Menu

Kongresové centrum České národní banky

22. 05. 2005

Kongresové centrum
je situováno do objektu bývalé Plodinové burzy nacházející se na Senovážném náměstí 30 v Praze 1. V kongresovém centru je zájemcům k dispozici velký a malý sál se společným foyerem a potřebným zázemím. Velký sál má plochu 440 m2 a lze v něm v případě divadelního uspořádání uvítat až 360 návštěvníků, v případě školního až 150 návštěvníků. Malý sál má plochu 120 m2 (divadelní uspořádání až 70 návštěvníků, školní až 40 návštěvníků). Prostory jsou vybaveny mobiliářem a základní konferenční technikou. K dispozici je datová projekce a tlumočnické kabiny s bezdrátovými sluchátky umožňujícími tlumočení do tří jazyků.

Kongresy a firemní akce
Prostory kongresového centra jsou využívány pro pořádání často vysoce prestižních domácích i mezinárodních konferencí, vzdělávacích akcí, společenských setkání a tiskových konferencí. Nejsou však využívány výhradně ČNB. Za předem definovaných podmínek je mohou využívat i externí právnické osoby, např. vysoké školy, profesní sdružení či významné akciové společnosti pro pořádání valných hromad apod. Česká národní banka však velmi pečlivě posuzuje typ akce i charakter potenciálního zájemce a v případě, že by zaměření akce či jméno potenciálního zájemce ve spojení s Českou národní bankou mohlo poškodit její dobré jméno, vyhrazuje si právo prostory Kongresového centra ČNB zájemci nepronajmout.

Koncerty
Kongresové centrum slouží i společenským událostem. Pro velmi dobré akustické parametry je velký kongresový sál vyhledáván hudební odbornou veřejností. Konají se zde koncerty např. mezinárodních hudebních festivalů Pražské jaro a Mladá Praha i podzimního hudebního festivalu Pražské komorní slavnosti. Mimořádný úspěch zaznamenal např. přednes básně K.H. Máchy „Máj“ v podání Jana Třísky.

Výstavy
Tradicí se staly výstavy fotografií ve foyeru, seznamující s tvorbou mladých autorů a s různými směry současné české fotografie. V uplynulém roce byly představeny práce studentů Fakulty užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem z ateliéru doc. Pavla Baňky a dále práce absolventů Hradecké fotografické konzervatoře vedené prof. PhDr. Mgr. Ludvíkem Baranem, DrSc. a Mgr. Josefem Ptáčkem. V letních měsících se v pasáži České národní banky uskutečnila velmi úspěšná výstava obrazů s názvem „Zahrada vidění“ akademické malířky Margity Titlové – Ylovsky.Česká národní banka

Sekce správní

odbor společenské centrum

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

tel.: 224 412 138

fax: 224413852

e-mail:

milan.redina@cnb.cz
www.cnb.cz/…kcentrum.php

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba