Menu

Kongresové centrum Praha se v říjnu proměnilo v centrum urgentní medicíny

04. 11. 2019

Během nabitého programu již 13. ročníku mezinárodního setkání Evropské společnosti pro urgentní medicínu EUSEM se na kongresu potkalo na 2 000 specialistů ze 70 různých zemí, aby v rámci tohoto progresivního oboru sdíleli své poznatky a zkušenosti. Organizace letos zároveň oslavila 25 let od svého založení.

Kongresové centrum Praha
(KCP) je pro mezinárodní akce podobného typu jako stvořené. Ty jsou náročné zejména na kapacitu, pohodlí a na technické vybavení při prezentování – a to právě Kongresové centrum Praha se svými variabilními moderními prostory splňuje. EUSEM se tak přidal do výčtu velkých lékařských akcí jako například kongresy EAHAD (Evropská asociace pro hemofilii a přidružené choroby), IGCC (Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku), ESGE days (Dny Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie), které letos v Kongresovém centru Praha proběhly. Unikátní výroční setkání je nejvýznamnější vzdělávací akcí v oboru urgentní medicíny organizovanou v Evropě. Každý rok kongres sdružuje profesionály z urgentních příjmů nemocnic. V Kongresovém centru Praha se setkali odborníci z různých medicínských oblastí, aby rozšířili své znalosti prostřednictvím prezentací více než dvě stě profesionálů. Kongres tak pokryl široké spektrum témat včetně přednášek zaměřených na techniku ošetření různých zranění a stavů, příspěvků na téma specifik ošetřování dětských pacientů či právní rámec lékařské pomoci.

Urgentní medicína jako klíčová součást moderního života
Kongresové centrum Praha přivítalo prestižní příležitost hostit EUSEM, který mimo jiné aktivně propaguje i Mezinárodní den urgentní medicíny. Jeho cílem je otevřít diskuzi a budovat povědomí o tomto progresivním oboru a o klíčové roli připravenosti pohotovostních jednotek při záchraně životů. Zdůrazňuje přitom fakt, že urgentní medicína je nenahraditelná v situacích, kdy pacienti mimo nemocnice potřebují okamžitou pomoc. Třeba u hromadných autonehod, přírodních katastrof a teroristických útoků. V praxi byla demonstrována v Kongresovém centru Praha důležitost urgentní medicíny v září 2018 při největším protiteroristickém cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS).* „Uvědomujeme si význam posilování spolupráce s IZS, a to nejen kvůli komplexnosti naší budovy, ale i vysokému počtu návštěvníků, kteří každoročně KCP navštíví. Díky společnému cvičení mají kongresy takového rozsahu, jako je EUSEM, garanci nevyššího stupně bezpečnosti,“* říká Lenka Žlebková, obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra Praha.
Ve stále rychlejším a náročnějším světě narůstá počet případů a situací, kdy je rychlá lékařské péče jedinou šancí na záchranu zdraví a života. Dokládají to i lokální statistiky Asociace zdra­votnických záchranných služeb České republiky. Podle nich se za poslední rok jen v Praze uskutečnilo více než 130 000 výjezdů. „Urgentní medicína má nezastupitelnou roli. Například v loňském roce bylo při výjezdech zdravotnických záchranných služeb v České republice ošetřeno přes milion pacientů, tedy téměř každý desátý občan, a další byli ošetřeni na dosud existujících urgentních příjmech,“ uvádí MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, lokální ambasadorka kongresu EUSEM.
EUSEM neboli Evropská společnost pro urgentní medicínu
je nezisková vědecká organizace, která vznikla z potřeby soustředění odborníků z různých medicínských oborů a nutnosti zvýšení úrovně urgentní medicíny po celé Evropě. U jejího zrodu byli dokonce i dva čeští lékaři, MUDr. Pavol Getlík a MUDr. Roman Gřegoř, MBA, který je aktuálně předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo