Menu

Konkurenční prostředí přeje inovativním konceptům

31. 10. 2004

Generálního ředitele Corinthia Panorama hotelu pana Kamila Madeje jsem zeptal, jak se pro hotel Corinthia Panorama a pro český hotelový průmysl vyvíjí letošní rok?
Z pohledu našeho hotelu nadmíru úspěšně, a to jak v porovnání s lety minulými, kdy byl hotelový průmysl v České republice negativně ovlivněn vnějšími faktory jako například nepříznivou mezinárodně politickou situací a místními povodněmi, tak i v porovnání s našimi finančními plány pro letošní rok. Jedním z důvodů, proč je situace příznivá, je příliv dalších investic do České republiky a s tím spojený nárůst business klientely, která sem pravidelně cestuje. Z toho profitujeme nejen my – Corinthia Hotels International, ale samozřejmě také ostatní hotelové společnosti a v neposlední řadě nepřímo i další podnikatelské subjekty. Pevně věřím, že i v budoucnosti se tento trend nadále udrží a že my, jako poskytovatelé hotelových a restauračních služeb, i v souladu s tímto nárůstem udržíme tempo vylepšování kvality a obměny našich služeb stále k lepšímu.

Ano, hotel Corinthia Panorama se dost výrazně orientuje na obchodní klientelu. Jak této klientele vycházíte vstříc?
V lokalitě Praha – Pankrác se díky developmentu kancelářských prostor, který zde probíhá, usadila řada velmi významných i menších firem s vysokým potenciálem. My jsme se již v počátku výstavby těchto kancelářských budov, jakými jsou například sousední Empiria či BB Centrum, soustředili na oslovení nově příchozích společností s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb, ale i s nabídkou pro volný čas. Naším cílem je být těmto společnostem místem, kde budou probíhat jejich byznys mítinky, tréninky, školení či místem pro dobrý oběd a v neposlední řadě hotelem s kvalitní nabídkou ubytovacích kapacit.

Podnikání je o lidech a osobnostech. Hotel Corinthia Panorama si vede velmi dobře. Je tedy možné konstatovat, že si jeho akcionáři uměli vybrat člověka, který dokázal vybrat a vychovat schopné lidi.
Vybrat schopné lidi je jedna stránka věci, druhá důležitější je pozitivně je motivovat a vést k vytčenému cíli. O tomto cíli by měl být každý člen týmu vnitřně přesvědčen a s ním ztotožněn. Co se týče kritérií volby spolupracovníků – v první řadě je to spolehlivost, preciznost a důslednost. Tyto tři základní vlastnosti jsou pro mne předpokladem úspěšné spolupráce, a to jak interně v rámci firmy, tak i ve vztahu k vnějším subjektům, jako jsou zákazníci a dodavatelské firmy. Dalším velmi důležitým charakterovým prvkem na jakékoli pozici je kreativita a schopnost přicházet s novými podněty a posléze je implementovat. Toto je samozřejmě úzce spjato s neustálým procesem „být in“, tedy neustále se informovat o nových trendech a vzdělávat v oboru. Zvyšující se požadavky klientů a konkurenční prostředí přeje inovativním konceptům, které se rychle přizpůsobí jejich potřebám. Proto v hotelech Corinthia klademe velký důraz na vyhodnocení spokojenosti klienta a kontrolu a kvalitu služeb.

Česko je součástí Evropské unie, obdobně jako naši nejbližší sousedé Rakousko nebo Německo. Liší se od sebe nějak trendy např. v českém a německém hotelnictví?
Ze svých vlastních zkušeností s pohostinstvím v Rakousku či Německu můžu říci, že rozdíly jsou více než patrné. Německo s rozlohou cca. 360 000 km2 a větší vzdáleností dojezdu/dosahu má daleko více rozvinuté regionální/místní pohostinství. Klientela v německých hotelích je z velké části německá, a ta se rozděluje na tzv. Geschäftsreisende a na klientelu turistickou, která více využívá hotely mimo města. V těchto hotelích se klade důraz na rodinné tradice, na krajovou kuchyni. Trendy se v poslední době ubírají směrem k „wellness“ v menším hotelu rodinného typu. Obchodní klientela, která se ubytovává v městských hotelích, vyhledává hotely cenově dostupné, jednoduché, čisté a funkční. Myslím si, že přepych a nadbytečný luxus není již na pořadu dne. Oproti tomu v České republice, resp. v Praze se od našich čtyř či pětihvězdičkových hotelů očekává daleko větší luxus za přijatelnou (levnou) cenu. Toto vše je zatím podle mne dáno jistou psychologickou bariérou z let minulých, která ale ovšem pomalu mizí a mění se. Věřím, že Praha, resp. celá Česká republika bude již během několika příštích let vnímána jako standardní člen Evropské unie (ne jako nováček), a myslím, že se náš hotelový průmysl bude vyvíjet jako v ostatních zemích EU a bude stále konkurenceschopný.panorama.corin­thia.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo