Menu

Nebo jedni chodili, jiní běhali, jiní jezdili, jiní stáli, jiní seděli, jiní leželi, jiní vstávali, jiní zas léhali, jiní se rozličně vrtěli; někteří byli samotní, jiní po houfích větších neb menších. Kroj a křtalt1 pře­rozličný byl na nich, někteří čiře2 na­zí, s divnými všickni posuňky. 
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1 tvářnost, podoba, 2 úplně

Kroj a křtalt přerozličný byl na nich

23. 10. 2017

Cestovní ruch dokáže zlepšovat platební bilanci navštěvovaného státu. Držet a násobit kupní sílu na jeho vnitřním trhu. Poptávkou po službách a výrobcích primárně i sekundárně otvírat prostor podnikatelským a pracovním příležitostem. V turisty navštěvované zemi (zejména není-li závislou ekonomikou, ze které tak jako kdysi z kolonií nebo teď z Česka v gigantické míře odtékají aktiva posilovat blahobyt do jiných zemí) může zásadně přispívat k posilování sociálních jistot jejích obyvatel. Tedy i k nastolení a udržování západoevropské platové a životní úrovně. Charakteristickým rysem univerzální tržní platformy cestovní ruch, generující domácí i zahraniční inkaso, je, že obchodované produkty necestují za spotřebiteli, ale spotřebitelé za nimi. A jak oslovovat mobilní kupní sílu a dostávat ji na místní trhy České republiky? Výkladový slovník Josefa Zelenky a Martiny Páskové tuto činnost souhrnně nazývá destinační management. Avšak aby ti, kdo ji provádějí – zejména pak společnosti destinačního managementu (včetně té největší – státu) –, mohli dosahovat dobré úspěšnosti, tak to je nejen o volbě témat a cílů, které jsou s to zaujmout potenciální návštěvníky slezských, českých a moravských turistických oblastí, ale také o komunikaci. O šíření informací o nich tak, aby i lidem z kulturně odlišných zdrojových trhů incomingu byl dán prostor, v němž jsou s to být na příjmu. Tedy promlouvat k nim jejich řečí: slovy, symboly, náznaky, obrazy… Ať je jejich kroj a křtalt jakkoli přerozličný.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo