Menu

Konference Sdružení lázeňských míst ČR

01. 12. 2011

České lázeňství jako evropský fenomén bylo tématem 14. konference Sdružení lázeňských míst ČR, pořádané Sdružením lázeňských míst České republiky ve spolupráci s agenturou CzechTourism v Luhačovicích ve dnech 10. a 11. listopadu 2011.

Konference Sdružení lázeňských míst ČR
se v předchozích čtyřech letech konala v Karlových Varech. Letos se na ní v Luhačovicích sešlo na sto třicet účastníků. Starostové a zastupitelé z lázeňských míst, představitelé lázeňských společností, zástupci krajů, ministerstev, vzdělávacích a dalších institucí, kteří působí v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. V předsálí přednáškového sálu se po dobu konference prezentovalo osm firem se zaměřením na technologie a gastronomii v lázeňství. Konferenci zahájili starosta Luhačovic PhDr. František Hubáček společně se starostou Třeboně – předsedou Sdružení lázeňských míst ČR, Ing. Jiřím Houdkem.

České lázeňství jako evropský fenomén
byl název prvního bloku konference. Mj. v něm své příspěvky přednesli generální ředitel agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška, viceprezidentka Evropského svazu lázní MUDr. Janka Zálešáková, prezident Svazu léčebných lázní ČR MUDr. Eduard Bláha, primátor statutárního města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, starosta města Třeboně a předseda Svazu lázeňských míst ČR Ing. Jiří Houdek, náměstkyně pro památkovou péči Národního památkového ústavu Praha Ing. arch. Věra Kučová, ředitel pražského hotelu Adria Ing. Karel Doubek, Dr. Ludmila Vacková z Global Spa Concepts z kanadského Vancouveru a Ing. Lena Mlejnková z Vysoké školy ekonomické Praha.

Současnost, perspektivy a ekonomický rozvoj českého lázeňství
byl název dalšího z bloků přednášek. Přednášejícími byli předseda Senátu ČR Milan Štěch, president Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek, viceprezident Svazu léčebných lázní Ing. Martin Plachý, doc. Ing. Věra Seifertová a PhDr. Jaroslav Holoubek.

Osobnosti, architektura, historie českého lázeňství
bylo tématem závěrečného bloku. Vystoupili v něm ředitelka Luhačovického muzea Dr. Blanka Petráková, Mgr. Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění, ředitel muzea v Mariánských Lázních Ing. Jaromír Bartoš a prof. MUDr. Jaroslav Novotný z Priessnitzových léčebných lázní. Konference byla ukončena prohlídkou Lázní Luhačovice.

Seminář pro zahraniční hosty
připravila agentura CzechTourism. Zúčastnilo se jej deset ukrajinských lékařů. Vyslechli prezentace českých kolegů z Luhačovic, Karlových Varů, Jáchymova a Poděbrad. Diskutovali s lázeňskými lékaři, specialisty z oblasti praktického lékařství, ortopedie, gastroenterologie, kardiologie, poruch metabolismu a léčby neplodnosti.

Obsah odborných přednášek
bude využit pro argumentaci v diskuzích k vládním reformám, jejichž součástí je zdravotnická reforma.
Připravila tajemnice SLM ČR Bc. Lucie Říhová, Dis


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm