Menu

Řekl sem pak vůdci svému: „Nu, již bych také, co tam nahoře jest, jak paní Fortúna své hostě ctí, rád spatřil.“ „Dobře, řekl on a vznesl se, než sem zvěděl, se mnou zhůru; kdež paní Fortúna, na kouli stojeci, koruny, sceptra, regimenty1, řetězy, zápony2, měšce, titule a jména, medy a cukry rozdávala, a teprv dále zhůru pouštěla.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1 vládu, úřady 2 náhrdelníky

Koruny, sceptra, regimenty, řetězy, zápony, měšce, titule a jména, medy a cukry rozdávala, a teprv dále zhůru pouštěla

06. 07. 2008

Řada krajů České republiky má ambici mít mezinárodní regionální letiště, už proto, že bývají klíčovým faktorem hospodářského rozvoje. Kromě toho Češi mají čím dál větší tendence do cílových destinací (zejména na dovolené) létat z míst, kde bydlí. Budovat novou leteckou destinaci, letiště a letecké mosty ale není levnou záležitostí. Proto je záhodno nespoléhat na Fortúnu, a disponovat kvalitně zpracovanou rozvojovou studií a reálným předpokladem, že zájem leteckých dopravců nebude stát a padat se subvencemi, ale vycházet z potřeb podnikatelských subjektů a lidí působících a žijících v dané spádové oblasti. No a že by tyto potřeby mohly vycházet i z vůle obyvatel žít v prosperující pohostinné turistické destinaci, tak to už by byla pro Česko pořádně velká klika!

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba