přírodními léčivými zdroji, ideální k oddychu a rekreaci. Bohužel z nich, a vůbec z území Česka, vymizela většina dětských lázeňských léčeben a ozdravoven. Že by je už děti nepotřebovaly? Že by na Ostravsku, v Praze a na dalších místech dýchaly čistší vzduch? Že by potraviny, které konzumují, zejména pak ty tzv. upravované pro chuť českého konzumenta, byly zdravější? Že by byly méně obézní, alergické či astmatické? Podle stoupajícího množství na českém trhu umísťovaných léků a výkonů, proplácených i neproplácených zdravotními pojišťovnami nemocnicím a provozovatelům lékařských ordinací za péči poskytnutou dětským pacientům, to nevypadá. Přitom včasné absolvování lázeňské léčby dokáže u řady dětí zabránit rozvoji těžkého onemocnění, případně jim pomůže se jej do puberty zbavit. Odhadnout přínos pro státní kasu, je-li dítě zbaveno chronického onemocnění, by bylo věštěním. Ostatně, jsou takovéto úspory na pořadu dne? Ještě donedávna totiž mnohé nasvědčovalo, jako by šlo o to, aby dětský pacient-spotřebitel nedostal šanci nepokračovat v řadách dospělých chroniků.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba