Menu

Ale což? Těžší oněch věci hned přišly. Opustil nás vítr, křídla nám ochlípěla, my stanuli, na vlas nikam nemohouce.

Křídla nám ochlípěla, my stanuli, na vlas nikam nemohouce

10. 07. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Cestovní ruch – nejryzejší obchod obchodů – je širokospektrální záležitostí. Ti kdo v něm podnikají, včetně letišť a leteckých společností, tak mohou činit zejména proto, že je tyto aktivity dokáží uživit. Peníze generované cestovním ruchem ale živí víc těch, kteří v něm nepodnikají a nepracují. Právě díky rozvoji cestovního ruchu dochází v Evropě k přímému leteckému propojování regionů různých států a posilování postavení regionálních letišť schopných přijímat velká letadla. Z hlediska turismu mají nemalý význam i letiště aeroklubů, na nichž mohou přistávat malá letadla. Ti, kdo volí tento způsob zábavy, zpravidla nepatří mezi sociální případy a v daném místě vydávají hodně peněz za nejrůznější služby a ostatní zboží. Drtivá většina lidí ale nelétá proto, aby se proletěla, ale aby se někam přepravila. To, proč kam lidé létají (krom obchodních a vojenských záležitostí), je hlavně o prazákladních komoditách cestovního ruchu: poznávání, regeneraci a užívání si. Že se turisté do zvoleného místa musí nějak dostat, nějak v něm pokrýt své základní potřeby, je zřejmé. Co ale řada našinců nevidí nebo nechce vidět, je, že jsou za tyto samozřejmosti, jako je dojít si na záchod, bydlet, spát, jíst apod., a nejen za ně, srozuměni utrácet mnohonásobky toho, co oni. Tj. vnášet do ekonomického systému jejich země peníze zvenku. Až na výjimky se ale tato spotřebitelská velkorysost turistů netýká letecké přepravy. Tu pro ně (leckdy pod náklady) zlevňuje globální cenová válka leteckých dopravců a destinací. Ani letiště zpravidla nebývají důvodem cest, ale předpokladem příletů turistů, byť vyvíjejí aktivity, aby k sobě přiměly létat co nejvíce aerolinek a vytížených spojů. Pokud mají ta česká a jimi získané letecké společnosti uspět, jsou při motivování potenciálních cestujících výrazně limitováni popularitou naší vlasti doma i v zahraničí. Tedy i kroky státní správy a samospráv a hlavně společenskou poptávkou obyvatel Česka pěstovat dobré jméno České republiky a jejích krajů.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba